[PC-BSD Commits] r19032 - in pcbsd/current/src-qt4: EasyPBI/i18n about-gui/i18n libpcbsd/i18n pc-mounttray/i18n pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n warden-gui/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Tue Sep 11 02:18:09 PDT 2012


Author: autotrans
Date: 2012-09-11 09:18:09 +0000 (Tue, 11 Sep 2012)
New Revision: 19032

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/EasyPBI/i18n/EasyPBI_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/about-gui/i18n/AboutGui_sk.ts
  pcbsd/current/src-qt4/libpcbsd/i18n/libpcbsd_sk.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-mounttray/i18n/MountTray_sk.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_sk.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_af.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ar.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_az.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_bg.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_bn.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_bs.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ca.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_cs.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_cy.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_da.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_de.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_el.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_en_GB.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_en_ZA.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_es.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_et.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_eu.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_fa.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_fi.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_fr.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_fr_CA.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_fur.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_gl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_he.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_hi.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_hr.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_hu.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_id.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_is.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_it.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ja.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ka.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ko.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_lt.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_lv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_mk.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_mn.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ms.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_mt.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_nb.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ne.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_nl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_pa.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_pt.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_pt_BR.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ro.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ru.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_sk.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_sl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_sr.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_sw.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ta.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_tg.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_th.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_tr.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_uk.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_uz.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_vi.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_zh_CN.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_zh_HK.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_zh_TW.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_zu.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle


Modified: pcbsd/current/src-qt4/EasyPBI/i18n/EasyPBI_pl.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/about-gui/i18n/AboutGui_sk.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/libpcbsd/i18n/libpcbsd_sk.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-mounttray/i18n/MountTray_sk.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_sk.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_sk.ts	2012-09-11 01:14:54 UTC (rev 19031)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_sk.ts	2012-09-11 09:18:09 UTC (rev 19032)
@@ -5,27 +5,27 @@
   <name>DNSList</name>
   <message>
     <source>Public DNS servers</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Verejné DNS servery
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>You can select one of public DNS servers instead of DNS server from your ISP</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Môžete si vybrať jednu z verejných DNS serverov namiesto DNS servera od svojho poskytovateľa
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>IP address</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>IP adresa
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Provider</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Poskytovateľ
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Location</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Umiestnenie
       </translation>
   </message>
 </context>
@@ -137,7 +137,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Enable IPv6 support</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Povoliť podporu IPv6
       </translation>
   </message>
   <message>
@@ -147,113 +147,105 @@
   </message>
   <message>
     <source>Enable wireless / wired failover via lagg0 interface</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Povoliť bezdrôtové / káblové prevzatie služieb pri zlyhaní pomocou lagg0 rozhrania</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Proxy</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Proxy
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Proxy Configuration</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Proxy Konfigurácia
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Server Address</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Adresa Servera
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Port Number</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Číslo Portu
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Proxy Type</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Proxy Typ
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Specify a Username / Password</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Uveďte Užívateľské meno / Heslo
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Username</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Užívateľské meno
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Password</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Heslo
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Note: This proxy configuration is for PC-BSD specific tools and utilities. Internet aware applications may still use their own proxy configuration, which will have to be manually configured.</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Poznámka: Táto konfigurácia proxy je určená pre konkrétne PC-BSD nástroje a utility. Internetové aware aplikácie môžu naďalej používať svoje vlastné nastavenia proxy, ktoré budú musieť byť manuálne konfigurované.
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Save</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>&Uložiť
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Close</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>&Zatvoriť
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Need Root Access</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Potrebné Povolenia Správcu
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>This program must be run as root!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tento program musí byť spustený ako správca!      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Address:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Adresa:      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>SSID:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>SSID:      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Status:</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Stav:
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Warning</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Varovanie
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>DNS #1 is out of range! (</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>DNS #1 je mimo rozsah! (      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>) Fields must be between 0-255.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>) Polia musia byť medzi 0-255.      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>DNS #2 is out of range! (</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>DNS #2 je mimo rozsah! (      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Gateway is out of range! (</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Brána je mimo rozsah! (      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please enter a hostname</source>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_af.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ar.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_az.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_bg.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_bn.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_bs.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ca.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_cs.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_cy.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_da.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_de.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_el.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_en_GB.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_en_ZA.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_es.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_et.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_eu.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_fa.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_fi.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_fr.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_fr_CA.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_fur.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_gl.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_he.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_hi.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_hr.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_hu.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_id.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_is.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_it.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ja.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ka.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ko.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_lt.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_lv.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_mk.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_mn.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ms.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_mt.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_nb.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ne.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_nl.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_pa.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_pl.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_pt.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_pt_BR.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ro.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ru.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_sk.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_sl.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_sr.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_sv.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_sw.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_ta.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_tg.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_th.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_tr.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_uk.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_uz.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_vi.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_zh_CN.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_zh_HK.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_zh_TW.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_zu.ts
===================================================================
(Binary files differ)
More information about the Commits mailing list