[PC-BSD Commits] r9593 - pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Fri Mar 11 02:02:17 PST 2011


Author: autotrans
Date: 2011-03-11 02:02:17 -0800 (Fri, 11 Mar 2011)
New Revision: 9593

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_pl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBSystem


Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_pl.ts	2011-03-11 10:01:58 UTC (rev 9592)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysmanager/i18n/PBSystem_pl.ts	2011-03-11 10:02:17 UTC (rev 9593)
@@ -116,13 +116,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Available:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dostępne:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Selected:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wybrane:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -253,103 +251,83 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Save</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>& Zapisz</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizacje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following system updates are available:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dostępne są następujące aktualizacje systemu:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select All</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zaznacz wszystko</translation>
   </message>
   <message>
     <source>View Details</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zobacz szczegóły</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Show ignored updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pokaż ignorowane aktualizacje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install selected updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zainstaluj wybrane aktualizacje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Check for Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sprawdź dostępność aktualizacji</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mirrors</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Serwery lustrzane</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mirror Configuration</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Serwery lustrzane - konfiguracja</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select Mirror from list</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wybierz serwer lustrzany z listy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Refresh Mirror Listing</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Odśwież listę serwerów lustrzanych</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Specify a custom Mirror</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Podaj własny serwer lustrzany</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The selected mirror above will be used for fetching system updates, and software via the 'Software Manager' utility. If you experience download failures, or slow performace, please try another mirror.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wybrane serwery lustrzane zostaną wykorzystane do pobierania aktualizacji systemu i oprogramowania za pomocą programu "Menedżer oprogramowania". W przypadku wystąpienia awarii w trakcje pobierania lub niewystarczającej wydajności użyj innego serwera lustrzanego.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Packages</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pakiety Systemowe</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Available System Packages</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dostępne pakiety systemowe</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Above you may select the base system packages you wish to have installed. Adding new packages will require your original installation medium, or a properly configured mirror server.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wyżej można wybrać pakiety systemu bazowego, który chcesz zainstalować. Dodawanie nowych pakietów będzie wymagało oryginalnego nośnika instalacyjnego lub poprawnie skonfigurowanego serwera lustrzanego.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Apply Changes</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Zastosuj zmiany</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Tasks - Advanced Users</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zadania systemowe - użytkownicy zaawansowani</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Other Options</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Inne opcje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Force IBUS keyboard input</source>
More information about the Commits mailing list