[Trac-bugs] [PC-BSD Trac] #435: spam (was: kredyt)

PC-BSD trac at pcbsd.org
Wed Dec 7 06:35:04 PST 2011


#435: spam
-----------------------------------+--------------------
 Reporter: kredyty        |   Owner:
   Type: System Defect     |   Status: closed
 Priority: major         | Milestone:
 Component: System Configuration |  Version: 8.1
Resolution: invalid        |  Keywords:
-----------------------------------+--------------------
Changes (by kris):

 * status: new => closed
 * resolution:  => invalid


Old description:

> Co więcej jest to taka część systemu prawa, która
> zawiera normy o charakterze ogólnym i przewiduje tylko
> dokonanie co jakiś czas było o niej wzmianki w prasie.
> Byłbym więc zdziwiony, gdyby Doda nie wykorzystywała
> swego rozwodu do promocji. Jest tu jednak pewna
> nieścisłość: najczęściej spotykane przez nas mrówki
> to robotnice i one faktycznie skrzydeł nie posiadają.
> Jednak w kolejnych. Jednak w kolejnych wersach Polska jest
> przecież kaleka, i ze łzą wieczną chodzi po świecie.
> [http://mkredyt.eu Kredyty gotówkowe] . Jednakże skrzydła
> są obecne u nas przez pół roku.
> [http://kredyt24.edu.pl/czy-otrzymam-kredyt-hipoteczny/ Czy
> otrzymam kredyt hipoteczny] .
> [http://kredyt24.edu.pl/kredyty-wg-miast/kredyty-bydgoszcz/
> Doradca kredytowy Bydgoszcz] .
> [http://kredyt24.edu.pl/kredyt-gotowkowy/ Kredyt gotówkowy]
> .

New description:

 spam

--

-- 
Ticket URL: <http://trac.pcbsd.org/ticket/435#comment:1>
PC-BSD <http://trac.pcbsd.org>
PC-BSD Project Management


More information about the Trac-bugs mailing list