[PC-BSD Testing] oinkmaster can't get rules

krzysiek nr10232 at op.pl
Wed Aug 11 08:34:36 PDT 2010


Hi.
Anyone know how to get rules with oinkmaster?
regards,
krzysiek

error message:
root at pcbsd-6224# oinkmaster -o /usr/local/etc/snort/rules/
Loading /usr/local/etc/oinkmaster.conf
Downloading file from 
http://www.snort.org/pub-bin/oinkmaster.cgi/*oinkcode*/snortrules-snapshot-2860.tar.gz... 

/usr/local/bin/oinkmaster: Error: could not download from 
http://www.snort.org/pub-bin/oinkmaster.cgi/*oinkcode*/snortrules-snapshot-2860.tar.gz. 
Output from wget follows:

http://www.snort.org/pub-bin/oinkmaster.cgi/*oinkcode*/snortrules-snapshot-2860.tar.gzTranslacja 
www.snort.org (www.snort.org)... 68.177.102.20
Łączenie się z www.snort.org (www.snort.org)|68.177.102.20|:80... połączono.
Żądanie HTTP wysłano, oczekiwanie na odpowiedź... 302 Found
Lokalizacja: 
https://s3.amazonaws.com/snort.org/rules/20100701/snortrules-snapshot-2860.tar.gz?AWSAccessKeyId=AKIAJJSHU7YNPLE5MKOQ&Expires=1281540733&Signature=PHQ8L0JsOjgzV8N6wjNLm8rOKgA%3D 
[podążanie]
--2010-08-11 17:31:43-- 
https://s3.amazonaws.com/snort.org/rules/20100701/snortrules-snapshot-2860.tar.gz?AWSAccessKeyId=AKIAJJSHU7YNPLE5MKOQ&Expires=1281540733&Signature=PHQ8L0JsOjgzV8N6wjNLm8rOKgA%3D
Translacja s3.amazonaws.com (s3.amazonaws.com)... 72.21.211.173
Łączenie się z s3.amazonaws.com (s3.amazonaws.com)|72.21.211.173|:443... 
połączono.
BŁĄD: błąd kontroli certyfikatu dla s3.amazonaws.com, wystawionego przez 
`/C=US/O=VeriSign, Inc./OU=VeriSign Trust Network/OU=Terms of use at 
https://www.verisign.com/rpa (c)09/CN=VeriSign Class 3 Secure Server CA 
- G2':
Błąd lokalnej kontroli centrum certyfikacji.
Aby połączyć się z s3.amazonaws.com w sposób niebezpieczny, można użyć 
`--no-check-certificate'.

Oink, oink. Exiting...
root at pcbsd-6224#
More information about the Testing mailing list