[PC-BSD Commits] r12237 - pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Tue Aug 23 02:06:02 PDT 2011


Author: autotrans
Date: 2011-08-23 02:06:02 -0700 (Tue, 23 Aug 2011)
New Revision: 12237

Modified:
  pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_tr.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle


Modified: pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_tr.ts
===================================================================
--- pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_tr.ts	2011-08-22 19:19:08 UTC (rev 12236)
+++ pcbsd/current/src-qt4/pc-sysinstaller/i18n/SysInstaller_tr.ts	2011-08-23 09:06:02 UTC (rev 12237)
@@ -5,28 +5,23 @@
   <name>QObject</name>
   <message>
     <source>This screen allows you to setup your system language and local timezone.<br><br>Enabling the option for NTP will keep your computers date and time in sync via the internet.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Bu ekran sisteminizin dil ve yerel zaman dilimini ayarlamanızı sağlar.<br><br>NTP seçeneğini etkinleştirerek bilgisayarınızın gün ve saatini internet üzerinden eşzamanlı olarak ayarlayabilirsiniz.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>On this screen please take a moment to setup and test your keyboard. The pc104 keyboard is common, although you should select your keyboard model / layout if it exists as an option.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Bu ekranda lütfen klavyenizi kurmak ve test etmek için bir dakikanızı ayırın. PC104 klavyesi yaygın olarak kullanılmakla birlikte seçenekler arasında sisteminizde bulunan klavye model / düzeni bulunuyorsa bunu seçiniz.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select the type of installation you want to perform. If doing an upgrade please make sure you have created a backup of your files beforehand. <br><br>Next select if you are installing PC-BSD or FreeBSD. PC-BSD is recommended for new users and people wanting to run a desktop. FreeBSD does NOT include a graphical interface by default, and should be installed by more experienced users.<br><br>If you are booting from a installation or live DVD/USB/CD then the fastest option is to install from DVD / USB. Network installation is required when booting from a boot-only media. NOTE: Network installation is for wired ethernet only, wifi configuration is not supported at this time.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Gerçekleştirilmesini istediğiniz kurulum türünü seçiniz. Bir güncelleme yapılacaksa işleme başlamadan önce dosyalarınızın bir yedeğini alınız. <br><br> Sonra PC-BSD veya FreeBSD kurulumunu seçiniz. PC-BSD masaüstü kullanacak olan ve yeni kullanıcılar için önerilir. FreeBSD ön tanımlı olarak bir grafik arayüz sunmaz, dolayısıyla da deneyimli kullanıcılar tarafından kurulmalıdır. <br><br> Eğer kurulu sistem ile veya çalışan DVD/USB/CD ile sistemi başlatıyorsanız en hızlı seçenek DVD / USB üzerinden kurulum yapmaktır.Ağ üzerinden kurulum ancak sadece sistemi başlatan kaynaklardan kurulum yapılıyorsa kullanılmalıdır. NOT: Ağ zerinden kurulum sadece kablolu ağ bağlantılarını desteklememektedir. Kablosuz ağ bağlantıları şimdilik desteklenmemektedir.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select the disk or partition you wish to use for installation. If you plan to dual-boot with another operating system you will need a MBR primary partition available. If you want to format the disk with GPT (Required for greater than 2TB disks) then you will need to select 'Use Entire Disk'.<br><br>The default file-system is UFS with Journaling, but advanced users may want to install with the ZFS filesystem.<br><br>The option for 'Encrypt user data' will encrypt the /usr file-system, which includes your home directories.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Kurulumu gerçekleştirilmesini istediğiniz disk veya disk bölümünü seçin. Eğer başk bir işletim sistemi ile birlikte kullanmayı düşünüyorsanız bir tane MBR birincil disk bölümüne gereksinim olacaktır. Eğer diski GPT ile bölümlemek istiyorsanız (2TB daha büyük diskler için gereklidir.) 'Tüm Diski Kullan' seçeneğini seçin. <br><br> Ön tanımlı dosya sistemi günlük+UFS'tir, ileri düzey kullanıcılar ZFS dosya sistemini kullanmayı seçebilir.<br><br> 'Kullanııc verilerini şifrele' seçeneği kullanıcıların ev dizinlerinin bulunduğu /usr dosya sistemini şifreleyecektir.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>On this screen you will need to set the password for the system (root) user. It is also recommended to setup at least one regular user, which is required for login on PC-BSD. <br><br>If you wish to name this system, enable the option 'Custom System Hostname' and enter the system nickname. Otherwise the default pcbsd-xxxx or freebsd-xxxx will be used.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Bu ekranda sistem yöneticisi (root) şifresini atayacaksınız. Ayrıca en az bir tane de PC-BSD giriş yapmak için kullanacağınız bir normal kullanıcı hesabı oluşturmanız önerilir. <br><br> Sisteme bir isim vermek isterseniz 'Özel Sistem Adı' seçeneğini seçip bir isim tanımlamanız gerekir. Aksi halde ön tanımlı olarak pcbsd-xxxx veya freebsd-xxxx adı kullanılacaktır.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD gives you the option of customizing your system with a variety of Desktops and other 'Meta-pkgs'. If you are unsure what these are, then please accept the defaults. You are always able to add / remove these packages post-installation via the 'System Manager' in the PC-BSD control panel.</source>
More information about the Commits mailing list