[PC-BSD Commits] r9440 - pcbsd/current/src-qt4/pc-xgui/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Wed Mar 2 02:03:39 PST 2011


Author: autotrans
Date: 2011-03-02 02:03:39 -0800 (Wed, 02 Mar 2011)
New Revision: 9440

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/pc-xgui/i18n/XGUISource_hu.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for XGUISource


Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-xgui/i18n/XGUISource_hu.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-xgui/i18n/XGUISource_hu.ts	2011-03-02 10:03:25 UTC (rev 9439)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-xgui/i18n/XGUISource_hu.ts	2011-03-02 10:03:39 UTC (rev 9440)
@@ -25,7 +25,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>1024x768</source>
-    <translation>1024x768</translation>
+    <translation>1024×768</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Color Depth:</source>
@@ -37,15 +37,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Video Driver</source>
-    <translation>Video driver</translation>
+    <translation>Meghajtóprogram:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Advanced</source>
-    <translation>Haladó</translation>
+    <translation>Speciális</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monitor Settings</source>
-    <translation>Monitor beállítások</translation>
+    <translation>&Képernyő beállításai</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Horizontal Sync:</source>
@@ -66,28 +66,28 @@
   <message>
     <source>The settings you have specified will now be tested.
 If your screen does not appear, please wait and you will be returned to this screen.</source>
-    <translation>A megadott beállításokat most letesztelem.
-Ha nem jelenik meg kép, várj, amíg újra visszatér ez a képernyő.</translation>
+    <translation>A megadott beállítások fognak érvénybe lépni.
+Ha a képernyő sötét marad várjon amíg vissza nem tér a kép.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Video Card:</source>
-    <translation>Videókártya:</translation>
+    <translation>Videokártya:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monitor:</source>
-    <translation>Monitor:</translation>
+    <translation>Képernyő:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enable Dual-Head support</source>
-    <translation>Dual-Head engedélyezése</translation>
+    <translation>Kétképernyős mód engedélyezése</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monitor Resolution:</source>
-    <translation>Monitor felbontása:</translation>
+    <translation>Képernyő felbontása:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unknown Monitor</source>
-    <translation>Ismeretlen monitor</translation>
+    <translation>Ismeretlen képernyő</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Warning!</source>
@@ -95,22 +95,22 @@
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD was unable to autodetect your monitor. You may need to specify this monitor's Horizontal and Vertical refresh rates in the 'Advanced' tab.</source>
-    <translation>A PC-BSD-nek nem sikerült a monitor automatikus érzékelése. Szükség lehet a monitor vízszintes és függőleges frissítési gyakoriságának megadására a 'Haladó' fülön.</translation>
+    <translation>A PC–BSD nem ismerte fel a monitort. Ha szükséges, a monitor vízszintes és függőleges frissítési gyakoriságának mértékét a „Speciális” fülön állíthatja be.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Dual-Head support is designed for systems with one video card and two monitors. Other setups may be achieved by editing /etc/X11/xorg.conf</source>
-    <translation>A Dual-Head támogatás olyan rendszerekhez készült, amelyek egy videokártyából és két monitorból állnak. Más összeállításokhoz az /etc/X11/xorg.conf-ot kell szerkeszteni.</translation>
+    <translation>A kétképernyős mód egy videokártyával rendelkező, de két képernyőt használó rendszereken használható. Más képernyő-összeállítás eléréséhez az /etc/X11/xorg.conf fájlt kell szerkeszteni.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogConfirm</name>
   <message>
     <source>Confirm Resolution</source>
-    <translation>Felbontás megerősítése</translation>
+    <translation>Felbontás jóváhagyása</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Do you wish to use this resolution?</source>
-    <translation>Ezt a felbontást akarod használni?</translation>
+    <translation>Megfelelő ez a felbontás?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Yes</source>
@@ -122,15 +122,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Auto-close in 10 seconds...</source>
-    <translation>Auto-bezárás 10 másodpercen belül...</translation>
+    <translation>Az ablak 10 másodpercen belül bezárul…</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Auto-close in </source>
-    <translation>Auto-bezárás </translation>
+    <translation>Az ablak</translation>
   </message>
   <message>
     <source> seconds...</source>
-    <translation> másodpercen belül...</translation>
+    <translation> másodpercen belül bezárul…</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list