[PC-BSD Commits] r9599 - pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sat Mar 12 02:02:08 PST 2011


Author: autotrans
Date: 2011-03-12 02:02:08 -0800 (Sat, 12 Mar 2011)
New Revision: 9599

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_pl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBSystem


Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_pl.ts	2011-03-12 10:00:53 UTC (rev 9598)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_pl.ts	2011-03-12 10:02:08 UTC (rev 9599)
@@ -331,187 +331,151 @@
   </message>
   <message>
     <source>Force IBUS keyboard input</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wymuś użycie IBUS dla klawiatury</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select Splash</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wybierz Ekran powitalny</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Refresh Mirrors</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Odśwież serwery lustrzane</translation>
   </message>
   <message>
     <source>doesn't exist!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>nie istnieje!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error fetching mirror list! Check your internet connection, or try again later.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd pobierania listy serwerów lustrzanych! Sprawdź połączenie z internetem, lub spróbuj ponownie później.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Config Error</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd konfiguracji</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: Your custom mirror needs to begin with ftp:// or http://</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd: adres niestandardowego serwera lustrzanego musi rozpoczynać się od ftp:// lub http://</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Loading... Please wait...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ładowanie ... Proszę czekać ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Performing system-package changes.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wykonanie zmian pakietów systemowych.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The meta-pkg manager returned an error. For more details please look at the log file:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Menadżer Meta-pkg zwrócił błąd. Więcej szczegółów znajdziesz w pliku dziennika:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System packages updated successfully.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pakiety Systemowe zostały zaktualizowane.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select installation source.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wybierz źródło instalacji.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Do you want to install from a local DVD/USB or Mirror server?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Czy chcesz zainstalować z DVD / USB lub serwera lustrzanego?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>DVD/USB</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>DVD / USB</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mirror</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Serwer lustrzany</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">&Anuluj</translation>
+    <translation>&Anuluj</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No media detected.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nie wybrano nośnika.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Could not locate installation media on this system!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nie można zlokalizować nośnika instalacyjnego w tym systemie!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No Desktop</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Brak menadżera pulpitu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No desktops have been selected! Please choose at least one desktop before saving.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nie wybrano menedżerów pulpitu! Proszę wybrać co najmniej jeden przed zapisaniem.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Ignore this update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ignoruj tę aktualizację</translation>
   </message>
   <message>
     <source>View update details</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pokaż szczegóły aktualizacji</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Un-Ignore this update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nie ignoruj tej aktualizacji</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No updates are currently being ignored</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nie ma ignorowanych aktualizacji</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The system is fully updated!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>System jest w pełni zaktualizowany!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following system updates are being ignored:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Następujące aktualizacje systemu są ignorowane:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error parsing sysupdate.conf!!!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd składni sysupdate.conf!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Checking for updates failed!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sprawdzanie dostępności aktualizacji nie powiodło się!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Updater</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizacja Systemu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: Not enough disk space for these updates!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd: Za mało miejsca na dysku na te aktualizacje!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Free Space needed. Please select a different partition or free up some space to continue.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Potrzebne jest wolne miejsce. Proszę wybrać inną partycję lub zwolnić trochę miejsca, aby kontynuować.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>ERROR:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>BŁĄD:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error determining remaining disk space!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd w trakcie określania wolnej przestrzeni na dysku!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending download</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Oczekujące pobieranie</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Online Update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizacja Online</translation>
   </message>
   <message>
     <source>One or more updates will require a reboot. You will be prompted to restart after the update is finished.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jeden lub więcej aktualizacji wymaga ponownego uruchomienia komputera. Prośba o ponowne uruchomienie pojawi się po zakończeniu aktualizacji.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preparing to install...</source>
More information about the Commits mailing list