[PC-BSD Commits] r9717 - pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Fri Mar 18 02:03:18 PDT 2011


Author: autotrans
Date: 2011-03-18 02:03:17 -0700 (Fri, 18 Mar 2011)
New Revision: 9717

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_af.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ar.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_az.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_bg.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_bn.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_bs.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ca.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_cs.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_cy.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_da.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_de.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_el.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_en_GB.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_en_ZA.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_es.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_et.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_eu.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_fa.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_fi.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_fr.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_fur.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_gl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_he.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_hi.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_hr.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_hu.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_id.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_is.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_it.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ja.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ka.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ko.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_lt.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_lv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_mk.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_mn.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ms.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_mt.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_nb.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ne.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_nl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pa.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pt.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pt_BR.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ro.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ru.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sk.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sl.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sr.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sv.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sw.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ta.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_tg.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_th.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_tr.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_uk.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_uz.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_vi.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_zh_CN.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_zh_HK.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_zh_TW.ts
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_zu.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for SysInstaller


Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_af.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_af.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_af.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ar.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ar.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ar.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -550,14 +550,6 @@
     <translation>انتهى التثبيت</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>إسم مضيف النظام</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>إسم مضيف مخصص</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>تشفير قسم /usr أو ZFS zpool</translation>
   </message>
@@ -755,6 +747,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_az.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_az.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_az.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_bg.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_bg.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_bg.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -550,14 +550,6 @@
     <translation>Не са въведени потребителски имена. Сигурни ли сте че искате да продължите?</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>Системно име на хоста</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>Различно име на хоста</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>Шифроване на /usr дял или ZFS zpool.</translation>
   </message>
@@ -751,6 +743,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_bn.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_bn.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_bn.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_bs.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_bs.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_bs.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ca.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ca.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ca.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -550,14 +550,6 @@
     <translation>No s'ha configurat cap nom d'usuari. Esteu segurs que voleu continuar?</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>Nom de l'equip del sistema</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>Nom d'equip personalitzat</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>Encriptar la partició /usr o l'agrupació ZFS.</translation>
   </message>
@@ -752,6 +744,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_cs.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_cs.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_cs.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -549,16 +549,6 @@
     <translation>Nebylo specifikováno uživatelské jméno. Chcete opravdu pokračovat?</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -770,6 +760,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_cy.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_cy.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_cy.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_da.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_da.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_da.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -549,14 +549,6 @@
     <translation>Ingen brugernavne er valgt. Er du sikker på, at du vil fortsætte?      </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>Systemets værtsnavn</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>Eget værtsnavn</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>Krypter /usr partitionen eller ZFS zpool</translation>
   </message>
@@ -750,6 +742,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_de.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_de.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_de.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -550,14 +550,6 @@
     <translation>Keine Nutzerkonten eingerichtet. Wollen Sie das wirklich?</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>Systemname</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>Nutzerdefinierter Name</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>/usr-Partition bzw. ZFS-Pool verschlüsseln.</translation>
   </message>
@@ -755,6 +747,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_el.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_el.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_el.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -662,14 +662,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>Όνομα συστήματος</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>Επιλεγμένο ονομα συστήματος</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>Κρυπτογραφήστε το μερος δισκου /usr ή το ZFS zpool.</translation>
   </message>
@@ -870,6 +862,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_en_GB.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_en_GB.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_en_GB.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -550,14 +550,6 @@
     <translation>No usernames have been specified. Are you sure you want to continue?</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>System Hostname</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>Custom hostname</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</translation>
   </message>
@@ -735,6 +727,10 @@
     <source>Applications</source>
     <translation>Applications</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_en_ZA.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_en_ZA.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_en_ZA.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -550,14 +550,6 @@
     <translation>No usernames have been specified. Are you sure you want to continue?</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>System Hostname</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>Custom hostname</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</translation>
   </message>
@@ -735,6 +727,10 @@
     <source>Applications</source>
     <translation>Applications</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_es.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_es.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_es.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -550,14 +550,6 @@
     <translation>No se especificó ningun usuario. Está seguro de querer continuar?</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>Nombre del Host del Sistema</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>Nombre del Host personalizado</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>Encriptar la partición /usr o ZFS zpool.</translation>
   </message>
@@ -753,6 +745,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_et.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_et.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_et.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -682,16 +682,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -906,6 +896,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_eu.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_eu.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_eu.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_fa.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_fa.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_fa.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_fi.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_fi.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_fi.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_fr.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_fr.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_fr.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -550,14 +550,6 @@
     <translation>Effectuer une mise à niveau de PC-BSD sur:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">Nom d'hôte du système</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>Nom d'hôte personnalisé</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">Crypter la partition /usr ou zpool ZFS.</translation>
   </message>
@@ -766,6 +758,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_fur.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_fur.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_fur.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_gl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_gl.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_gl.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_he.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_he.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_he.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_hi.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_hi.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_hi.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_hr.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_hr.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_hr.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_hu.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_hu.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_hu.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -550,14 +550,6 @@
     <translation>Nincs felhasználói név megadva. Biztosan így szeretné folytatni a telepítést?</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>A rendszer neve</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>Egyéni rendszernév</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>Az /usr partíció vagy egy ZFS-zpool titkosítása.</translation>
   </message>
@@ -735,6 +727,10 @@
     <source>Applications</source>
     <translation>Alkalmazások</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_id.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_id.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_id.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -550,14 +550,6 @@
     <translation>Username belum dibuatkan. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan?</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>Hostname Sistem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>Custom hostname</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>Enkripsi partisi /usr atau ZFS zpool</translation>
   </message>
@@ -735,6 +727,10 @@
     <source>Applications</source>
     <translation>Aplikasi</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_is.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_is.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_is.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_it.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_it.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_it.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -550,16 +550,6 @@
     <translation>Non è stato specificato uno username. Sei sicuro di voler continuare ?</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -774,6 +764,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ja.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ja.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ja.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -549,14 +549,6 @@
     <translation>ユーザー名は指定されていませんが、続行しますか?</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>システムのホスト名</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>指定したホスト名を使用する</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>/usrパーティションまたはZFS zpoolの暗号化</translation>
   </message>
@@ -750,6 +742,10 @@
     <source>Please create a partition using the 'Add Partition' button below, to install using free space.</source>
     <translation type="unfinished">「+」ボタン(パーティション作成)をクリックして空きスペースにパーティションを作成してください。</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ka.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ka.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ka.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ko.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ko.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ko.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_lt.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_lt.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_lt.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_lv.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_lv.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_lv.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_mk.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_mk.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_mk.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -637,16 +637,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -861,6 +851,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_mn.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_mn.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_mn.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ms.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ms.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ms.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -649,16 +649,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -873,6 +863,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_mt.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_mt.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_mt.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_nb.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_nb.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_nb.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -657,16 +657,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -881,6 +871,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ne.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ne.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ne.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_nl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_nl.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_nl.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -553,16 +553,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -774,6 +764,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pa.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pa.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pa.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -565,16 +565,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -789,6 +779,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -550,14 +550,6 @@
     <translation>Nie podano żadnego użytkownika; chcesz kontynuować?</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>Nazwa Systemu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>twoja Nazwa dla hosta</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>Zaszyfruj partycję /usr albo partycję ZFS</translation>
   </message>
@@ -735,6 +727,10 @@
     <source>Applications</source>
     <translation>Aplikacje</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pt.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pt.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pt.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pt_BR.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pt_BR.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pt_BR.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -550,14 +550,6 @@
     <translation>A criação da fatia falhou com a seguinte mensagem:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>Nome do computador no sistema</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>Personalizar o nome do computador</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>Criptografar a partição /usr ou ZFS zpool.</translation>
   </message>
@@ -758,6 +750,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ro.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ro.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ro.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -666,16 +666,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -890,6 +880,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ru.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ru.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ru.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -550,14 +550,6 @@
     <translation>Установка завершена! Теперь Вы можете удалить загрузочный носитель, и перезагрузите систему для завершения.</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>Имя хоста системы</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation> Имя хоста пользователя</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>Шифрование /usr раздела или ZFS zpool.</translation>
   </message>
@@ -735,6 +727,10 @@
     <source>Applications</source>
     <translation>Приложения</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sk.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sk.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sk.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -550,14 +550,6 @@
     <translation>Nebolo zadané meno užívateľa. Ste si istí, že chcete pokračovať?</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>Názov počítača</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>Vlastné meno</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>Šifrovanie /usr oddielu alebo ZFS zpool.</translation>
   </message>
@@ -751,6 +743,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sl.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sl.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -549,14 +549,6 @@
     <translation>Določenega ni bilo nobenega uporabnika. Ali res želite nadaljevati?</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>Sistemsko ime gostitelja</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>Ime gostitelja po meri</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>Zašifriraj razdelek /usr ali zbirko ZFS</translation>
   </message>
@@ -749,6 +741,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sr.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sr.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sr.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sv.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sv.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sv.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sw.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sw.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_sw.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ta.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ta.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_ta.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_tg.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_tg.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_tg.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_th.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_th.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_th.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_tr.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_tr.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_tr.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -569,16 +569,6 @@
     <translation>Hiçbir kullanıcı adı belirlenmedi. Devam etmek istediğinize emin misiniz?</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -785,6 +775,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_uk.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_uk.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_uk.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -550,14 +550,6 @@
     <translation>Не були вказані облікові записи користувачів. Ви певні що бажаєте продовжити?</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>Ім'я комп'ютера</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>Власне ім'я комп'ютера</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>Зашифрувати розділ /usr або ZFS zpool.</translation>
   </message>
@@ -735,6 +727,10 @@
     <source>Applications</source>
     <translation>Додатки</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_uz.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_uz.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_uz.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_vi.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_vi.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_vi.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_zh_CN.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_zh_CN.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_zh_CN.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -550,14 +550,6 @@
     <translation>没有制定用户名。确定继续?      </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>系统主机名</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>自定义主机名</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -758,6 +750,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_zh_HK.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_zh_HK.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_zh_HK.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_zh_TW.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_zh_TW.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_zh_TW.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -552,14 +552,6 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation>系統的主機名稱</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation>自訂主機名稱</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation>將/usr分割區或ZFS zpool加密</translation>
   </message>
@@ -753,6 +745,10 @@
     <source>Please create a partition using the 'Add Partition' button below, to install using free space.</source>
     <translation type="unfinished">請按下面的'+'按鈕以建立一個分割區,以便之後使用空白空間進行安裝。</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>

Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_zu.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_zu.ts	2011-03-18 09:02:44 UTC (rev 9716)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_zu.ts	2011-03-18 09:03:17 UTC (rev 9717)
@@ -685,16 +685,6 @@
       </translation>
   </message>
   <message>
-    <source>System Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Custom hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Encrypt the /usr partition or ZFS zpool.</source>
     <translation type="unfinished">
       </translation>
@@ -909,6 +899,10 @@
     <translation type="unfinished">
       </translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Custom System Hostname</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>
More information about the Commits mailing list