[PC-BSD Commits] r11927 - pbi/update

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Tue Aug 2 05:56:57 PDT 2011


Author: autotrans
Date: 2011-08-02 05:56:56 -0700 (Tue, 02 Aug 2011)
New Revision: 11927

Modified:
  pbi/update/pbi-meta-9
Log:
Auto-Commit of i18n pbi meta data from Pootle


Modified: pbi/update/pbi-meta-9
===================================================================
--- pbi/update/pbi-meta-9	2011-08-02 09:55:38 UTC (rev 11926)
+++ pbi/update/pbi-meta-9	2011-08-02 12:56:56 UTC (rev 11927)
@@ -1548,7 +1548,9 @@
 App[pl]=Java JRE;Środowisko Java Runtime Environment (JRE) pozwala użytkownikom na uruchamianie aplikacji Java.
 App[pl]=John;John the Ripper (po polsku - Kuba Rozpruwacz ) jest szybkim programem do łamania haseł, obecnie dostępnym dla wielu odmian systemu Unix (11 jest oficjalnie wspieranych, nie licząc różnych architektur), DOS, Win32, BeOS, i OpenVMS. Jego podstawowym celem jest wykrycie słabych haseł uniksowych. Oprócz kilku typów funkcji haszujących z crypt (3) najczęściej spotykanych w różnych odmianach Uniksa, wspierane są również Kerberos AFS i sktróty LM z Windows NT/2000/XP/2003, plus kilka z przyczyniły się łatki.
 App[pl]=Jokosher;Jokosher jest prostym, ale efektywnym wielościeżkowym edytorem audio. Dzięki niemu można tworzyć i nagrywać muzykę, podcasty i inne, a wszystko przy pomocy prostego, zintegrowanego środowiska.
+App[pl]=K3b;K3b został stworzony, aby stać się bogatą w funkcje i łatwą w obsłudze aplikacją do nagrywania płyt CD. Składa się zasadniczo z trzech części: 1. Projekty: Projekty tworzone są z menu plik, a następnie wypełniane danymi do nagrania. 2. Narzędzia: menu narzędzi oferuje inne narzędzia, takie jak kopiowanie CD lub formatowanie DVD. 3. Menu kontekstowego działań na nośniku: Po kliknięciu na ikonę reprezentującą napędu CD / DVD K3b przedstawi jego zawartość i umożliwi niektóre dalsze działania. Jest to min. sposób na zgranie płyt audio CD.
 App[pl]=K9Copy;K9Copy to małe narzędzie, które umożliwia kopiowanie płyt DVD w systemie Linux. Strumień wideo DVD jest kompresowany przez program Vamps.
+App[pl]=KB;Konkurs KB zalogowaniu program komputerowy działa na systemie operacyjnym Linux z GNOME. Program jest w fazie rozwoju, a obecnie wspiera CQ WW, CQ WPX, a ARRL DX konkursów, plus Field Day.
 App[pl]=KBackup;KBackup jest programem do tworzenia kopii zapasowych dla systemu UNIX. Obsługuje dowolny system operacyjny obsługujący napędy taśmowe. Może używać poleceń tar lub afio do tworzenia archiwów. Może nawet kompresować przy użyciu gzip. Obsługuje m.in. spisy, spisy wyłączonych z tworzenia kopii, a nawet tworzenie kopii zapasowych plików.
 App[pl]=KDESvn;Kdesvn to kolejny klient Subversion. Używa natywnych API KDE zamiast dodatkowych bibliotek jak Gambas i używa natywnych API z Subversion zamiast wyłącznie parsowania wyjścia wiersza poleceń, jak większość klientów.
 App[pl]=KDevelop;Darmowy, opensource IDE (Integrated Development Environment) dla MS Windows, Mac OS X, Linux, Solaris i FreeBSD. Zawiera mnóstwo funkcji, rozszerzalny przy pomocy wtyczek dla C/C++ i innych języków programowania. Jest oparty na KDevPlatform, KDE i bibliotekach Qt i znajduje się w fazie rozwoju od 1998 roku.
@@ -1789,7 +1791,15 @@
 App[ru]=Nikto;Nikto - открытый (GPL) сканер веб-сервера, выполняющий всестороннее тестирование веб-серверов по многим видам уязвимостей, включая более чем 3500 потенциально опасных файлов/CGI, устаревших версий на 900 серверах и более, и проблемы версий на более, чем 250 серверах.
 App[ru]=NumptyPhysics;Обуздайте силу притяжения при помощи карандаша и приступайте к рисованию брусков, наклонных плоскостей, рычагов, блоков и чего угодно еще с целью перемещения маленькой красной фигурки к маленькой желтой.
 App[ru]=OpenArena;OpenArena - открытый пакет дополнений для Quake III Arena, лицензированный под GPL, фактически являющийся свободной самостоятельной игрой. Для игрового процесса наличие Quake III Arena не нужно.Системные требования: P2 233/K6 300 с хорошей OpenGL-совместимой видео картой (с активированным 3D-ускорением).
+App[ru]=OpenCascade;Open CASCADE Technology - платформа разработки программного обеспечения, с открытым исходным текстом. Включает компоненты для поверхностного и твердотельного трехмерного моделирования, визуализации, обмена данными и быстрого создания приложений. Лучше всего использовать в разработке ПО для численного моделирования, включая CAD/CAM/CAE, AEC CAD и GIS, а также PDM-приложений.
+App[ru]=OpenJDK;OpenJDK - реализация Java Platform, Standard Edition, состоящая из открытого исходного кода. Большая часть OpenJDK лицензирована под лицензией GPL версии 2 с расширением Classpath. Исходный код виртуальной машины Java Hotspot лицензирован только под лицензией GPL версии 2.
+App[ru]=OpenLP;OpenLP - свободное ПО для показа презентаций или проецирования текстов в церкви. Используется для отображения текстов песен, стихов Библии, видеоматериала, изображений и даже презентаций для церковного богослужения, используя компьютер и мультимедиа-проектор.
+App[ru]=OpenMortal;Open Mortal - пародия на некогда популярную игру-драку, Mortal Kombat, под Windows и Linux. На данный момент игра имеет 16 персонажей, другие разрабатываются. Могут быть добавлены новые персонажи, так что становитесь действующим лицом Open Mortal!
 App[ru]=OpenOffice;OpenOffice.org - свободный кроссплатформенный пакет офисных приложений, поддерживаемый сообществом разработчиков. Включает основные приложения рабочего стола, такие как: текстовый процессор, электронная таблица, менеджер презентаций, программа рисования. Интерфейс пользователя схож с другими офисными пакетами.
+App[ru]=OpenTTD;OpenTTD - клон Transport Tycoon Deluxe - популярной игры фирмы Microprose под авторством Криса Соера (Chris Sawyer). Максимально копирует внешний облик оригинальной игры, расширяя ее новыми возможностями.
+App[ru]=OpenVPN;OpenVPN - надежный расширяемый демон VPN (Виртуальной Частной Сети) со множеством настроек, используемый для безопасного соединения двух или более частных сетей с использованием шифрованного тоннеля по сети Интернет. Сетевые операции производит через порты UDP либо TCP, для аутентификации пиров может использовать как SSL, так и предустановленный ключ. При режиме SSL один сервер может обслуживать множество клиентов.
+App[ru]=Opera;Opera - полнофункциональный Интернет-пакет, включающий клиент электронной почты, битторрент- и IRC-клиенты. А знаменитый веб-браузер Opera - самый крутой, быстрый и наиболее безопасный свободный браузер из известных. Попробуйте прямо сейчас, чтобы просто увидеть - насколько эффективной может быть работа в Интернете.
+App[ru]=Osmo;Osmo - удобный органайзер, включающий модули календаря, назначенных заданий, адресной книги и заметок. Основан на библиотеке GTK+. Для хранения всех личных данных использует базу данных формата чистого XML.
 App[ru]=Pidgin;Pidgin - модульный клиент мгновенной передачи сообщений, позволяющий использовать все Ваши учетные записи одновременно.Pidgin - свободное ПО, лицензированное под GNU General Public License (GPL) version 2. Это означает, что Вы вольны использовать и модифицировать программу как угодно, но при распространении модификаций, в их состав необходимо включать также и модифицированный исходный код.
 App[ru]=QDevelop;QDevelop никоим образом не похож на KDevelop. Это независимая интегрированная среда разработки, основанная на Qt и никак не связанная с KDevelop. Более сырая, но быстрее, легкая и, что важно, кроссплатформенная. QDevelop и KDevelop имеют различные исходные тексты.
 App[ru]=QGit;QGit - просмотрщик git с графическим интерфейсом, основанный на Qt/C++. C помощью QGit можно просматривать историю изменений, отображать содержимое заплаток и измененных файлов, графически отслеживать развитие веток.
@@ -1812,10 +1822,30 @@
 App[ru]=iReport;iReport - мощный, интуитивно понятный и простой в использовании дизайнер отчетов для JasperReports, полностью написанный на языке Java. Данный инструмент позволяет пользователям наглядно редактировать сложные отчеты с диаграммами, изображениями, вложенными отчетами,... Данные к печати могут быть получены несколькими способами, включающих множественные JDBC-соединения, TableModels, JavaBeans, XML и т. д.(Программа рекомендована для PC-BSD версии 8.1 или более новой)
 App[ru]=ntop;ntop - гибкий полнофункциональный инструмент для мониторинга локальной сети и поиска неисправностей. Предлагает консольный режим, а также веб-интерфейс. Основан на библиотеке libpcap.
 App[ru]=rsync;rsync использует алгоритм rsync, обеспечивающий очень быструю синхронизацию удаленных файлов. Так происходит благодаря пересылке лишь различий в файлах, без необходимости заблаговременного наличия обоих наборов файлов на одном из концов соединения. Это делает программу хорошей утилитой распространения/синхронизации файлов в коммутируемых соединениях PPP/SLIP.
+App[sv]=ATAidle;ATAidle är ett verktyg för att hantera energisparfunktioner hos ata hårddiskar. Detta inkluderar standby timeouts, power (APM) och acoustic (AAM) nivå inställningar, och den kan visa detaljer om den installerade enheten.
+App[sv]=AbiWord;AbiWord är ett gratis ordbehanldingsprogram liknande Microsoft Word. Det är lämpligt för en bred blandning av ordbehandlings uppgifter.
+App[sv]=Abyss Web Server;Abyss Web Server tillåter dig att hosta en egen Webbsida på din dator. Den stöder säker SSL / TLS-anslutningar (HTTPS) samt ett brett sortiment av webbteknologier.
+App[sv]=Alexandria;Alexandria är ett GNOME program som hjälper dig att hålla koll på din boksamling. Den är skriven i Ruby och är gratis, Distribueras under GNU General Public License (version 2 eller senare)
+App[sv]=Alpine;Alpine är en snabb, lätt att använda e-postklient som är lämplig för både oerfarna e-postanvändare, liksom för de mest krävande av de erfarna användarna. Alpine är baserad på Pine Message System, som också utvecklats vid University of Washington. Alpine kan läras genom utforskning och användning av sammanhangsberoende hjälp. Användarupplevelsen är mycket anpassningsbar med hjälp av Alpine Setup kommandot.
 App[tr]=ATAidle;ATAidle, ata disklerin güç yönetimi özelliklerini yapılandırmak için hazırlanmış bir araçtır. Bunlar arasında bekleme zaman aşımı, güç (APM) ve akustik (AAM) seviye ayarları da bulunur, ve kurulu donanımlar hakkında bilgi de verir.
 App[tr]=AbiWord;AbiWord Microsoft Word benzeri özgür bir kelime işlem yazılımıdır.Bir çok metin düzenleme işlemlerini başarıyla yapabilir.
 App[tr]=Abyss Web Server;Abyss Web Sunucusu ile kendi bilgisayarınızda kişisel web sitenizi barındırabilirsiniz. SSL/TLS ile güvenli bağlantılar (HTTPS) yanında bir çok web teknolojisini de destekler.
 App[tr]=Alexandria;Alexandria, kitap kolleksiyonunuzu yönetmenizi sağlayan bir GNOME uygulamasıdır. Ruby ile yazılmıştır ve özgür yazılımdır, GNU Genel Kamu Lisansı ile dağıtılmaktadır. (sürüm 2 veya sonrası).
+App[tr]=Alpine;Alpine hem deneyimli hem de yeni kullanıcılar tarafından kolaylıkla kullanılabilen bir e-posta istemcisidir. University of Washington tarafından geliştirilmiş olan Pine Message System temel alınarak hazırlanmıştır. Alpine hem deneyerek hem de yardım uygulamasını kullanarak öğrenebilirsiniz.İstemciyi, Alpine Setup komutunu kullanarak tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.
+App[tr]=Amarok;Amarok Unix için kullanışlı bir arayüze sahip müzik çalardır. Amarok, ile müzik dinlemek hem kolaydır hem de keyiflidir.
+App[tr]=Americas Army;America's Army oyunu günümüzün önemli askeri gçlerinden olan ABD Ordusu'nda sivillerin sanal bir görev üstlenerek ordu yaşamı hakkında bilgi edinmesini sağlamaktadır. Oyun bir askerin yaşadığı deneyimi, farklı bölgelerde geçen görevler ile yansıtmaktadır.  Oyunda, oyuncular birçık bireysel be grup eğitimi çalışmasına katılmaktadır. Bu eğitimlerin başarıyla tamamlanmasının ardından küçük gruplar olarak çoklu oyuncu görevlerini oynayabilmektedir.
+App[tr]=Anjuta;Anjuta, C ve C++ için esnek bir tümleşik geliştirme ortamıdır. GTK/GNOME ile GTK/GNOME için hazırlanmıştır, Gelişmiş programlama araçlarının ve uygulamalarının özelliklerine sahiptir. Temel olarak bir grafik arayüz ile FreeBSD ile komut satırından çalışan ve kullanılabilen geliştirme araçlarından oluşur.
+App[tr]=Apache;Apache HTTP Server project UNIX ve NT dahil olmak üzere günümüzün modern işletim sistemleri için bir açık kaynak kodlu HTTP sunucusu geliştirme çabasıdır. Amaç güvenli, etkin ve ölçeklenebilir güncel HTTP standartları ile uyunmlu bir sunucu geliştirmektir.   Nisan 1996'dan bu güne Apache İnternet'te en yaygın kullanan web sunucusudur.   Apache HTTP Server Project bir Apache Software Foundation projesidir.
+App[tr]=Ardour;Ardur bir dijital ses işleme iş istasyonudur. Kayıt yapabilir, düzenleyebilir ve bir çok kaydı birleştirebilirsiniz. Kendi CD'lerinizi hazırlayabilirsiniz. Video için soundtrack hazırlabilirsiniz. Ses ve müzik ile ilgili yeni fikirlerinizi deneyebilirsiniz. 12 hoparlörlü sistemler için ses kayıtları hazırlayabilirsiniz. Ardour ile yapabilecekleriniz arasında, çoklu kanal kayıt desteği, kısım tabanlı sınırsız yineleme/geri alma, tam otomatik işleme, güncel donanımlar ile eşdeğer özellikler, çok sayıda eklenti ile müziği istediğiniz biçimlendirebilme ve aynı zamanda donanım üzerinden yapılan düzenlemeleri eş zamanlı uygulayabilme. Eğer ProTools, Nuendo, Cubase SX, Digital Performer, Samplitude veya Sequoia benzeri bir uygulama arıyorsanız, buldunuz demektir.
+App[tr]=Arista Transcoder;GNOME Masaüstü için kolay kullanılabilen bir çoklu ortam dönüştürücüsüdür. Arista kullanım kolaylığına önem veren ve çeşitli cihazlar için dönüştürme işlemlerini gerçekleştirebilen bir uygulamadır. Kaynağı ve kayıt ortamını seçip kayıt edilecek olan dosyayı seçmeniz yeterlidir.
+App[tr]=Armagetron;Armagetron, Tron filminde izlediğimiz lightscycle sahnesini canlandıran çoklu oyuncu destekli bir 3D oyundur. Eski bir arcade oyunu olmakla birlikte 21yy. kadar gelmiştir.  Özellikleri arasında özelleştirilebilen bir oyun alanı, HUD, özgün grafikler ile yapay zeka oyuncular sayılabilir.  İleri düzey oyuncular için yeni oyun modları ile ortam koşullarını değiştirebilen bir arayüz de sunulmaktadır.
+App[tr]=Arora;Arora, hafi ve çapraz-platform destekleyen bir web tarayıcısıdır. WebKit motorunun QtWebKit portunu kullanmaktadır. Hızlı ve güçlü bir JavaScript moturuna sahiptir ve Netscape eklentilerini de destekler.
+App[tr]=Assault Cube;AssultCube, eski adı ile ActionCube, Cube oyununu temel alan bir ücretsiz FPS oyunudur. Oyunu motorunun desteklediği gerçekçi bir ortamda hızlıca oynabilir. Oyun, özellikle takım oyunu için geliştirilmiştir.
+App[tr]=Asunder;Asunder, ses/müzik CD'lerindeki izleri WAV, MP3, OGG ve/veya FLAC olarak dönüştürmek için geliştirmiş bir uygulamadır.
+App[tr]=Atomic Tanks;Bu oyun Atomic Tansk oyunun bir portudur. Küçük tankların abartılı silahlar kullandığı ve biribirini havaya uçurmaya çalıştığı bir 2D oyundur. Klasiik bir DOS oyunu olan Scorched Earth esas alınarak geliştirilmiştir. Oyun iki veya on oyuncuya kadar desteklemektedir. Bir çok farklı ortamda, çeşitli silahlar ile oynanabilmektedir.
+App[tr]=Audacious;Audacious PC-BSD için grafik arayüze sahip olan ücretsiz bir ymedya oynatıcısıdır. XMMS'in bir çatallaması olan Beep Media Player 0.9.7.1'den çatallanmıştır. Audacious özelliklerinin büyük bir bölümünü barındırdığı codec dosyaları ile eklentilere dayanmaktadır. Bir çok sistemde eklentiler ön tanımlı olarak kurulur, Bunlar arasında örneğin, MP3, Ogg Vorbis ve FLAC desteği gibi bulunur.
+App[tr]=Aumix;Bu program ile X üzerinden, terminalden, konsoldan veya bir kabuk programı ile ses kartının mixerini ayarlamanızı sağlar.
+App[tr]=Chromium;Chromium, tüm İnternet kullanıcılarına güvenli, hızlı ve daha kararlı bir tarayıcı sunmayı amaçlayan açık kaynak kodlu bir tarayıcı projesidir.
 App[uk]=ATAidle;ATAidle- утиліта для керування живленням жорстких дисків з інтерфейсом ATA. Можна змінювати такі налаштування як таймери сну, налаштування акустичного рівня (AAM) та рівня живлення (APM). Утиліта також показує детальну інформацію про пристрій.
 App[uk]=AbiWord;AbiWord - текстовий редактор з відкритим кодом функціонально подібний до Microsoft Word та здатний виконувати більшість задач з редагування тексту.
 App[uk]=Abyss Web Server;Abyss Web Server забезпечує можливість хостингу веб сайтів на Вашому комп'ютері. Сервер підтримує захищені SSL/TLS з'єднання (HTTPS) та багато інших Web технологій.
More information about the Commits mailing list