[PC-BSD Commits] r16585 - pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sat Apr 28 02:15:43 PDT 2012


Author: autotrans
Date: 2012-04-28 09:15:43 +0000 (Sat, 28 Apr 2012)
New Revision: 16585

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ro.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle


Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ro.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ro.ts	2012-04-27 13:44:37 UTC (rev 16584)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_ro.ts	2012-04-28 09:15:43 UTC (rev 16585)
@@ -5,178 +5,143 @@
   <name>mainWin</name>
   <message>
     <source>Update Manager</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Managerul pentru actualizari     </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preparing to check for updates... Please Wait...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Pregăteşte verificarea actualizărilor ... Vă rugăm să aşteptaţi...  </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Available Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Actualizări disponibile      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select / Deselect All</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Selectaţi / Deselectaţi totul      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Rescan for Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Rescanare pentru actualizări      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install selected updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Instalaţi actualizările selectate      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update Conflict</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Conflicte intre actualizări</translation>
   </message>
   <message>
     <source>More than one stand-alone update has been selected! Please unselect all other updates and try again.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Mai mult de o actualizare de sine statatoare a fost selectată! Vă rugăm să deselecta toate celelalte actualizări şi încercaţi din nou.      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update Failed!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Actualizarea nu a reuşit!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed to install:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Instalarea a eşuat:      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update Ready</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Actualizări gata      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please reboot to start the update to PC-BSD version "</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Vă rugăm să reporniţi pentru a începe actualizarea versiuni PC-BSD"      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>This process may take a while, please do NOT interrupt the process.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Acest proces poate dura un timp, vă rog să nu întrerupeţi procesul.      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updating:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Actualizează:      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Starting Update:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Actualizarea a început:     </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Descarcă:      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preparing to update system...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Pregătirea pentru actualizare a sistemului...      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Upgrading</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Actualizează      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Checking for updates... Please Wait...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Verifică existenţa actualizărilor ... Vă rugăm să aşteptaţi ...      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Your system is fully updated!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Sistemul dumneavoastră este complet actualizat!      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Upgrade:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Sistemul de actualizare:      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD Version:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Versiunea PC-BSD:      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>This update must be installed by itself.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Această actualizare sa instalat singură.      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Creating a backup of your data first is recommended.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Este recomandat prima dată crearea unei copii de siguranţă a datelor dvs.      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Patch:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Petic    </translation>
   </message>
   <message>
     <source>This is a patch for your version of PC-BSD</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Acesta este un petic pentru versiunea PC-BSD</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Patch Size:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Marimea peticului:      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Stand Alone:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">De sine statatoare:      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Requires Reboot:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Necesită repornire:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>FreeBSD Security Update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Actualizări de securitate FreeBSD      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following files need updating:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Următoarele fişiere trebuiesc actualizate:      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Package Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Pachetul de actualizări ale sistemului      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following package updates are available:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Urmatoarele versiuni ale pachetului sunt disponibile:      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updates for Jail:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Actualizări pentru închisoare:      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed to install update! Please check your network connection, or change mirror servers in the System Manager.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Instalarea actualizări a eşuat! Vă rugăm să verificaţi conexiunea la reţea sau schimbaţi serverele oglindă în Managerul de Sistem      </translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list