[PC-BSD Commits] r21468 - pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Tue Feb 12 02:24:32 PST 2013


Author: autotrans
Date: 2013-02-12 10:24:32 +0000 (Tue, 12 Feb 2013)
New Revision: 21468

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_af.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ar.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_az.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_bg.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_bn.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_bs.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ca.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_cs.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_cy.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_da.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_de.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_el.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_en_GB.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_en_ZA.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_es.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_et.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_eu.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_fa.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_fi.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_fr.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_fr_CA.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_gl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_he.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_hi.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_hr.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_hu.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_id.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_is.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_it.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ja.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ka.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ko.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_lt.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_lv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_mk.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_mn.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ms.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_mt.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_nb.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_nl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_pa.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_pt.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_pt_BR.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ro.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ru.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sk.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sr.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sw.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ta.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_tg.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_th.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_tr.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_uk.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_uz.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_vi.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_CN.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_HK.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_TW.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zu.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle


Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_af.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_af.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_af.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ar.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ar.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ar.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>حجم الترقيع:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>مستقل:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>يستلزم اعادة التشغيل:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>تحديث (فري بي اس دي) الامني</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_az.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_az.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_az.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_bg.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_bg.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_bg.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Размер на кръпката:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Единична:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Изисква рестарт:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>Актуализация на сигурността на FreeBSD</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_bn.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_bn.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_bn.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_bs.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_bs.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_bs.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ca.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ca.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ca.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_cs.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_cs.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_cs.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_cy.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_cy.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_cy.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_da.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_da.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_da.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_de.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_de.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_de.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Patch-Größe:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Stand Alone:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Neustart erforderlich:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>FreeBSD-Sicherheitsaktualisierung</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_el.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_el.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_el.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_en_GB.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_en_GB.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_en_GB.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Patch Size:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Stand Alone:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Requires Reboot:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>FreeBSD Security Update</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_en_ZA.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_en_ZA.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_en_ZA.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Patch Size:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Stand Alone:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Requires Reboot:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>FreeBSD Security Update</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_es.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_es.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_es.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Tamaño del Parche:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Stand Alone:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Requiere Reinicio:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>Actualización de seguridad de FreeBSD</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_et.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_et.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_et.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Uuenduspaketi suurus:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Eraldiseisev:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Nõuab taaskäivitust:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>FreeBSD turbeuuendus</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_eu.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_eu.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_eu.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_fa.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_fa.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_fa.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>حجم پچ:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>به تنهایی:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>نیاز به راه اندازی مجدد:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>بروز رساني امنيتي FreeBSD</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_fi.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_fi.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_fi.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_fr.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_fr.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_fr.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Taille du patch :</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Autonome :</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Redémarrage requis :</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>Mise à jour de sécurité FreeBSD</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_fr_CA.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_fr_CA.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_fr_CA.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Taille Patch:      </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Support Seul:      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Nécessite un redémarrage:      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>FreeBSD Security Update      </translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_gl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_gl.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_gl.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_he.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_he.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_he.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -82,14 +82,6 @@
     <translation>גודל טלאי:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>עצמאי:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>דורש אתחול מחשב:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>עדכון אבטחה FreeBSD</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_hi.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_hi.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_hi.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_hr.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_hr.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_hr.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Veličina zakrpe:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Samostalno:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Traži ponovno pokretanje:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>FreeBSD sigurnosno ažuriranje</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_hu.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_hu.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_hu.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Javítás mérete:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Önálló:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Újraindítást igényel:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>FreeBSD biztonsági frissítés</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_id.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_id.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_id.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_is.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_is.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_is.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_it.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_it.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_it.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Dimensioni Patch:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Stand Alone:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Richiede Riavvio:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>Aggiornamento di sicurezza FreeBSD</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ja.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ja.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ja.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -68,14 +68,6 @@
     <translation>パッチのサイズ:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>他のパッチと同時インストール不可:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>再起動が必要:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>FreeBSDセキュリティアップデート</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ka.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ka.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ka.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ko.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ko.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ko.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>패치 크기:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>단독 실행:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>재시동 필요:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>FreeBSD 보안 업데이트</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_lt.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_lt.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_lt.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_lv.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_lv.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_lv.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_mk.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_mk.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_mk.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_mn.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_mn.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_mn.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -98,16 +98,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ms.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ms.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ms.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_mt.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_mt.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_mt.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_nb.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_nb.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_nb.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_nl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_nl.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_nl.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Grootte van reparatiebestand:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Afzonderlijk:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Vereist herstart:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>FreeBSD-veiligheidsupdate</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_pa.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_pa.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_pa.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_pl.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_pl.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Patch - rozmiar:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Samodzielny:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Wymaga restartu:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>Aktualizacja zabezpieczeń FreeBSD</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_pt.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_pt.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_pt.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_pt_BR.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_pt_BR.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_pt_BR.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Tamanho da Correção:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Auto Suficiente:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Requer Reinicialização:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>Atualização de Segurança do FreeBSD</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ro.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ro.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ro.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Marimea patch-ului:      </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>De sine statatoare:      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Necesită repornire:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>Actualizări de securitate FreeBSD      </translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ru.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ru.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ru.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Размер исправления:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Автономный:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Требуется перезагрузка:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>Обновление системы безопасности FreeBSD</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sk.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sk.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sk.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sl.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sl.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sr.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sr.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sr.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sv.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sv.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sv.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Patch Storlek:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Fristående:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Kräver Omstart:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>FreeBSD Säkerhetsuppdatering</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sw.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sw.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sw.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ta.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ta.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ta.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_tg.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_tg.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_tg.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Андозаи ислоҳ:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Худ ба худ:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Бозоғозии система лозим аст:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>Навсозии амнияти FreeBSD</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_th.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_th.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_th.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_tr.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_tr.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_tr.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Yama Boyutu:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Tek Olarak Kurulmalıdır:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Yeniden Başatmayı Gerektirir:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>FreeBSD Güvenlik Güncellemesi</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_uk.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_uk.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_uk.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>Розмір виправлення:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Автономне:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>Потребує перезавантаження:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>Оновлення системи безпеки FreeBSD</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_uz.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_uz.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_uz.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_vi.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_vi.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_vi.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_CN.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_CN.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_CN.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -76,14 +76,6 @@
     <translation>补丁大小:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>独立包:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>需要重启:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>FreeBSD 安全更新</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_HK.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_HK.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_HK.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>修補程式大小:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>需與其他程式分開來獨立安裝:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>需要重新開機:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>FreeBSD 保安更新</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_TW.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_TW.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_TW.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -80,14 +80,6 @@
     <translation>修補大小:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>需與其他程式隔開來獨立安裝:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation>需要重新開機:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation>FreeBSD安全性更新</translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zu.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zu.ts	2013-02-11 20:55:29 UTC (rev 21467)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zu.ts	2013-02-12 10:24:32 UTC (rev 21468)
@@ -99,16 +99,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
More information about the Commits mailing list