<div dir="ltr"><div>Hello, I cannot install i386 USBLite GEM/KMS Snapshot on my Acer 4736Z laptop.<br></div><div>Installation will stall at 15%.</div><div>I downloaded the PCBSD9-STABLE-20120225-x86-USBLITE.img.bz2.</div><div>
md5sum returned correctly</div></div>