[Pbibuild] PBI-7 Autobuild (i386): utilities/bacula-bat/

PCBSD Build Server root at build7x32.pcbsd.org
Mon Oct 5 12:15:10 PDT 2009


PBI Autobuild results for module utilities/bacula-bat/:
Status: Failed

View Folder:
ftp://ftp.pcbsd.org/pub/pbioutgoing/i386/7/outgoing/utilities/bacula-bat//

File listing:
-rw-r--r-- 1 root wheel 533271 Oct 5 15:14 build.log.bz2
-rw-r--r-- 1 root wheel    0 Oct 5 11:18 build.time
-rw-r--r-- 1 root wheel    6 Oct 5 12:54 dirstatus

PBI MD5:Last 50 lines of build.log
---------------------------------------------------
/Programs/BaculaBat3.0.2/bin/moc-qt4 -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include storage/storage.h -o moc/moc_storage.cpp
g++ -c -pipe -g -Wall -W -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include -o obj/moc_storage.o moc/moc_storage.cpp
/Programs/BaculaBat3.0.2/bin/moc-qt4 -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include fileset/fileset.h -o moc/moc_fileset.cpp
g++ -c -pipe -g -Wall -W -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include -o obj/moc_fileset.o moc/moc_fileset.cpp
/Programs/BaculaBat3.0.2/bin/moc-qt4 -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include joblog/joblog.h -o moc/moc_joblog.cpp
g++ -c -pipe -g -Wall -W -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include -o obj/moc_joblog.o moc/moc_joblog.cpp
/Programs/BaculaBat3.0.2/bin/moc-qt4 -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include jobs/jobs.h -o moc/moc_jobs.cpp
g++ -c -pipe -g -Wall -W -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include -o obj/moc_jobs.o moc/moc_jobs.cpp
/Programs/BaculaBat3.0.2/bin/moc-qt4 -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include restore/restoretree.h -o moc/moc_restoretree.cpp
g++ -c -pipe -g -Wall -W -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include -o obj/moc_restoretree.o moc/moc_restoretree.cpp
/Programs/BaculaBat3.0.2/bin/moc-qt4 -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include jobgraphs/jobplot.h -o moc/moc_jobplot.cpp
g++ -c -pipe -g -Wall -W -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include -o obj/moc_jobplot.o moc/moc_jobplot.cpp
/Programs/BaculaBat3.0.2/bin/moc-qt4 -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include help/help.h -o moc/moc_help.cpp
g++ -c -pipe -g -Wall -W -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include -o obj/moc_help.o moc/moc_help.cpp
/Programs/BaculaBat3.0.2/bin/moc-qt4 -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include status/dirstat.h -o moc/moc_dirstat.cpp
g++ -c -pipe -g -Wall -W -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include -o obj/moc_dirstat.o moc/moc_dirstat.cpp
/Programs/BaculaBat3.0.2/bin/moc-qt4 -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include status/clientstat.h -o moc/moc_clientstat.cpp
g++ -c -pipe -g -Wall -W -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include -o obj/moc_clientstat.o moc/moc_clientstat.cpp
/Programs/BaculaBat3.0.2/bin/moc-qt4 -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include status/storstat.h -o moc/moc_storstat.cpp
g++ -c -pipe -g -Wall -W -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include -o obj/moc_storstat.o moc/moc_storstat.cpp
/Programs/BaculaBat3.0.2/bin/rcc -name main main.qrc -o qrc_main.cpp
g++ -c -pipe -g -Wall -W -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/Programs/BaculaBat3.0.2/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtCore -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4/QtGui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qt4 -I.. -I. -Iconsole -Irestore -Iselect -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include/qwt -Imoc -Iui -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include -o obj/qrc_main.o qrc_main.cpp
/usr/ports/sysutils/bacula-bat/work/bacula-3.0.2/libtool --silent --tag=CXX --mode=link g++ -pthread -Wl,-rpath,/Programs/BaculaBat3.0.2/lib/qt4 -o bat obj/main.o obj/bat_conf.o obj/mainwin.o obj/qstd.o obj/pages.o obj/dircomm.o obj/dircomm_auth.o obj/console.o obj/prerestore.o obj/restore.o obj/brestore.o obj/label.o obj/relabel.o obj/mount.o obj/run.o obj/runcmd.o obj/estimate.o obj/prune.o obj/select.o obj/medialist.o obj/mediaedit.o obj/joblist.o obj/clients.o obj/storage.o obj/fileset.o obj/joblog.o obj/jobs.o obj/restoretree.o obj/jobplot.o obj/help.o obj/dirstat.o obj/clientstat.o obj/storstat.o obj/fmtwidgetitem.o obj/comboutil.o obj/moc_mainwin.o obj/moc_dircomm.o obj/moc_console.o obj/moc_restore.o obj/moc_label.o obj/moc_relabel.o obj/moc_mount.o obj/moc_run.o obj/moc_select.o obj/moc_medialist.o obj/moc_mediaedit.o obj/moc_joblist.o obj/moc_clients.o obj/moc_storage.o obj/moc_fileset.o obj/moc_joblog.o obj/moc_jo!
 bs.o obj/moc_restoretree.o obj/moc_jobplot.o obj/moc_help.o obj/moc_dirstat.o obj/moc_clientstat.o obj/moc_storstat.o obj/qrc_main.o  -L/Programs/BaculaBat3.0.2/lib -L/Programs/BaculaBat3.0.2/lib/qt4 -L../lib -lbaccfg -lbac -lssl -lcrypto -L/usr/local/lib -lqwt -lQtGui -L/Programs/BaculaBat3.0.2/lib/qt4 -L/Programs/BaculaBat3.0.2/lib -pthread -lpng -lfreetype -lSM -lICE -pthread -pthread -lXrender -lfontconfig -lXext -lX11 -lQtCore -lz -lm -pthread -lgthread-2.0 -lglib-2.0 -liconv
==>Entering directory /usr/ports/sysutils/bacula-bat/work/bacula-3.0.2/src/plugins/fd
/usr/ports/sysutils/bacula-bat/work/bacula-3.0.2/libtool --silent --tag=CXX --mode=compile /usr/bin/c++  -I/Programs/BaculaBat3.0.2/include -O2 -fno-strict-aliasing -pipe -I../.. -I../../filed -c bpipe-fd.c
/usr/ports/sysutils/bacula-bat/work/bacula-3.0.2/libtool --silent --tag=CXX --mode=link /usr/bin/c++ -L/Programs/BaculaBat3.0.2/lib -shared bpipe-fd.lo -o bpipe-fd.la -rpath /Programs/BaculaBat3.0.2/lib -module -export-dynamic -avoid-version
==>Entering directory /usr/ports/sysutils/bacula-bat/work/bacula-3.0.2/manpages
===> Installing for bacula-bat-3.0.2
# override master
===>  Generating temporary packing list
# Install config files and preserve existing ones
install -s -o root -g wheel -m 555 /usr/ports/sysutils/bacula-bat/work/bacula-3.0.2/src/qt-console/.libs/bat /Programs/BaculaBat3.0.2/sbin
install: /usr/ports/sysutils/bacula-bat/work/bacula-3.0.2/src/qt-console/.libs/bat: No such file or directory
*** Error code 71

Stop in /usr/ports/sysutils/bacula-bat.
===> Installing for bacula-bat-3.0.2
===>  bacula-bat-3.0.2 depends on shared library: qwt.5 - found
===>  bacula-bat-3.0.2 depends on shared library: sqlite.2 - found
===>  bacula-bat-3.0.2 depends on shared library: intl - found
# override master
===>  Generating temporary packing list
# Install config files and preserve existing ones
install -s -o root -g wheel -m 555 /usr/ports/sysutils/bacula-bat/work/bacula-3.0.2/src/qt-console/.libs/bat /Programs/BaculaBat3.0.2/sbin
install: /usr/ports/sysutils/bacula-bat/work/bacula-3.0.2/src/qt-console/.libs/bat: No such file or directory
*** Error code 71

Stop in /usr/ports/sysutils/bacula-bat.
OTHERPORT: Build failed on /usr/ports/sysutils/bacula-bat
ERROR: 2.1 Build failed of utilities/bacula-bat/!!!


More information about the Pbibuild mailing list