[PC-BSD Commits] r9642 - pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Tue Mar 15 02:02:05 PDT 2011


Author: autotrans
Date: 2011-03-15 02:02:05 -0700 (Tue, 15 Mar 2011)
New Revision: 9642

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_pl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBSystem


Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_pl.ts	2011-03-14 21:05:31 UTC (rev 9641)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_pl.ts	2011-03-15 09:02:05 UTC (rev 9642)
@@ -483,82 +483,67 @@
   </message>
   <message>
     <source>Pending install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Oczekiwanie na Instalację</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Data verify failed... Attempting to re-download...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd weryfikacji poprawności danych... Proba ponownego pobierania...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pobieranie...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading updates...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pobieranie aktualizacji ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Checking data integrity...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sprawdzanie poprawności danych...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>An error occurred while downloading. Please check your connection or try again later.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd w trakcie pobierania. Proszę sprawdzić połączenie internetowe lub spróbować później.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Data verified... Preparing to Install...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dane zweryfikowane... Przygotowywanie do instalacji...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install complete!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalacja zakończona!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updates successfully installed! Your system will need to reboot to finish.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizacje zainstalowane pomyslnie! Należy jeszcze restartować system.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updates successfully installed!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizacje zainstalowane pomyslnie!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installing</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalacja</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Starting installation...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Rozpoczęcie instalacji ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error</source>
-    <translation type="unfinished">Błąd</translation>
+    <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You must select an update to install!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Musisz wybrać aktualizację do instalacji!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The update '</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizacja '</translation>
   </message>
   <message>
     <source>' must be installed by itself. All other items will be unselected.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>' musi być zainstalowana samodzielnie. Inne aktualizacje zostaną odznaczone.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -600,61 +585,50 @@
   <name>dialogMetaProgress</name>
   <message>
     <source>System-Packages</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pakiety Systemowe</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Total Progress</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Całkowity postęp</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update Progress</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Postęp aktualizacji</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>updaterStatus</name>
   <message>
     <source>Installing Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalowanie aktualizacji</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The system is currently installing the following updates:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>System instaluje właśnie następujące aktualizacje:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizuj</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Size</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Rozmiar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Status</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Status</translation>
   </message>
   <message>
     <source>ID</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ID</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update Progress</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Postęp Aktualizacji</translation>
   </message>
   <message>
     <source> of </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation> z </translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list