[PC-BSD Commits] r18403 - in pcbsd/current/src-qt4: EasyPBI/i18n about-gui/i18n libpcbsd/i18n pc-bluetoothtray/i18n pc-controlpanel/i18n pc-firstbootgui/i18n pc-gdmconf/i18n pc-installgui/i18n pc-mounttray/i18n pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n pc-netmanager/src/wificonfig/i18n pc-welcome/i18n pc-xgui/i18n warden-gui/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sat Aug 11 02:17:45 PDT 2012


Author: autotrans
Date: 2012-08-11 09:17:44 +0000 (Sat, 11 Aug 2012)
New Revision: 18403

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/EasyPBI/i18n/EasyPBI_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/about-gui/i18n/AboutGui_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/libpcbsd/i18n/libpcbsd_en_GB.ts
  pcbsd/current/src-qt4/libpcbsd/i18n/libpcbsd_en_ZA.ts
  pcbsd/current/src-qt4/libpcbsd/i18n/libpcbsd_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/libpcbsd/i18n/libpcbsd_ru.ts
  pcbsd/current/src-qt4/libpcbsd/i18n/libpcbsd_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-bluetoothtray/i18n/pc-bluetoothtray_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-controlpanel/i18n/pc-controlpanel_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-firstbootgui/i18n/FirstBoot_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-gdmconf/i18n/pc-gdmconf_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_ru.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-mounttray/i18n/MountTray_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/wificonfig/i18n/wificonfig_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-welcome/i18n/PCWelcome_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-xgui/i18n/XGUISource_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_sv.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle


Modified: pcbsd/current/src-qt4/EasyPBI/i18n/EasyPBI_sv.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/about-gui/i18n/AboutGui_sv.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/libpcbsd/i18n/libpcbsd_en_GB.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/libpcbsd/i18n/libpcbsd_en_ZA.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/libpcbsd/i18n/libpcbsd_pl.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/libpcbsd/i18n/libpcbsd_ru.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/libpcbsd/i18n/libpcbsd_sv.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-bluetoothtray/i18n/pc-bluetoothtray_sv.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-controlpanel/i18n/pc-controlpanel_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-controlpanel/i18n/pc-controlpanel_pl.ts	2012-08-11 05:12:42 UTC (rev 18402)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-controlpanel/i18n/pc-controlpanel_pl.ts	2012-08-11 09:17:44 UTC (rev 18403)
@@ -25,7 +25,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Desktop environment</source>
-    <translation>Menedżer pulpitu</translation>
+    <translation>Środowisko graficzne</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tools</source>
@@ -57,7 +57,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>unsupported</source>
-    <translation>niewspierane</translation>
+    <translation>nieobsługiwane</translation>
   </message>
   <message>
     <source>(current)</source>
@@ -65,7 +65,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Unsupported DE</source>
-    <translation>Niewspierany menadżer pulpitu</translation>
+    <translation>Nieobsługiwane Środowiska Graficzne</translation>
   </message>
   <message>
     <source>(All installed)</source>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-firstbootgui/i18n/FirstBoot_sv.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-gdmconf/i18n/pc-gdmconf_pl.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_ru.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-installgui/i18n/SysInstaller_sv.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-mounttray/i18n/MountTray_pl.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_sv.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_sv.ts	2012-08-11 05:12:42 UTC (rev 18402)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_sv.ts	2012-08-11 09:17:44 UTC (rev 18403)
@@ -284,8 +284,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Digest</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Digest</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/wificonfig/i18n/wificonfig_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/wificonfig/i18n/wificonfig_pl.ts	2012-08-11 05:12:42 UTC (rev 18402)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/wificonfig/i18n/wificonfig_pl.ts	2012-08-11 09:17:44 UTC (rev 18403)
@@ -171,7 +171,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>In:</source>
-    <translation>Wchodzące:</translation>
+    <translation>Przychodzące:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Out:</source>
@@ -275,7 +275,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Please enter the name of the network you wish to add</source>
-    <translation>Proszę wprowadzić nazwę sieci którą chcesz dodać</translation>
+    <translation>Proszę wprowadzić nazwę sieci, którą chcesz dodać</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Configured Network Profiles</source>
@@ -420,19 +420,18 @@
   <message>
     <source>WEP is selected, but not configured!
 Please configure your WEP key before saving!</source>
-    <translation>WEP zostało wybrane, ale nie skonfigurowane!
-Proszę skonfigurować klucz WEP przed zapisem!</translation>
+    <translation>WEP (standard szyfrowania stosowany w sieciach bezprzewodowych), został zaznaczony, ale nie jest skonfigurowany!Proszę skonfigurować klucz WEP przed zapisaniem!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>WPA-Personal is selected, but not configured!
 Please configure your WPA key before saving!</source>
-    <translation>WPA-Personal zostało wybrane, ale nie skonfigurowane!
+    <translation>WPA-Personal zostało wybrane, ale nie jest skonfigurowane!
 Proszę skonfigurować klucz WPA przed zapisem!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>WPA-Enterprise is selected, but not configured!
 Please configure your WPA settings before saving!</source>
-    <translation>WPA-Enterprise zostało wybrane, ale nie skonfigurowane!
+    <translation>WPA-Enterprise jest zaznaczone, ale nie jest skonfigurowane!
 Proszę skonfigurować klucz WPA przed zapisem!</translation>
   </message>
   <message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-welcome/i18n/PCWelcome_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-welcome/i18n/PCWelcome_pl.ts	2012-08-11 05:12:42 UTC (rev 18402)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-welcome/i18n/PCWelcome_pl.ts	2012-08-11 09:17:44 UTC (rev 18403)
@@ -53,7 +53,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Looking for additional software? PC-BSD includes the "AppCafe" which lets you search for and install applications with ease.</source>
-    <translation>Szukam dodatkowego oprogramowania? PC-BSD zawiera "AppCafe", która pozwala na łatwe wyszukiwanie i instalowanie aplikacji.</translation>
+    <translation>Szukasz dodatkowego oprogramowania? PC-BSD zawiera "AppCafe", jest to program, który umożliwia łatwe wyszukiwanie i instalację aplikacji.</translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-xgui/i18n/XGUISource_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-xgui/i18n/XGUISource_pl.ts	2012-08-11 05:12:42 UTC (rev 18402)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-xgui/i18n/XGUISource_pl.ts	2012-08-11 09:17:44 UTC (rev 18403)
@@ -15,7 +15,7 @@
     <source>Your display has been configured.
 Keep these settings?</source>
     <translation>Twój monitor został skonfigurowany.
-Zatrzymać te ustawienia?</translation>
+Zachować te ustawienia?</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -83,8 +83,8 @@
   <message>
     <source>The settings you have specified will now be tested.
 If your screen does not appear, please wait and you will be returned to this screen.</source>
-    <translation>Ustawienia dokonane przez ciebie zostaną teraz przetestowane.
-Jeśli nie pokaże się ekran, poczekaj a powrócisz do tego okna.</translation>
+    <translation>Określone ustawienia dokonane przez ciebie zostaną teraz przetestowane.
+Jeśli nie pojawi się Twój ekran, proszę poczekać, po chwili nastąpi powrót.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Video Card:</source>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_pl.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden-gui/i18n/Warden_sv.ts
===================================================================
(Binary files differ)
More information about the Commits mailing list