[PC-BSD Commits] r13363 - in pcbsd/current/src-qt4: pc-pfmanager/i18n pc-softwaremanager/i18n pc-sysinstaller/i18n pc-sysmanager/i18n pc-welcome/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Mon Oct 17 02:05:48 PDT 2011


Author: autotrans
Date: 2011-10-17 02:05:47 -0700 (Mon, 17 Oct 2011)
New Revision: 13363

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/pc-pfmanager/i18n/PFManager_tr.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_tr.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_tr.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_tr.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-welcome/i18n/PCWelcome_tr.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle


Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-pfmanager/i18n/PFManager_tr.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-pfmanager/i18n/PFManager_tr.ts	2011-10-16 14:29:41 UTC (rev 13362)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-pfmanager/i18n/PFManager_tr.ts	2011-10-17 09:05:47 UTC (rev 13363)
@@ -168,23 +168,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Success</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Başarılı</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restarted successfuly!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Başarıyla yeniden başlatıldı</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failure</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Başarısız</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed to restart!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Başlatılamadı</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_tr.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_tr.ts	2011-10-16 14:29:41 UTC (rev 13362)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-softwaremanager/i18n/SoftwareManager_tr.ts	2011-10-17 09:05:47 UTC (rev 13363)
@@ -253,28 +253,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>Installing applications has been disabled for this user. Please add the user to the operator group or restart as root.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Kurulan uygulamalar bu kullanıcı tarafından çalıştırılamaz. Kullanıcıyı operator grubuna ekleyin veya root olarak yeniden başlatın.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Warning!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Uyarı!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Missing meta-files for RepoID:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Şu RepoID için meta dosyalar bulunamıyor.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This is normally due to the internet connection being offline or mis-configured.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Bunu nedeni ya internet bağlantınız hatalı yapılandırılmış ya da bağlatının kesik olmasıdır.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Bekleniyor</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts	2011-10-16 14:29:41 UTC (rev 13362)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts	2011-10-17 09:05:47 UTC (rev 13363)
@@ -25,28 +25,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD gives you the option of customizing your system with a variety of Desktops and other 'Meta-pkgs'. If you are unsure what these are, then please accept the defaults. You are always able to add / remove these packages post-installation via the 'System Manager' in the PC-BSD control panel.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PC-BSD daje możliwość dostosowywania systemu dzięki różnym pulpitom i innym "Meta-pakietom". Jeśli nie jesteś pewien, o czym mowa, proszę zaakceptować ustawienia domyślne. Zawsze możesz dodać / usunąć te pakiety po instalacji za pomocą "Menadżena Systemu" w panelu sterowania PC-BSD.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select any optional components you wish to have installed on this system. These may also be added post-installation via the AppCafe or System Manager.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Proszę wybrać dowolne składniki opcjonalne, które chcesz zainstalować w tym systemie. Mogą być one również dodawane po instalacji za pomocą Menedżera AppCafe lub Menadżera Systemu.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This screen will display a summary of your installation options. Please confirm these are correct before hitting Next. This is your last chance to cancel before changes are made to your disk.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ten ekran wyświetla podsumowanie opcji instalacji. Proszę potwierdzić, że są poprawne zanim naciśniesz Dalej. To jest twoja ostatnia szansa, aby anulować przed wprowadzeniem zmian na dysku.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The system is now installing! This process may take a while depending upon the options chosen and the system speed.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>System jest teraz instalowany! Proces ten może potrwać pewien czas, zależnie od wybranych opcji i szybkości systemu.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Success! The system is now installed, you may remove any DVD/CD/USB from the system and reboot into your new operating system.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sukces! System jest już zainstalowany, można usunąć DVD / CD / USB z systemu i zrestartować nowy aby uruchomić nowy system operacyjny.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -737,13 +732,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>View Packages</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pokaż Pakiety</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Package Listing for:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Lista pakietów dla:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -880,12 +873,11 @@
   <name>dialogInfoBox</name>
   <message>
     <source>Dialog</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dialog</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Close</source>
-    <translation type="unfinished">&Zamknij</translation>
+    <translation>&Zamknij</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_tr.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_tr.ts	2011-10-16 14:29:41 UTC (rev 13362)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_tr.ts	2011-10-17 09:05:47 UTC (rev 13363)
@@ -25,28 +25,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD gives you the option of customizing your system with a variety of Desktops and other 'Meta-pkgs'. If you are unsure what these are, then please accept the defaults. You are always able to add / remove these packages post-installation via the 'System Manager' in the PC-BSD control panel.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PC-BSD sisze sisteminizi çeşitli masaüsütleri ve diğer 'Meta-pkgs' ile özelleştirme olanağı sunar.Eğer bunlar hakkında bir bilginiz yoksa önerilen seçimi kabul edin. Kurulum sonrasında PC-BSD kontrol merkezindeki 'Sistem Yöneticisi'ni kullnarak istediğinizi kurabilir veya kaldırabilirsiniz.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select any optional components you wish to have installed on this system. These may also be added post-installation via the AppCafe or System Manager.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Lütfen bbu sistemde kurulmasını istediğiniz ek bileşenleri seçin. Daha sonra AppCafe veya Sistem Yöneticisi ile de bunları kurabilirsiniz.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This screen will display a summary of your installation options. Please confirm these are correct before hitting Next. This is your last chance to cancel before changes are made to your disk.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Bu ekran seçtiğiniz kurulum seçeneklerinin bir özetini sunar. Sonra tuşuna basmadan önce doğru olduklarını kontrol edin. Bu, disk üzerinde bir değişiklik yapılmamadan önceki son fırsatınız.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The system is now installing! This process may take a while depending upon the options chosen and the system speed.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sistem şimdi kuruluyor! Bu süreç sisteminizn hızına ve belirlediğiniz kurulum seçenekleerine bağlı olarak zaman alacaktır.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Success! The system is now installed, you may remove any DVD/CD/USB from the system and reboot into your new operating system.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tebrikler! Sistemin kurulumu tamamlandı, Sistemden DVD/CD/USB çıkarıp bilgisayarı yeniden başlatarak yeni işletim sisteminizi kullanmaya başlayabilirsiniz.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -329,7 +324,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Size:</source>
-    <translation>Büyüklüğü: </translation>
+    <translation>Büyüklüğü:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mount:</source>
@@ -565,7 +560,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Missing '/' filesystem, please add a filesystem for mount-point '/' to continue.</source>
-    <translation>'/' dosya sistemi bulunamadı, lütfen devam etmek için bağlanma noktası '/' olan bir dosya sistemi ekleyin.</translation>
+    <translation>'/' Dosya sistemi bulunamadı, lütfen devam etmek için bağlanma noktası '/' olan bir dosya sistemi ekleyin.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>filesystem is below the required minimum:</source>
@@ -689,8 +684,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Select your Installation Source</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Kurulum Kaynağını Seçin</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Keyboard Settings</source>
@@ -738,13 +732,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>View Packages</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Paketleri Görüntüle</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Package Listing for:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aranılan için Paket Listesi:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -863,7 +855,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Disk / Slice</source>
-    <translation type="unfinished">Disk / Dilim</translation>
+    <translation>Disk / Dilim</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -881,12 +873,11 @@
   <name>dialogInfoBox</name>
   <message>
     <source>Dialog</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Diyalog</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Close</source>
-    <translation type="unfinished">&Kapat</translation>
+    <translation>&Kapat</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -972,7 +963,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Invalid mount point, whitespace disallowed.</source>
-    <translation type="unfinished">Geçersiz bağlama noktası, satır boşluğuna izin verilmiyor.</translation>
+    <translation>Geçersiz bağlama noktası, satır boşluğuna izin verilmiyor.</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_tr.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_tr.ts	2011-10-16 14:29:41 UTC (rev 13362)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_tr.ts	2011-10-17 09:05:47 UTC (rev 13363)
@@ -215,19 +215,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Ports Console</source>
-    <translation>Ports Konsolu      </translation>
+    <translation>Ports Konsolu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch &Ports Tree</source>
-    <translation>&Ports Ağacını Getir.</translation>
+    <translation>&Ports Ağacını Getir</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch System P&orts Tree</source>
-    <translation>Sistem P%ort Ağacını Getir</translation>
+    <translation>Sistem P&ort Ağacını Getir</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You may also generate a diagnostic sheet, with information about your system. This sheet can be used by technicians for troubleshooting purposes.</source>
-    <translation>Sisteminiz hakkında bilgilerin bulunduğu, tanılayıcı bir metin oluşturabilirsiniz. Bu metin teknisyenler tarafından sorun giderme amacıyla kullanılabilir.</translation>
+    <translation>Sisteminiz hakkında bilgilerin bulunduğu, tanımlayıcı bir metin oluşturabilirsiniz. Bu metin teknisyenler tarafından sorun giderme amacıyla kullanılabilir.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Save</source>
@@ -335,13 +335,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>View Packages</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Paketleri Görüntüle</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Package Listing for:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aranılan İçin Paket Listesi:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -383,12 +381,11 @@
   <name>dialogInfoBox</name>
   <message>
     <source>Dialog</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Diyalog</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Close</source>
-    <translation type="unfinished">&Kapat</translation>
+    <translation>&Kapat</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -403,7 +400,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Total Progress</source>
-    <translation type="unfinished">Durum</translation>
+    <translation>Tamamlanma Durumu</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-welcome/i18n/PCWelcome_tr.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-welcome/i18n/PCWelcome_tr.ts	2011-10-16 14:29:41 UTC (rev 13362)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-welcome/i18n/PCWelcome_tr.ts	2011-10-17 09:05:47 UTC (rev 13363)
@@ -89,7 +89,7 @@
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:14pt;">Getting Connected</span></p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished"><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
 <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
@@ -97,7 +97,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Looking for additional software? PC-BSD includes the "AppCafe" which lets you search for and install applications with ease.</source>
-    <translation type="unfinished">Ek yazılım mı arıyorsunuz? PC-BSD ile gelen "AppCafe" ile kolaylıkla uygulama arayabilir ve kurabilirsiniz.</translation>
+    <translation>Ek yazılım mı arıyorsunuz? PC-BSD ile gelen "AppCafe" ile kolaylıkla uygulama arayabilir ve kurabilirsiniz.</translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -107,8 +107,13 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><a href="http://www.pcbsd.org"><span style=" text-decoration: underline; color:#1b78bf;">http://www.pcbsd.org</span></a></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><a href="http://wiki.pcbsd.org"><span style=" text-decoration: underline; color:#1b78bf;">http://wiki.pcbsd.org</span></a></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><a href="http://forums.pcbsd.org"><span style=" text-decoration: underline; color:#1b78bf;">http://forums.pcbsd.org</span></a></p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+ p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><a href="http://www.pcbsd.org"><span style=" text-decoration: underline; color:#1b78bf;">http://www.pcbsd.org</span></a></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><a href="http://wiki.pcbsd.org"><span style=" text-decoration: underline; color:#1b78bf;">http://wiki.pcbsd.org</span></a></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><a href="http://forums.pcbsd.org"><span style=" text-decoration: underline; color:#1b78bf;">http://forums.pcbsd.org</span></a></p></body></html>      </translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list