[PC-BSD Commits] r9592 - pcbsd/current/src-qt4/pc-pbigui/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Fri Mar 11 02:01:58 PST 2011


Author: autotrans
Date: 2011-03-11 02:01:58 -0800 (Fri, 11 Mar 2011)
New Revision: 9592

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/pc-pbigui/i18n/PBI_pl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBI


Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-pbigui/i18n/PBI_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-pbigui/i18n/PBI_pl.ts	2011-03-11 10:01:01 UTC (rev 9591)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-pbigui/i18n/PBI_pl.ts	2011-03-11 10:01:58 UTC (rev 9592)
@@ -85,88 +85,71 @@
   </message>
   <message>
     <source>Vendor: </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Producent:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>URL: </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>URL:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Valid Digital Signature</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Prawidłowa sygnatura cyfrowa</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot locate PBI file:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nie można zlokalizować pliku PBI:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error, pc-pbigui must be run as root!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd, pc-pbigui musi być uruchamiane z prawami administratora!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error while running pbi_add!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd podczas pracy pbi_add!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot load meta data from this PBI. File corrupt / invalid.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nie można załadować metadanych z tego PBI. Plik jest uszkodzony / niepoprawny.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Click Next to begin the installation.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The pbi_add command returned an error, the source file may be corrupt or invalid.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pbi_add zwróciło błąd, plik źródłowy może być uszkodzony lub zawierać błędy.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Creating menu icons and links...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tworzenie ikon menu i skrótów ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Merging Files...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Scalanie plików ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Registering installation and cleanup...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Rejestrowanie instalacji i czyszczenie ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preparing to install...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Przygotowanie do instalacji ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No digital signature</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Brak sygnatury cyfrowej</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This application has no digital signature. Installing applications from unknown sources can be dangerous. Continue with the install? </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ta aplikacja nie ma cyfrowej sygnatury. Instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł może być niebezpieczne. Kontynuować instalację?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Invalid digital signature</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nieprawidłowa sygnatura cyfrowa</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This application has a bad or unknown digital signature. Installing applications from unknown sources can be dangerous. Continue with the install? </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aplikacja ta ma złą lub nieznaną sygnaturę cyfrową. Instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł może być niebezpieczne. Kontynuować instalację?</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list