[PC-BSD Commits] r17987 - in pcbsd/current/src-qt4: EasyPBI/i18n about-gui/i18n libpcbsd/i18n life-preserver/i18n pc-adsldap/i18n pc-bluetoothmanager/i18n pc-bluetoothtray/i18n pc-controlpanel/i18n pc-firstbootgui/i18n pc-gdmconf/i18n pc-installgui/i18n pc-mounttray/i18n pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n pc-netmanager/src/ethernetconfig/i18n pc-netmanager/src/wificonfig/i18n pc-servicemanager/i18n pc-softwaremanager/i18n pc-soundconfig/i18n pc-sysmanager/i18n pc-systemupdatertray/i18n pc-updategui/i18n pc-usermanager/i18n pc-welcome/i18n pc-xgui/i18n warden-gui/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Mon Jul 30 02:17:53 PDT 2012


Author: autotrans
Date: 2012-07-30 09:17:53 +0000 (Mon, 30 Jul 2012)
New Revision: 17987

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/EasyPBI/i18n/EasyPBI_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/about-gui/i18n/AboutGui_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/about-gui/i18n/AboutGui_zh_HK.ts
  pcbsd/current/src-qt4/libpcbsd/i18n/libpcbsd_zh_TW.ts
  pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-adsldap/i18n/PCADSLDAP_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-bluetoothmanager/i18n/pc-bluetoothmanager_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-bluetoothtray/i18n/pc-bluetoothtray_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-controlpanel/i18n/pc-controlpanel_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-firstbootgui/i18n/FirstBoot_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-gdmconf/i18n/pc-gdmconf_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-mounttray/i18n/MountTray_zh_TW.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/ethernetconfig/i18n/ethernetconfig_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/wificonfig/i18n/wificonfig_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/wificonfig/i18n/wificonfig_zh_TW.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-servicemanager/i18n/ServiceManager_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_zh_TW.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-soundconfig/i18n/SoundConfig_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-soundconfig/i18n/SoundConfig_zh_TW.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-systemupdatertray/i18n/SystemUpdaterTray_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-systemupdatertray/i18n/SystemUpdaterTray_zh_TW.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_TW.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-usermanager/i18n/pcbsdusermanager_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-welcome/i18n/PCWelcome_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-xgui/i18n/XGUISource_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-xgui/i18n/XGUISource_zh_TW.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_zh_TW.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle


Modified: pcbsd/current/src-qt4/EasyPBI/i18n/EasyPBI_pl.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/about-gui/i18n/AboutGui_sv.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/about-gui/i18n/AboutGui_zh_HK.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/libpcbsd/i18n/libpcbsd_zh_TW.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_sv.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_sv.ts	2012-07-30 00:03:26 UTC (rev 17986)
+++ pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_sv.ts	2012-07-30 09:17:53 UTC (rev 17987)
@@ -143,8 +143,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Start at login</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Starta vid inloggning</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -410,13 +409,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Select Directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Välj Katalog</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Note: Please use full path names (paths with symbolic links will automatically be adjusted). Wildcards such as * are supported.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Notera: Vänligen ange fullasökvägar (symboliskalänkar kommer automatiskt att justeras).Wildscards som * stödjs.</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-adsldap/i18n/PCADSLDAP_sv.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-bluetoothmanager/i18n/pc-bluetoothmanager_sv.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-bluetoothtray/i18n/pc-bluetoothtray_sv.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-controlpanel/i18n/pc-controlpanel_sv.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-controlpanel/i18n/pc-controlpanel_sv.ts	2012-07-30 00:03:26 UTC (rev 17986)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-controlpanel/i18n/pc-controlpanel_sv.ts	2012-07-30 09:17:53 UTC (rev 17987)
@@ -97,8 +97,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>What do you want to configure?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Vad vill du konfigurera?</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-firstbootgui/i18n/FirstBoot_sv.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-gdmconf/i18n/pc-gdmconf_sv.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_sv.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-mounttray/i18n/MountTray_zh_TW.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_sv.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_sv.ts	2012-07-30 00:03:26 UTC (rev 17986)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_sv.ts	2012-07-30 09:17:53 UTC (rev 17987)
@@ -5,28 +5,23 @@
   <name>DNSList</name>
   <message>
     <source>Public DNS servers</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Publika DNS servrar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You can select one of public DNS servers instead of DNS server from your ISP</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Du kan välja en av de publika DNS servrarna istället för DNS serverarna från din ISP</translation>
   </message>
   <message>
     <source>IP address</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>IP-Adress</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Provider</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Operatör</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Location</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Plats</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -273,23 +268,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Public servers</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Publika servrar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Computer Restart Required</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Omstart av datorn krävs</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You must restart your computer to finish changing your hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Du måste starta om din dator för att slutföra ändringen av värdnamnet</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Basic</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Enkel</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Digest</source>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/ethernetconfig/i18n/ethernetconfig_sv.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/ethernetconfig/i18n/ethernetconfig_sv.ts	2012-07-30 00:03:26 UTC (rev 17986)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/ethernetconfig/i18n/ethernetconfig_sv.ts	2012-07-30 09:17:53 UTC (rev 17987)
@@ -175,8 +175,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Enable WPA authentication</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktivera WPA autentisering</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Configure &WPA</source>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/wificonfig/i18n/wificonfig_sv.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/wificonfig/i18n/wificonfig_sv.ts	2012-07-30 00:03:26 UTC (rev 17986)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/wificonfig/i18n/wificonfig_sv.ts	2012-07-30 09:17:53 UTC (rev 17987)
@@ -263,38 +263,31 @@
   </message>
   <message>
     <source>Add Selected</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Lägg till Vald</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add Hidden</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Lägg till Gömd</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Network Name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nätverks Namn</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please enter the name of the network you wish to add</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Vänligen skriv in namnet på det nätverk du vill lägga till</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Configured Network Profiles</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Konfigurerade Nätverks Profiler</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add &network</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Lägg till &nätverk</translation>
   </message>
   <message>
     <source>WPA Configuration</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>WPA Konfiguration</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/wificonfig/i18n/wificonfig_zh_TW.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/wificonfig/i18n/wificonfig_zh_TW.ts	2012-07-30 00:03:26 UTC (rev 17986)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/wificonfig/i18n/wificonfig_zh_TW.ts	2012-07-30 09:17:53 UTC (rev 17987)
@@ -263,38 +263,31 @@
   </message>
   <message>
     <source>Add Selected</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>已添加所選的</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add Hidden</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>添加隱藏網路</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Network Name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>網路名稱</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please enter the name of the network you wish to add</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>請輸入要添加網路的名稱</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Configured Network Profiles</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>已設定的網路設定組合</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add &network</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>添加網路(&N)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>WPA Configuration</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>WPA 設定</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-servicemanager/i18n/ServiceManager_sv.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-servicemanager/i18n/ServiceManager_sv.ts	2012-07-30 00:03:26 UTC (rev 17986)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-servicemanager/i18n/ServiceManager_sv.ts	2012-07-30 09:17:53 UTC (rev 17987)
@@ -61,16 +61,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>The following services are available on this system</source>
-    <translation>Följande tjänster är tillgängliga på detta system      </translation>
+    <translation>Följande tjänster är tillgängliga på det här systemet</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Managing services for Warden IP:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Hantera tjänster för Warden IP:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Checking...</source>
-    <translation>Kontrollerar...      </translation>
+    <translation>Kontrollerar...</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_sv.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_sv.ts	2012-07-30 00:03:26 UTC (rev 17986)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_sv.ts	2012-07-30 09:17:53 UTC (rev 17987)
@@ -253,170 +253,138 @@
   </message>
   <message>
     <source>Please check your network connection or mirror settings. </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Vänligen kontrollera dina nätverks anslutning eller spegel inställningar. </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Invalid warden directory:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ogiltig warden katalog:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>AppCafe - Warden</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>AppCafe - warden</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Type:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Typ:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Size:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Storlek:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Best Matches</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Bästa Träffar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Other Matches</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Andra Träffar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preferences</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Inställningar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Application name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Applikations namn</translation>
   </message>
   <message>
     <source>TextLabel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>TextLabel</translation>
   </message>
   <message>
     <source>1.20.19</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>1.20.19</translation>
   </message>
   <message>
     <source>New version available:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ny version tillgänglig</translation>
   </message>
   <message>
     <source>1.20.20</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>1.20.20</translation>
   </message>
   <message>
     <source>More...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Mer...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Author:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Skapare:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>BSD</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>BSD</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Avbryt</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unknown</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Okänd</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installed: </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Installerad: </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Available: </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tillgänglig: </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updating</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Uppdaterar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updating...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Uppdatering...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading: %1MB of %2MB (%3 %) at %4</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Laddar ner: %1MB av %2MB (%3 %) vid %4</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1MB of %2MB at %3</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>%1MB av %2MB vid %3</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Laddar ner...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installing</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Installerar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Finalizing installation...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Färdigställer installation...</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogPreferences</name>
   <message>
     <source>Preferences</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Inställningar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>AppCafe Preferences</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>AppCafe Inställningar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Create menu icons at install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Skapa meny ikoner vid installation</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Create desktop icons at install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Skapa skrivbords ikoner vid installation</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Ok</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Ok</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">&Avbryt</translation>
+    <translation>&Avbryt</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_zh_TW.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_zh_TW.ts	2012-07-30 00:03:26 UTC (rev 17986)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_zh_TW.ts	2012-07-30 09:17:53 UTC (rev 17987)
@@ -258,18 +258,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>AppCafe - Warden</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>AppCafe - Warden</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Type:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>類型:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Size:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>大小:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Best Matches</source>
@@ -302,116 +299,94 @@
   </message>
   <message>
     <source>1.20.19</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>1.20.19</translation>
   </message>
   <message>
     <source>New version available:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>有新版本:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>1.20.20</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>1.20.20</translation>
   </message>
   <message>
     <source>More...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>更多...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Author:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>作者:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>BSD</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>BSD</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>取消</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unknown</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>不詳</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installed: </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>已安裝: </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Available: </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>可提供: </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updating</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>更新</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updating...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>正在更新...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading: %1MB of %2MB (%3 %) at %4</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>正在下載: %2MB 中之 %1MB (%3 %) 速度為 %4</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1MB of %2MB at %3</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>%2MB of %1MB 速度為 %3</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>正在下載...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installing</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>安裝</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Finalizing installation...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>正在完成安裝...</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogPreferences</name>
   <message>
     <source>Preferences</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>偏好設定</translation>
   </message>
   <message>
     <source>AppCafe Preferences</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>AppCafe 偏好設定</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Create menu icons at install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>安裝時建立選單圖示</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Create desktop icons at install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>安裝時建立桌面圖示</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Ok</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>確定(&O)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-soundconfig/i18n/SoundConfig_sv.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-soundconfig/i18n/SoundConfig_zh_TW.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_sv.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_sv.ts	2012-07-30 00:03:26 UTC (rev 17986)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_sv.ts	2012-07-30 09:17:53 UTC (rev 17987)
@@ -279,13 +279,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>System Tasks</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>System Uppgifter</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch P&orts Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Hämta P&orts Trädet</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-systemupdatertray/i18n/SystemUpdaterTray_sv.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-systemupdatertray/i18n/SystemUpdaterTray_sv.ts	2012-07-30 00:03:26 UTC (rev 17986)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-systemupdatertray/i18n/SystemUpdaterTray_sv.ts	2012-07-30 09:17:53 UTC (rev 17987)
@@ -65,43 +65,35 @@
   </message>
   <message>
     <source>Restart Required</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Omstart Krävs</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please restart your computer to complete the pending updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Vänligen starta om din dator för att installera väntande uppdateringar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System restart required to finish updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Omstart krävs för att slutföra uppdateringarna</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start the Warden</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Starta Warden</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Jail updates available</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jail uppdateringar finns tillgängliga</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Jail Updates Available</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jail uppdateringar finns tillgängliga</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Important jail updates are available. Click here to launch the Warden!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Viktiga Jail uppdateringar finns tillgängliga. Klicka här för att starta Warden!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Display notifications</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Visa notifikationer</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-systemupdatertray/i18n/SystemUpdaterTray_zh_TW.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-systemupdatertray/i18n/SystemUpdaterTray_zh_TW.ts	2012-07-30 00:03:26 UTC (rev 17986)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-systemupdatertray/i18n/SystemUpdaterTray_zh_TW.ts	2012-07-30 09:17:53 UTC (rev 17987)
@@ -68,43 +68,35 @@
   </message>
   <message>
     <source>Restart Required</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>必需重新啟動</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please restart your computer to complete the pending updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>請重新啟動電腦以完成等待中的更新</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System restart required to finish updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>必需重新啟動電腦以完成更新</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start the Warden</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>啟動 Warden</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Jail updates available</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>有 Jail 的更新提供</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Jail Updates Available</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>有 Jail 的更新提供</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Important jail updates are available. Click here to launch the Warden!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>有重要的 jail 更新提供。按此啟動 Warden!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Display notifications</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>顯示通知</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sv.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sv.ts	2012-07-30 00:03:26 UTC (rev 17986)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_sv.ts	2012-07-30 09:17:53 UTC (rev 17987)
@@ -117,53 +117,43 @@
   </message>
   <message>
     <source>Updates for Jail:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Uppdateringar för Jail:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed to install update! Please check your network connection, or change mirror servers in the System Manager.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Misslyckades med att installera uppdateringen! Vänligen kontrollera din nätverksanslutning, eller välj en annan spegel i Systemhanteraren.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Starting Update: %1 (%2 of %3)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Startar Uppdateringen: %1 (%2 of %3)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading: %1</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Laddar ner: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Upgrading %1</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Uppgraderar %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading: %1 (Update %2 of %3)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Laddar ner: %1 (Uppdatering %2 av %3)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updating: %1 (%2 of %3)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Uppdaterar: %1 (%2 av %3)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Upgrade: %1 (%2)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Systemuppgradering: %1 (%2)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Patch: %1 (%2)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Patch: %1 (%2)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>A system upgrade is waiting to be installed. Please reboot to begin!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>En systemuppgradering väntar på att bli installerad. Vänligen starta om datorn för att påbörja den!</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_TW.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_TW.ts	2012-07-30 00:03:26 UTC (rev 17986)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_TW.ts	2012-07-30 09:17:53 UTC (rev 17987)
@@ -117,53 +117,43 @@
   </message>
   <message>
     <source>Updates for Jail:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jail 的更新:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed to install update! Please check your network connection, or change mirror servers in the System Manager.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>未能安裝更新!請檢查網路連線,或更改「系統管理員」的鏡像伺服器。</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Starting Update: %1 (%2 of %3)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>開始更新: %1 (%3 中之 %2)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading: %1</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>下載: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Upgrading %1</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>升級 %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading: %1 (Update %2 of %3)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>下載: %1 (更新 %3 中之 %2)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updating: %1 (%2 of %3)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>更新: %1 (%3 中之 %2)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Upgrade: %1 (%2)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>系統升級: %1 (%2)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Patch: %1 (%2)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Patch: %1 (%2)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>A system upgrade is waiting to be installed. Please reboot to begin!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>正等待進行系統升級。請重新啟動電腦以開始!</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-usermanager/i18n/pcbsdusermanager_sv.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-usermanager/i18n/pcbsdusermanager_sv.ts	2012-07-30 00:03:26 UTC (rev 17986)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-usermanager/i18n/pcbsdusermanager_sv.ts	2012-07-30 09:17:53 UTC (rev 17987)
@@ -380,18 +380,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Apply pending changes?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Verkställ väntande ändringar?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>There are pending changes which have not been applied. Would you like to apply them before quitting?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Det finns ändringar som har gjorts men som ännu inte har verkställts. Vill du verkställa dem innan du avslutar?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Editing Users for Jail:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Editerar Användare för Jail:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -615,13 +612,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Delete Home Directory?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Radera Hem Katalog?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Delete the home directory for </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Radera hemkatalogen för </translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -692,13 +687,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Delete Home Directory?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Radera Hem Katalog?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Delete the home directory for </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Radera hemkatalogen för </translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-welcome/i18n/PCWelcome_sv.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-welcome/i18n/PCWelcome_sv.ts	2012-07-30 00:03:26 UTC (rev 17986)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-welcome/i18n/PCWelcome_sv.ts	2012-07-30 09:17:53 UTC (rev 17987)
@@ -117,18 +117,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Next</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Nästa</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Back</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Tillbaka</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Finish</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Slutför</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-xgui/i18n/XGUISource_sv.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-xgui/i18n/XGUISource_sv.ts	2012-07-30 00:03:26 UTC (rev 17986)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-xgui/i18n/XGUISource_sv.ts	2012-07-30 09:17:53 UTC (rev 17987)
@@ -5,19 +5,17 @@
   <name>QObject</name>
   <message>
     <source>Keep these display settings?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Behåll nuvarande skärm inställningar?      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>The previous attempt failed, please check your settings and try again.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Föregående försök misslyckades, vänligen kontrollera dina inställningar och försök igen.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Your display has been configured.
 Keep these settings?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Din skärm har konfigurerats.
+Behåll inställningarna?      </translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -153,18 +151,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Ok</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Ok</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Resolution:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Upplösning:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Driver:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Drivrutin:</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-xgui/i18n/XGUISource_zh_TW.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-xgui/i18n/XGUISource_zh_TW.ts	2012-07-30 00:03:26 UTC (rev 17986)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-xgui/i18n/XGUISource_zh_TW.ts	2012-07-30 09:17:53 UTC (rev 17987)
@@ -5,19 +5,17 @@
   <name>QObject</name>
   <message>
     <source>Keep these display settings?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>是否保留此等顯示設定?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The previous attempt failed, please check your settings and try again.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>此前的嘗試失敗,請檢查設定並重試。</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Your display has been configured.
 Keep these settings?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>顯示已設定好。
+是否保留此等設定?</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -153,18 +151,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Ok</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>好(&O)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Resolution:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>解析度:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Driver:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>驅動程式:</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_zh_TW.ts
===================================================================
(Binary files differ)
More information about the Commits mailing list