[PC-BSD Commits] r9645 - pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Tue Mar 15 02:03:20 PDT 2011


Author: autotrans
Date: 2011-03-15 02:03:20 -0700 (Tue, 15 Mar 2011)
New Revision: 9645

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for SysInstaller


Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts	2011-03-15 09:02:47 UTC (rev 9644)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts	2011-03-15 09:03:20 UTC (rev 9645)
@@ -629,7 +629,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Using custom hostname:</source>
-    <translation>Użyj podanej nazwy komputera:</translation>
+    <translation>Użyj własnej nazwy komputera:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Invalid Password</source>
@@ -653,103 +653,87 @@
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Welcome to PC-BSD! You may get started above, or click the Help button for more information on each screen. </p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Witamy w PC-BSD! Możesz zacząć używając przycisku powyżej albo kliknąć przycisk Pomocy aby zobaczyć więcej informacji na każdym ekranie. </p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disk Layout</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Układ dysku</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Filesystem for auto-partitioning. If unsure, please leave at the default.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Automatyczne partycjonowanie systemu plików. Jeśli nie jesteś pewien, zostaw domyślną wartość.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>UFS + SoftUpdates Journaling</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>UFS + Softupdates Journaling (soft-updates z księgowaniem)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Available System Packages</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dostępne pakiety systemowe</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select the software you wish to have installed. At least one desktop must be selected, and changes may be made after installation.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować. Co najmniej jeden menadżer pulpitu musi być wybrany, a zmiany mogą być dokonywane po zakończeniu instalacji.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Package Configuration</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Konfiguracja pakietów Systemowych</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Help</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Pomoc</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enter the Passphrase for this encrypted disk. (6 Characters Minimum)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Podaj hasło dla tego zaszyfrowanego dysku. (Minimum 6 znaków)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enter the size for this new slice in Megabytes.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Podaj rozmiar nowej partcji w MegaBajtach.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Missing '/' filesystem, please add a filesystem for mount-point '/' to continue.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Brakuje systemu plików o punkcie montowania "/", należy dodać punkt montowania '/', aby kontynuować.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>filesystem is below the required minimum:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>System plików jest poniżej wymaganego minimum:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Extracting system image...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Rozpakowywanie obrazu systemu...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installing Desktop-Packages... This may take a while...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalacja pakietów menadżera pulpitu ... To może chwilę potrwać ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No Desktop</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nie wybrano Menadżera Pulpitu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop to continue.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nie wybrano Menadżera Pulpitu! Proszę wybrać co najmniej jeden aby kontynuować.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following packages will be installed:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Następujące pakiety zostaną zainstalowane:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Desktop</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Menadżer Pulpitu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Meta Package Selection</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wybór Meta-pakietów</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Applications</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aplikacje</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -868,21 +852,18 @@
   </message>
   <message>
     <source>Error: Need a at least one ZFS filesystem mount point.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd: Należy podać przynajmniej jeden punkt montowania systemu plików ZFS.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogHelp</name>
   <message>
     <source>Help</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pomoc</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Close</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Zamknij</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -901,11 +882,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Install from Internet </source>
-    <translation>Instalacja z sieci / internetu</translation>
+    <translation>Instalacja z sieci / internetu </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install from specified server</source>
-    <translation>Instaluj z określonego serwera</translation>
+    <translation>Instaluj z wybranego serwera</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Local Network Install</source>
@@ -964,18 +945,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Please enter the ZFS filesystem mount point.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Proszę podać punkt montowania systemu plików ZFS</translation>
   </message>
   <message>
     <source>ZFS Filesystem</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>System plików ZFS</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Invalid mount point, whitespace disallowed.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Niepoprawny punkt montowania, tzw. "białe znaki" (min. spacja, tabulator) nie są dozwolone</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list