[PC-BSD Commits] r9646 - pcbsd/current/src-qt4/pc-usermanager/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Tue Mar 15 02:03:51 PDT 2011


Author: autotrans
Date: 2011-03-15 02:03:51 -0700 (Tue, 15 Mar 2011)
New Revision: 9646

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/pc-usermanager/i18n/pcbsdusermanager_pl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for pcbsdusermanager


Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-usermanager/i18n/pcbsdusermanager_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-usermanager/i18n/pcbsdusermanager_pl.ts	2011-03-15 09:03:20 UTC (rev 9645)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-usermanager/i18n/pcbsdusermanager_pl.ts	2011-03-15 09:03:51 UTC (rev 9646)
@@ -134,14 +134,14 @@
   <message>
     <source>The following errors occurred while trying to add a new user:
 </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Następujące błędy wystąpiły w trakcie próby dodania nowego użytkownika:
+</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following non-critical errors occurred while trying to add a new user, do you wish to continue?
 </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Następujące nie-kryryczne błędy wystąpiły w trakcje dodawania nowego użytkownika; chcesz kontynuować? 
+</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -472,14 +472,14 @@
   <message>
     <source>The following errors occurred while trying to add a new user:
 </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Następujące błędy wystąpiły w trakcie próby dodawania nowego użytkownika:
+</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following non-critical errors occurred while trying to add a new user, do you wish to continue?
 </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Poniższe nie-krytycznie błędy wystąpiły w trakcie próby dodania nowego użytkownika; chcesz kontynuować?
+</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
More information about the Commits mailing list