[PC-BSD Commits] r16269 - in pcbsd/current/src-qt4: life-preserver/i18n pc-controlpanel/i18n pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n pc-netmanager/src/NetworkTray/i18n pc-pbigui/i18n pc-servicemanager/i18n pc-sysmanager/i18n pc-updategui/i18n warden/src/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sun Apr 8 02:17:38 PDT 2012


Author: autotrans
Date: 2012-04-08 09:17:37 +0000 (Sun, 08 Apr 2012)
New Revision: 16269

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_en_GB.ts
  pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_en_ZA.ts
  pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_hu.ts
  pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_zh_CN.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-controlpanel/i18n/pc-controlpanel_hu.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_hu.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkTray/i18n/NetworkTray_hu.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-pbigui/i18n/PBI_hu.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-servicemanager/i18n/ServiceManager_hu.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_hu.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_en_GB.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_en_ZA.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_hu.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_CN.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden/src/i18n/Warden_en_GB.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden/src/i18n/Warden_en_ZA.ts
  pcbsd/current/src-qt4/warden/src/i18n/Warden_zh_CN.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle


Modified: pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_en_GB.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_en_GB.ts	2012-04-07 19:13:02 UTC (rev 16268)
+++ pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_en_GB.ts	2012-04-08 09:17:37 UTC (rev 16269)
@@ -143,8 +143,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Start at login</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Start at login</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_en_ZA.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_en_ZA.ts	2012-04-07 19:13:02 UTC (rev 16268)
+++ pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_en_ZA.ts	2012-04-08 09:17:37 UTC (rev 16269)
@@ -143,8 +143,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Start at login</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Start at login</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_hu.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_hu.ts	2012-04-07 19:13:02 UTC (rev 16268)
+++ pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_hu.ts	2012-04-08 09:17:37 UTC (rev 16269)
@@ -164,7 +164,7 @@
 <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
-<p align="center" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:11pt; font-weight:600;">Üdvözöljük a Life Preserver-ben! </span></p>
+<p align="center" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:11pt; font-weight:600;">Üdvözli a Life Preserver! </span></p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">A Life Preserver segítségével könnyen beállíthatja a felhasználói adatok mentését egy <span style=" font-weight:600;">FreeNAS</span> szerverre, vagy egyéb SSH-t és rsync-et futtató rendszerre. A kezdéshez szüksége lesz a távoli szerver IP-címére és a felhasználónévre / jelszóra. Ha ezek megvannak, kattintson a lenti &quot;Kezdés&quot; gombra. </p></body></html></translation>
   </message>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_zh_CN.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_zh_CN.ts	2012-04-07 19:13:02 UTC (rev 16268)
+++ pcbsd/current/src-qt4/life-preserver/i18n/LifePreserver_zh_CN.ts	2012-04-08 09:17:37 UTC (rev 16269)
@@ -129,35 +129,30 @@
   </message>
   <message>
     <source>Schedule</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>任务表</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Life Preserver Backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Running...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>运行中…… </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup in progress...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>备份进度…</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Start at login</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>开机启动(&S)</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Life Preserver Backups</source>
+    <translation type="unfinished">Life Preserver备份</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifePreserverWelcome</name>
   <message>
     <source>Life Preserver</source>
-    <translation type="unfinished">Life Preserver      </translation>
+    <translation>Life Preserver</translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -167,13 +162,17 @@
 <p align="center" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:11pt; font-weight:600;">Welcome to Life Preserver! </span></p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Life Preserver allows you to easily setup offsite backups of your user data to a <span style=" font-weight:600;">FreeNAS</span> server, or other system running SSH and rsync. To get started, you will need the IP address and username / password for your remote system. When you have these items, click on &quot;Get Started&quot; below. </p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished"><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p align="center" style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:11pt; font-weight:600;">Welcome to Life Preserver! </span></p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">你可以使用Life Preserver备份你的数据到一个<span style=" font-weight:600;">FreeNAS</span>服务器或者运行SSH和rsync的系统。但是首先你得有远程系统的IP地址和用户名密码。当你准备好了,点击&quot;开始&quot; below. </p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source>Get Started</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>开始</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -240,18 +239,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Note: The remote server should be running SSH and have rsync installed.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>警告:远程服务器必须正在运行SSH,并且已安装rsync。</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup daily</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>每天备份</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup weekly</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>每周备份</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -368,18 +364,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Backup daily</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>日备份</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup weekly</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>周备份</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Modify Include List</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>修改包含列表</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -406,23 +399,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>List Editor</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>列表编辑器</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Note: Please use full path names, wildcards such as * are supported</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>提示:请使用全路径名,支持通配符如*。</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Editing exclude list</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>编辑包含列表</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Editing include list</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>编辑包含列表</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-controlpanel/i18n/pc-controlpanel_hu.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-controlpanel/i18n/pc-controlpanel_hu.ts	2012-04-07 19:13:02 UTC (rev 16268)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-controlpanel/i18n/pc-controlpanel_hu.ts	2012-04-08 09:17:37 UTC (rev 16269)
@@ -17,7 +17,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>System management</source>
-    <translation>Rendszerkezelő</translation>
+    <translation>Rendszerkezelés</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hardware</source>
@@ -25,7 +25,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Networking</source>
-    <translation type="unfinished">Hálózat</translation>
+    <translation>Hálózat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Desktop environment</source>
@@ -33,7 +33,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Tools</source>
-    <translation type="unfinished">Eszközök</translation>
+    <translation>Eszközök</translation>
   </message>
   <message>
     <source>All</source>
@@ -65,7 +65,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>(current)</source>
-    <translation type="unfinished">(jelenlegi)</translation>
+    <translation>(jelenlegi)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unsupported DE</source>
@@ -97,7 +97,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Reading items...</source>
-    <translation type="unfinished">Tételek beolvasása...</translation>
+    <translation>Tételek beolvasása...</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_hu.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_hu.ts	2012-04-07 19:13:02 UTC (rev 16268)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkManager/i18n/NetworkManager_hu.ts	2012-04-08 09:17:37 UTC (rev 16269)
@@ -5,15 +5,15 @@
   <name>DNSList</name>
   <message>
     <source>Public DNS servers</source>
-    <translation>Nyílvános DNS-kiszolgálók</translation>
+    <translation>Nyilvános DNS-kiszolgálók</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You can select one of public DNS servers instead of DNS server from your ISP</source>
-    <translation type="unfinished">Választhat egyet a nyilvános DNS-kiszolgálók közül az internetszolgáltatója által megadott DNS kiszolgáló helyett</translation>
+    <translation>Választhat egyet a nyilvános DNS-kiszolgálók közül az internetszolgáltatója által megadott DNS kiszolgáló helyett</translation>
   </message>
   <message>
     <source>IP address</source>
-    <translation>IP cím</translation>
+    <translation>IP-cím</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Provider</source>
@@ -28,11 +28,11 @@
   <name>NetworkMan</name>
   <message>
     <source>IP Address:</source>
-    <translation>IP cím:</translation>
+    <translation>IP-cím:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD Network Manager</source>
-    <translation>PC-BSD-hálózatkezelő</translation>
+    <translation>PC-BSD hálózatkezelő</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Devices</source>
@@ -48,11 +48,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>999\.999\.999\.999; </source>
-    <translation>999\.999\.999\.999;</translation>
+    <translation>999\.999\.999\.999; </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+C</source>
-    <translation>Alt+C</translation>
+    <translation>Alt+L</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Local Network Adapters</source>
@@ -76,7 +76,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>MAC Address:</source>
-    <translation>MAC cím:</translation>
+    <translation>MAC-cím:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Configure</source>
@@ -120,7 +120,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Detecting Devices...</source>
-    <translation>Eszközök keresése...</translation>
+    <translation>Eszközök felderítése...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>IP: </source>
@@ -136,7 +136,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Device Information</source>
-    <translation>Eszköz-információk</translation>
+    <translation>Eszköz adatai</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enable device</source>
@@ -168,15 +168,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Enable IPv6 support</source>
-    <translation type="unfinished">IPv6 támogatás engedélyezése</translation>
+    <translation>IPv6 támogatás engedélyezése</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Misc</source>
-    <translation type="unfinished">Egyéb</translation>
+    <translation>Egyéb</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enable wireless / wired failover via lagg0 interface</source>
-    <translation type="unfinished">'Vezeték nélküli / vezetékes átállás lagg0 interfészen keresztül' engedélyezése</translation>
+    <translation>Vezeték nélküli / vezetékes hibakezelő átállás lagg0 interfészen keresztül</translation>
   </message>
   <message>
     <source>3G / PPP</source>
@@ -188,7 +188,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Dialer AT commands</source>
-    <translation type="unfinished">Tárcsázó AT parancsai</translation>
+    <translation>Tárcsázó AT parancsok</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Obtain DNS via PPP</source>
@@ -196,7 +196,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Send 3G PIN</source>
-    <translation type="unfinished">3G PIN küldése</translation>
+    <translation>3G PIN küldése</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Proxy</source>
@@ -204,19 +204,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Proxy Configuration</source>
-    <translation type="unfinished">Proxy konfiguráció</translation>
+    <translation>Proxy beállítás</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Server Address</source>
-    <translation type="unfinished">Szerver cím</translation>
+    <translation>Szerver cím</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Port Number</source>
-    <translation type="unfinished">Port szám</translation>
+    <translation>Port szám</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Proxy Type</source>
-    <translation type="unfinished">Proxy típus</translation>
+    <translation>Proxy típus</translation>
   </message>
   <message>
     <source>HTTP</source>
@@ -228,7 +228,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Specify a Username / Password</source>
-    <translation type="unfinished">Adja meg a felhasználónevet / jelszót</translation>
+    <translation>Adja meg a felhasználónevet / jelszót</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Username</source>
@@ -240,15 +240,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Note: This proxy configuration is for PC-BSD specific tools and utilities. Internet aware applications may still use their own proxy configuration, which will have to be manually configured.</source>
-    <translation>Megjegyzés: Ez a proxibeállítás csak a PC-BSD specifikus eszközöknek és segédprogramoknak szól. Internet függő alkalmazások továbbra is a saját proxibeállításaikat használhatják, melyeket kézzel kell beállítani.</translation>
+    <translation>Megjegyzés: Ez a proxy beállítás csak a PC-BSD specifikus eszközöknek és segédprogramoknak szól. Internetet igénylő alkalmazások esetleg továbbra is a saját proxy beállításaikat használhatják, melyeket kézzel kell beállítani.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Save</source>
-    <translation>Menté&s</translation>
+    <translation>&Mentés</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Close</source>
-    <translation type="unfinished">Bezárás</translation>
+    <translation>&Bezárás</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Need Root Access</source>
@@ -308,11 +308,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Pin Output</source>
-    <translation type="unfinished">Pin kimenet</translation>
+    <translation>Pin kimenet</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The PIN setting returned the following output:</source>
-    <translation type="unfinished">A PIN beállítás a következő kimenetet adta:</translation>
+    <translation>A PIN beállítás a következő kimenetet adta:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>IPV6 DNS 1:</source>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkTray/i18n/NetworkTray_hu.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkTray/i18n/NetworkTray_hu.ts	2012-04-07 19:13:02 UTC (rev 16268)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-netmanager/src/NetworkTray/i18n/NetworkTray_hu.ts	2012-04-08 09:17:37 UTC (rev 16269)
@@ -5,7 +5,7 @@
   <name>NetworkTray</name>
   <message>
     <source>Configure </source>
-    <translation>Beállítás</translation>
+    <translation>Beállítás </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start the Network Manager</source>
@@ -17,11 +17,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>IP:</source>
-    <translation>IP-cím:</translation>
+    <translation>IP:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>IPv6:</source>
-    <translation>IPv6-cím:</translation>
+    <translation>IPv6:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mac/Ether:</source>
@@ -29,7 +29,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Media:</source>
-    <translation>Eszköz:</translation>
+    <translation>Média:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Status:</source>
@@ -53,7 +53,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>No wireless connection detected.<br> Double-click to start the wireless configuration wizard.</source>
-    <translation>Nincs észlelt vezeték nélküli hálózat.<br> Dupla kattintással indíthatja el a Wi-Fi varázslót.</translation>
+    <translation>Nincs észlelt vezeték nélküli hálózat.<br> Dupla kattintással indíthatja el a Wi-Fi beállítás varázslót.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unknown Wireless Device</source>
@@ -65,7 +65,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Unknown</source>
-    <translation>Ismeretlen      </translation>
+    <translation>Ismeretlen</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Close the Network Monitor</source>
@@ -73,77 +73,64 @@
   </message>
   <message>
     <source>Click here to configure wireless connections</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Kattintson ide a vezeték nélküli kapcsolatok beállításához</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No Wireless Network Connection</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nincs vezeték nélküli hálózati kapcsolat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Connecting to </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Kapcsolódás ehez: </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please Wait</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Kérem várjon</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restarting Network</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Hálózat újraindítása</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>netKey</name>
   <message>
     <source>Please Enter Network Key</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Adja meg a hálózati kulcsot</translation>
   </message>
   <message>
     <source>SSID</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>SSID</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Network Key</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Hálózati kulcs</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Network Key (Repeat)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Hálózati kulcs (megerősítés)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Apply</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Elfogad</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Mégsem</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Network Key Error</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Hálózati kulcs hiba</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: The entered network keys do not match!
 </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Hiba: A megadott hálózati kulcsok nem egyeznek!
+</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Show network key as text</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Mutassa a hálózati kulcsot szövegként</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-pbigui/i18n/PBI_hu.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-pbigui/i18n/PBI_hu.ts	2012-04-07 19:13:02 UTC (rev 16268)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-pbigui/i18n/PBI_hu.ts	2012-04-08 09:17:37 UTC (rev 16269)
@@ -53,7 +53,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Are you sure you wish to cancel?</source>
-    <translation>Biztosan visszavonod?</translation>
+    <translation>Biztosan visszavonja?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Yes</source>
@@ -69,7 +69,7 @@
   </message>
   <message>
     <source><b><font size="+1">Installation complete! </font></b><br><br>Click "Finish" to exit.</source>
-    <translation><b><font size="+1">A telepítés kész! </font></b><br><br>Kattints a "Kész"-re a kilépéshez.</translation>
+    <translation><b><font size="+1">A telepítés kész! </font></b><br><br>Kattintson a "Kész"-re a kilépéshez.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The program</source>
@@ -117,19 +117,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Creating menu icons and links...</source>
-    <translation>Menü-ikonok és linkek létrehozása…</translation>
+    <translation>Menü-ikonok és linkek létrehozása...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Merging Files...</source>
-    <translation>Fájlok összefésülése…</translation>
+    <translation>Fájlok összefésülése...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Registering installation and cleanup...</source>
-    <translation>Telepítés jóváhagyása, takarítás…</translation>
+    <translation>Telepítés bejegyzése és takarítás...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preparing to install...</source>
-    <translation>Telepítés előkészítése…</translation>
+    <translation>Telepítés előkészítése...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No digital signature</source>
@@ -137,7 +137,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>This application has no digital signature. Installing applications from unknown sources can be dangerous. Continue with the install? </source>
-    <translation>A programnak nincs digitális aláírása. Veszélyt rejthet az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítése. Folytatódjon a telepítés?</translation>
+    <translation>A programnak nincs digitális aláírása. Veszélyt rejthet az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítése. Folytatódjon a telepítés? </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Invalid digital signature</source>
@@ -145,12 +145,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>This application has a bad or unknown digital signature. Installing applications from unknown sources can be dangerous. Continue with the install? </source>
-    <translation>A programnak hibás vagy nem felismerhető a digitális aláírása. Veszélyt rejthet az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítése. Folytatódjon a telepítés?</translation>
+    <translation>A programnak hibás vagy ismeretlen a digitális aláírása. Veszélyt rejthet az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítése. Folytatódjon a telepítés? </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error, This application must be installed as root!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Hiba, az alkalmazást root-ként kell telepíteni!</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-servicemanager/i18n/ServiceManager_hu.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-servicemanager/i18n/ServiceManager_hu.ts	2012-04-07 19:13:02 UTC (rev 16268)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-servicemanager/i18n/ServiceManager_hu.ts	2012-04-08 09:17:37 UTC (rev 16269)
@@ -9,11 +9,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>The following services are setup on this system. You may enable / disable them below.</source>
-    <translation>A következő szolgáltatások vannnak beállítva a rendszerben. Alább engedélyezheted / letilthatod őket.</translation>
+    <translation>A következő szolgáltatások vannak beállítva ezen a rendszeren. Alább engedélyezheti / tilthatja őket.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Service Name</source>
-    <translation>Szolgáltatás neve</translation>
+    <translation>Szolgáltatásnév</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start</source>
@@ -29,15 +29,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Running</source>
-    <translation>Fut</translation>
+    <translation>Futó</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Stopped</source>
-    <translation>Áll</translation>
+    <translation>Álló</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please Wait...</source>
-    <translation>Kérlek várj...</translation>
+    <translation>Kérem várjon...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>SDIR</source>
@@ -45,71 +45,58 @@
   </message>
   <message>
     <source>TAG</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>TAG</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enabled</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Engedélyezett</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enable Service</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Engedélyezés</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disable Service</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Letiltás</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disabled</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tiltott</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unknown</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ismeretlen</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>progressUI</name>
   <message>
     <source>Service</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Szolgáltatás</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Service Action in progress...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Szolgáltatás tevékenysége folyamatban...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Mégsem</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nem sikerült</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The specified command failed.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>A megadott parancs végrehajtása nem sikerült.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Finished</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Befejezve</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Close</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Bezárás</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_hu.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_hu.ts	2012-04-07 19:13:02 UTC (rev 16268)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_hu.ts	2012-04-08 09:17:37 UTC (rev 16269)
@@ -5,7 +5,7 @@
   <name>CVSUpProgress</name>
   <message>
     <source>Please wait...</source>
-    <translation>Kérem, várjon…</translation>
+    <translation>Kérem várjon...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
@@ -13,11 +13,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Close</source>
-    <translation>&Bezár</translation>
+    <translation>&Bezárás</translation>
   </message>
   <message>
     <source>CSup Progress</source>
-    <translation>CSup-folyamat</translation>
+    <translation type="unfinished">CSup folyamat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Start</source>
@@ -25,7 +25,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Find Fastest...</source>
-    <translation>&Leggyorsabb keresése…</translation>
+    <translation>&Leggyorsabb keresése...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+F</source>
@@ -33,7 +33,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Selected CVSup server: </source>
-    <translation>Kiválasztott CVSup-szerver: </translation>
+    <translation>Kiválasztott CVSup szerver: </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unable to open file</source>
@@ -45,7 +45,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Please set CVSup server before proceeding</source>
-    <translation>Állítsa be a CVSup-kiszolgálót, mielőtt továbbhaladna</translation>
+    <translation>Állítsa be a CVSup kiszolgálót, mielőtt továbbhaladna</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Confirm server selection</source>
@@ -61,11 +61,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>CVSup server not set. To set your CVSup server, please click the 'Find Fastest...' button and follow the instructions. Alternatively, the CVSup server for this operation may be set manually from the following file</source>
-    <translation>Nincs CVSup-kiszolgáló megadva. A beállításához kérem, kattintson a „Leggyorsabb keresése” gombra és kövesse az utasításokat. A beállításokat kézzel elvégezheti az alábbi fájlból:</translation>
+    <translation>Nincs CVSup kiszolgáló megadva. A beállításához kérem, kattintson a 'Leggyorsabb keresése...' gombra és kövesse az utasításokat. Vagy ehhez a művelethez a CVSup kiszolgáló manuálisan beállítható a következő fájlból</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD has detected the fastest server to be:</source>
-    <translation>A PC–BSD ezt a kiszolgálót találta a leggyorsabbnak:</translation>
+    <translation>A PC-BSD ezt a kiszolgálót találta a leggyorsabbnak:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Would you like to use this server in future?</source>
@@ -76,11 +76,11 @@
   <name>FastestCvsup</name>
   <message>
     <source>Change CVSup server</source>
-    <translation>CVSup-kiszolgáló cseréje</translation>
+    <translation>CVSup kiszolgáló cseréje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>All</source>
-    <translation>Mind</translation>
+    <translation>Összes</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Start</source>
@@ -96,7 +96,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>This dialog will detect the fastest CVSup server for your location. Detection may take several minutes if all countries are selected. To narrow down the search, and speed up detection, please unselect 'All' below, and select your country, and a couple of its neighbours from the list below.</source>
-    <translation>Ez a párbeszédablak megkeresi az elérhető leggyorsabb CVSup szervert. A keresés pár percet igénybe vehet, ha minden országot bejelöl. A keresés szűkítéséhez ne válassza ki az összes országot az alábbi listából, csak a sajátot és néhány környezőt.</translation>
+    <translation>Ez a párbeszédablak megkeresi az elérhető leggyorsabb CVSup szervert. A keresés pár percet igénybe vehet, ha minden országot bejelölt. A keresés szűkítéséhez és felgyorsításához ne az 'Összes'-t válassza, hanem az alábbi listából csak a saját országát és még egy pár környezőt.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
@@ -108,7 +108,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Unable to reach any server. This could be because all selected servers are down, or because your internet connection is improperly configured. You may wish to try testing other servers.</source>
-    <translation>Egyetlen kiszolgálót sem lehet elérni. Előfordulhat, hogy mindegyik kiszolgáló nem elérhető vagy az internetkapcsolati-beállítások hibásak. Próbálja meg újból elérni a kívánt kiszolgálót.</translation>
+    <translation>Egyetlen kiszolgálót sem lehet elérni. Előfordulhat, hogy mindegyik kiszolgáló le van állítva, vagy az internetkapcsolata helytelenül van beállítva. Érdemes kipróbálni más szervereket.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Available:</source>
@@ -120,19 +120,18 @@
   </message>
   <message>
     <source>Please wait while PC-BSD attempts to find the fastest CVSup server available for your location.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Kérem várjon, amíg a PC-BSD megpróbálja megtalálni a leggyorsabb CVSup szervert.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PBSystemTab</name>
   <message>
     <source>PC-BSD System Configuration</source>
-    <translation>PC–BSD-rendszerkonfiguráció</translation>
+    <translation>PC-BSD rendszerkonfiguráció</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+C</source>
-    <translation>Alt+B</translation>
+    <translation>Alt+E</translation>
   </message>
   <message>
     <source>General</source>
@@ -144,7 +143,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD Version:</source>
-    <translation>A PC–BSD verziója:</translation>
+    <translation>A PC-BSD verziója:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Base Version:</source>
@@ -152,7 +151,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Alt+S</source>
-    <translation>Alt+V</translation>
+    <translation>Alt+R</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tasks</source>
@@ -160,7 +159,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Fetch &System Source</source>
-    <translation>&Rendszer forrásának lehívása</translation>
+    <translation>&Rendszer forrás lehívása</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+P</source>
@@ -168,7 +167,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>System Source</source>
-    <translation>Rendszer forrása</translation>
+    <translation>Rendszer forrás</translation>
   </message>
   <message>
     <source>CPU Type:</source>
@@ -192,11 +191,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Alt+H</source>
-    <translation>Alt+S</translation>
+    <translation>Alt+K</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Custom...</source>
-    <translation>&Egyéni</translation>
+    <translation>&Egyéni...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Invalid Image</source>
@@ -204,7 +203,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>The file supplied does not appear to be a valid PCX image.</source>
-    <translation>A megadott fájl nem érvényes PCX-kép</translation>
+    <translation>A megadott fájl nem tűnik érvényes PCX képnek.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The splash screen image cannot be any larger than 1024x768, or any greater than 8-bit (256 colours) depth.</source>
@@ -216,19 +215,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Ports Console</source>
-    <translation>Ports-konzol</translation>
+    <translation>Ports konzol</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch &Ports Tree</source>
-    <translation>Ports-fa letöltése</translation>
+    <translation>&Ports fa letöltése</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch System P&orts Tree</source>
-    <translation>Rendszer ports-fa letöltése</translation>
+    <translation>Rendszer p&orts fa letöltése</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You may also generate a diagnostic sheet, with information about your system. This sheet can be used by technicians for troubleshooting purposes.</source>
-    <translation>A diagnosztikai napló létrehozásával információt adhat meg rendszeréről szakembereinknek, akik hibaelhárítási folyamatok elkészítésével járulnak hozzá a hibák elhárításához.</translation>
+    <translation>Létrehozhat a rendszeréről információkat tartalmazó diagnosztikai lapot. Ezt az adatlapot hibaelhárítás céljára tudják a technikusok használni.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Save</source>
@@ -236,7 +235,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Mirrors</source>
-    <translation>Tükrök</translation>
+    <translation>Tükörkiszolgálók</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mirror Configuration</source>
@@ -244,15 +243,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Select Mirror from list</source>
-    <translation>Kiválasztás listából</translation>
+    <translation>Tükörkiszolgáló választása listából</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Refresh Mirror Listing</source>
-    <translation>Lista frissítése</translation>
+    <translation>Tükörkiszolgáló lista frissítése</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Specify a custom Mirror</source>
-    <translation>Egyéni tükörkiszolgáló</translation>
+    <translation>Egyéni tükörkiszolgáló megadása</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Packages</source>
@@ -260,7 +259,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>System Tasks - Advanced Users</source>
-    <translation>Rendszerfeladatok – csak hozzáértőknek</translation>
+    <translation>Rendszerfeladatok – Haladó felhasználók</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Other Options</source>
@@ -268,15 +267,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Force IBUS keyboard input</source>
-    <translation>iBus írásjegy-bevitel előnyben részesítése</translation>
+    <translation type="unfinished">iBus írásjegy-bevitel előnyben részesítése</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select Splash</source>
-    <translation>Betöltőképernyő kiválasztása</translation>
+    <translation>Válasszon betöltőképernyőt</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Refresh Mirrors</source>
-    <translation>Tükrök frissítése</translation>
+    <translation>Tükörkiszolgálók frissítése</translation>
   </message>
   <message>
     <source>doesn't exist!</source>
@@ -284,7 +283,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Error fetching mirror list! Check your internet connection, or try again later.</source>
-    <translation>Nem sikerült lehívni a tükrök listáját. Ellenőrizze az internetkapcsolatot vagy próbálja meg a lehívást később!</translation>
+    <translation>Nem sikerült lehívni a tükörkiszolgálók listáját. Ellenőrizze az internetkapcsolatot, vagy próbálja meg később.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Config Error</source>
@@ -292,19 +291,18 @@
   </message>
   <message>
     <source>Error: Your custom mirror needs to begin with ftp:// or http://</source>
-    <translation>Hiba! Az egyéni tükör címének ftp:// vagy http:// előtaggal kell kezdődnie.</translation>
+    <translation>Hiba! Az egyéni tükörkiszolgáló címének ftp:// vagy http:// előtaggal kell kezdődnie</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The selected mirror above will be used for fetching system updates and new system packages. If you experience download failures, or slow performace, please try another mirror.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>A fent kiválasztott tükörkiszolgáló lesz használva a rendszerfrissítések és új rendszer csomagok letöltéséhez. Ha letöltési hibákat vagy lassú letöltést tapasztal, kérem próbáljon másik tükörkiszolgálót.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PortsnapProgress</name>
   <message>
     <source>Portsnap Progress</source>
-    <translation>Portsnap-folyamat</translation>
+    <translation>Portsnap folyamat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
@@ -316,11 +314,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Task Progress...</source>
-    <translation>Feladat folyamata…</translation>
+    <translation type="unfinished">Feladat folyamat...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update Failed!</source>
-    <translation>Sikertelen frissítés!</translation>
+    <translation>A frissítés sikertelen!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unable to connect to server. Possible causes:
@@ -328,54 +326,46 @@
 - Target server is unresponsive.</source>
     <translation>Nem lehet kapcsolódni a kiszolgálóhoz. Lehetséges okok:
 - A hálózat nem működik
-- A célállomás nem válaszol</translation>
+- A cél szerver nem válaszol</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetching Ports, this may take a while...</source>
-    <translation>Portok letöltése… ez eltarthat egy darabig.</translation>
+    <translation>Portok letöltése... Ez eltarthat egy darabig.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>updaterStatus</name>
   <message>
     <source>Installing Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Frissítések telepítése</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The system is currently installing the following updates:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>A rendszer jelenleg a következő frissítéseket telepíti:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Frissítés</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Size</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Méret</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Status</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Állapot</translation>
   </message>
   <message>
     <source>ID</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ID</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update Progress</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Frissítési folyamat</translation>
   </message>
   <message>
     <source> of </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished"> / </translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_en_GB.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_en_GB.ts	2012-04-07 19:13:02 UTC (rev 16268)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_en_GB.ts	2012-04-08 09:17:37 UTC (rev 16269)
@@ -141,8 +141,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Failed to install update! Please check your network connection, or change mirror servers in the System Manager.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Failed to install update! Please check your network connection, or change mirror servers in the System Manager.</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_en_ZA.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_en_ZA.ts	2012-04-07 19:13:02 UTC (rev 16268)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_en_ZA.ts	2012-04-08 09:17:37 UTC (rev 16269)
@@ -141,8 +141,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Failed to install update! Please check your network connection, or change mirror servers in the System Manager.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Failed to install update! Please check your network connection, or change mirror servers in the System Manager.</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_hu.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_hu.ts	2012-04-07 19:13:02 UTC (rev 16268)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_hu.ts	2012-04-08 09:17:37 UTC (rev 16269)
@@ -17,7 +17,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Select / Deselect All</source>
-    <translation type="unfinished">Mind kijelöl / egyik sem</translation>
+    <translation>Mind kijelöl / egyik sem</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Rescan for Updates</source>
@@ -29,11 +29,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Update Conflict</source>
-    <translation type="unfinished">Frissítési konfliktus</translation>
+    <translation>Frissítési konfliktus</translation>
   </message>
   <message>
     <source>More than one stand-alone update has been selected! Please unselect all other updates and try again.</source>
-    <translation type="unfinished">Több önálló frissítés lett kiválasztva! Kérem az összes többi frissítést ne jelölje ki és próbálja újra.</translation>
+    <translation type="unfinished">Több önálló frissítés lett kiválasztva! Kérem az összes többi frissítés jelölését vegye le, majd próbálja újra.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update Failed!</source>
@@ -49,7 +49,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Please reboot to start the update to PC-BSD version "</source>
-    <translation type="unfinished">Indítsa újra a gépet a frissítés megkezdéséhez - PC-BSD verzió "</translation>
+    <translation type="unfinished">Indítsa újra a gépet erre a verzióra való frissítéshez: PC-BSD "</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This process may take a while, please do NOT interrupt the process.</source>
@@ -73,7 +73,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Upgrading</source>
-    <translation type="unfinished">Frissítés</translation>
+    <translation>Frissítés</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Checking for updates... Please Wait...</source>
@@ -85,7 +85,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>System Upgrade:</source>
-    <translation type="unfinished">Rendszerfrissítés:</translation>
+    <translation>Rendszerfrissítés:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD Version:</source>
@@ -97,7 +97,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Creating a backup of your data first is recommended.</source>
-    <translation>Javasolt először az adatairól történő biztonsági mentés készítése.</translation>
+    <translation>Ajánlatos először az adatairól biztonsági mentést készíteni.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Patch:</source>
@@ -113,7 +113,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Stand Alone:</source>
-    <translation>Önálló</translation>
+    <translation>Önálló:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Requires Reboot:</source>
@@ -125,24 +125,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>The following files need updating:</source>
-    <translation>A következő fájloknak van szüksége frissítésre:</translation>
+    <translation>A következő fájlokat szükséges frissíteni:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Package Updates</source>
-    <translation type="unfinished">Rendszer csomag frissítések</translation>
+    <translation>Rendszercsomag frissítések</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following package updates are available:</source>
-    <translation>A következő csomag frissítések elérhetőek:</translation>
+    <translation>A következő csomag frissítések érhetőek el:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updates for Jail:</source>
-    <translation type="unfinished">Jail frissítések:</translation>
+    <translation>Jail frissítések:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed to install update! Please check your network connection, or change mirror servers in the System Manager.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>A frissítés telepítése nem sikerült! Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot, vagy a Rendszerkezelőben változtassa meg a tükörszervereket.</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_CN.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_CN.ts	2012-04-07 19:13:02 UTC (rev 16268)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-updategui/i18n/UpdateGui_zh_CN.ts	2012-04-08 09:17:37 UTC (rev 16269)
@@ -137,8 +137,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Failed to install update! Please check your network connection, or change mirror servers in the System Manager.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>升级失败!请检查网络连接,或者改变镜像服务器。</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select / Deselect All</source>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden/src/i18n/Warden_en_GB.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden/src/i18n/Warden_en_ZA.ts
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: pcbsd/current/src-qt4/warden/src/i18n/Warden_zh_CN.ts
===================================================================
(Binary files differ)
More information about the Commits mailing list