[PC-BSD Commits] r21577 - pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sat Feb 16 02:22:11 PST 2013


Author: autotrans
Date: 2013-02-16 10:22:11 +0000 (Sat, 16 Feb 2013)
New Revision: 21577

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_bg.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle


Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_bg.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_bg.ts	2013-02-16 02:21:48 UTC (rev 21576)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_bg.ts	2013-02-16 10:22:11 UTC (rev 21577)
@@ -97,123 +97,99 @@
   </message>
   <message>
     <source>Updates for Jail:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Обновление за Jail:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Starting Update: %1 (%2 of %3)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Стартира Обновяване: %1 (%2 от %3)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading: %1 (Update %2 of %3)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Сваляне: %1 (Обновява %2 от %3)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updating: %1 (%2 of %3)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Обновява: %1 (%2 от %3)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Upgrade: %1 (%2)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Системно Обновяване: %1 (%2)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Patch: %1 (%2)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Кръпка: %1 (%2)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>A system upgrade is waiting to be installed. Please reboot to begin!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Системното обновление чака да бъде инсталирано. Моля рестартирай за да започне!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>An unknown error occured!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Възникна непозната грешка!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Системни Обновления</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Re&scan for Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Сканирай за Обновления</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Install selected updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Инсталирай маркираните обновления</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Package Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Пакет Обновления</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Re&scan packages</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Сканирай за пакети</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Update packages</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Обнови пакетите</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Package</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Пакет</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Old Version</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Стара Версия</translation>
   </message>
   <message>
     <source>New Version</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Нова Версия</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Close</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Затвори</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Package updates available!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Налични са обновления за пакетите!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System updates available!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Налични са системни обновления!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Updates (%1)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Системни Обновления (%1)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Checking for updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Проверява за обновления</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Package Updates (%1)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Пвакетни обновления (%1)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Available updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Налични обновления</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No available updates</source>
More information about the Commits mailing list