[PC-BSD Commits] r7709 - pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Tue Oct 5 02:04:09 PDT 2010


Author: autotrans
Date: 2010-10-05 02:04:09 -0700 (Tue, 05 Oct 2010)
New Revision: 7709

Modified:
  pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_da.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBC


Modified: pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_da.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_da.ts	2010-10-05 09:03:21 UTC (rev 7708)
+++ pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_da.ts	2010-10-05 09:04:09 UTC (rev 7709)
@@ -5,7 +5,7 @@
   <name>ExeDialog</name>
   <message>
     <source>Package Executable</source>
-    <translation>Pakken eksekverbar</translation>
+    <translation>Pakken er eksekverbar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Executable Icon</source>
@@ -93,8 +93,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Images (*.png)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Billeder (*.png) </translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -141,19 +140,18 @@
   </message>
   <message>
     <source>Images (*.png)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Billeder (*.png)  </translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PBCwizard</name>
   <message>
     <source>Package Info</source>
-    <translation>Pakke info</translation>
+    <translation>Pakkeinformation</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Package Name:</source>
-    <translation>Pakke navn:</translation>
+    <translation>Pakkenavn:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Author:</source>
@@ -165,11 +163,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Package Version:</source>
-    <translation>Pakke version:</translation>
+    <translation>Pakkeversion:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>License Text</source>
-    <translation>Licens tekst</translation>
+    <translation>Licenstekst</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Display License</source>
@@ -193,33 +191,27 @@
   </message>
   <message>
     <source>Library Support</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Bibliotekshjælp    </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Specify library directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Specificer biblioteksmappe   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Do not include library directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Udelad biblioteksmappe </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Auto populate library directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Udfyld biblioteksmappen automatisk  </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Package Options</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pakkemuligheder     </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Package Executables</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Kørbare pakker </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove</source>
@@ -235,13 +227,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Default Program Icon</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Standard programikon      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Register MIME Types</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Registrer MIME typer </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mime Types</source>
@@ -253,8 +243,7 @@
   </message>
   <message>
     <source><p align="center">Creating Package</p></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Skaber pakke  </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Choose an Icon</source>
@@ -262,13 +251,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>PBI Version:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PBI udgave:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Load saved preset</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Indlæs gemte forudindstillinger</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Save preset</source>
@@ -276,8 +263,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Error, this .pbc file is corrupt, or for the wrong version of Package Creator.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Fejl, denne .pbcfil er beskadiget eller til den forkerte udgave af pakkeskaberen    </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update URL:</source>
@@ -313,13 +299,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Invalid File</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ugyldig fil </translation>
   </message>
   <message>
     <source>PBI Creator</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PBI Skaber</translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -331,8 +315,7 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If you have a preset file, you may load it below.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If you wish to run an "update" service for this PBI, enter the full URL for version check script. Please see the README for more information.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Denne information vil blive brugt under installeringen, såvel som i administration af pakkestyringen. Hvis du har en forudindstillet fil, kan du indlæse den forneden. Hvis du vil køre en opdateringstjeneste for denne PBI, så skriv den fulde URL til kontrolkoden for udgaven. Se README for mere information.      </translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -340,8 +323,7 @@
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If "Display License" is set to "Yes", then during the installation, the software will require the user to accept the license agreement before going further. Setting this to "No" will simply skip the license screen, and continue on with installation.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Hvis 'Vis licens' er sat til 'Ja', skal brugeren acceptere licensen under installeringen for at kunne fortsætte. Sættes den til 'Nej' springes licensaccepten over og fortsætter med installeringen.      </translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -353,8 +335,7 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">WARNING: Not including a library directory may render this program inoperable on systems without the required libraries.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You may also edit your initial FirstRun script, and Setup / Remove Scripts here. </p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Specificer den programmappe du ønsker at medtage og vælg så mellem bilioteksfilerne. Du skal også vælge for dine biblioteker. Vi anbefaler at bruge 'Auto'-valget, da det vil medtage de nødvendige biblioteker til dit program, så det virker på en række systemer. Advarsel: At udelukke en biblioteksmappe kan hindre dette program i at fungere på systemer uden de krævede biblioteker.Du kan også redigere dit oprindelige FirstRun skrift og opsætnings- og fjernskrifter her.</translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -362,8 +343,7 @@
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Next you need to set a default icon for your program, which will be used for the KDE interface. Program Executables are the files you wish to show up as icons on the desktop, or in the "K" menu. At least one executable must be added, but if your program has multiple binaries, you may add more.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nu skal du vælge et standardikon for dit program, som viil blive brugt til KDE-grænsefladen. De filer du vil vise på skrivebordet eller i 'K'-menuen er de eksekverbare filer. Du skal angive mindst én eksekverbar fil, men du kan også tilføjre flere.   </translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -373,8 +353,7 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Some programs need to register file-types to function fully. You may specifiy up to 100 file extensions and the programs they are opened with.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If you do not wish to register any file-types, you can safely ignore this section, and click next.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nogle programmer er nødt til at registrere filtyper for at fungere korrekt. Du kan specificere op til 100 filtyper og de programmer, som de skal åbnes med.Du kan også bare springe dette punkt over og trykke på 'Næste'.      </translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -384,8 +363,7 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Your software package is now being created! Please wait, this may take a few moments, depending on the size of your package.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">In addition, you may also save a "preset" file, which may be loaded in the package creator for modification. </p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dine programpakker bliver nu lavet. Dette kan tage nogle minutter afhængigt at størrelsen på dine pakker.Du kan desuden gemme en forvalgsfil, som kan indlæses i pakkebyggeren til redigering.     </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Open Directory</source>
@@ -397,11 +375,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Package Creator preset</source>
-    <translation>Forvalgt indstilling for pakkeskaber</translation>
+    <translation>Forvalgt indstilling for pakkebygger</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PBI Creator preset (*.pbc)</source>
-    <translation>Forvalgt indstilling for PBI-skaber </translation>
+    <translation>Forvalgt indstilling for PBI-bygger</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Open File</source>
More information about the Commits mailing list