[PC-BSD Commits] r7705 - pcbsd/stable/SysInstaller/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Tue Oct 5 02:01:26 PDT 2010


Author: autotrans
Date: 2010-10-05 02:01:26 -0700 (Tue, 05 Oct 2010)
New Revision: 7705

Modified:
  pcbsd/stable/SysInstaller/i18n/SysInstaller_da.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for SysInstaller


Modified: pcbsd/stable/SysInstaller/i18n/SysInstaller_da.ts
===================================================================
--- pcbsd/stable/SysInstaller/i18n/SysInstaller_da.ts	2010-10-05 09:01:07 UTC (rev 7704)
+++ pcbsd/stable/SysInstaller/i18n/SysInstaller_da.ts	2010-10-05 09:01:26 UTC (rev 7705)
@@ -525,18 +525,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Encryption is enabled! Keys are randomly generated and will be stored in /boot/keys/. You should immediately make a backup copy of these keys, or else data loss could occur should they be corrupted.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Kryptering er muliggjort. Nøgler skabes efter tilfældighedsprincippet og gemmes i /boot/keys. Du bør straks oprettet en sikkerhedskopi af disse nøgler, elles kan du risikere datatab, hvis de beskadiges.    </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nedtager:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installing system... This may take a while...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Installerer systemet. Det kan tage en del tid...</translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -544,212 +541,171 @@
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Welcome to PC-BSD! PC-BSD has been designed with the &quot;casual&quot; computer user in mind. Installing the system is simply a matter of a few clicks and a few minutes for the installation process to finish. Hardware such as video, sound, network and other devices will be auto-detected and available at the first system startup. Home users will immediately feel comfortable using PC-BSD's desktop interface with the popular KDE desktop manager included. Select your language and click next to begin the installation process.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Hjerteligt velkommen til PC-BSD, som er skabt til brugeren, som ikke behøver være IT-ekspert. Der skal blot nogle få klik til at installere systemet, hvorefter der går nogle få minutter, og systemet er klart. Understøttet hardware som skærm, grafik, lyd, netværk og andre enheder vil blive forsøgt autodetekteret og være sat op ved første systemstart, hvis der der fundet drivere til det. Hjemmebrugere vil straks føle sig hjemme med PC-BSD med den populære KDE grænseflade. Vælg dit sprog og tryk 'Næste' for at begynde installeringen.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove all other language support files</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Fjern alle andre sprogs hjælpefiler</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Delete</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Slet</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD Install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PC-BSD installering    </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add Failed</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tilføj mislykkedes    </translation>
   </message>
   <message>
     <source>The slice creation failed with the following message:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Oprettelsen af din slice mislykkedes med følgende besked:   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Not enough free space to create a new slice!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Der er ikke plads nok til at oprette en ny slice.   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Are you sure you want to delete:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Er du sikker på, at du vil slette: </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Delete Failed</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sletning mislykkedes  </translation>
   </message>
   <message>
     <source>The slice deletion failed with the following message:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sletning af slice mislykkedes med den følgende meddelelse:   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>This option will try to import your existing desktop profile settings</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dette valg vil forsøge at importere dine eksisterende profilindstillinger for arbejdsstationen  </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enter your rsync backup settings:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Angiv dine indstillinger for rsync sikkerhedskopiering:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Reload Disk Data</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Læs diskdata ind igen   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enter the size for this new slice in MegaBytes.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Angiv størrelsen i megabytes på denne nye slice.   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Can only install directly to a MBR partition!
 Please use 'entire disk' or delete all partitions and create a new one.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Kan kun installere direkte på en MBR partition. Vælg 'Brug hele disken' eller slet alle partitioner og opret nogle nye.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Keep current users desktop configuration</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Behold den nuværende brugers indstillinger for arbejdsstationen    </translation>
   </message>
   <message>
     <source>No SWAP space has been setup, are you sure you want to continue?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Der er ikke sat et swap-område op. Er du sikker på, at du vil fortsætte?   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>No usernames have been specified. Are you sure you want to continue?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ingen brugernavne er valgt. Er du sikker på, at du vil fortsætte?      </translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>
   <message>
     <source>Error: Invalid Mount Point.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Fejl: Ugyldigt monteringspunkt.   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: This partition already has a valid swap.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Fejl: Denne partition har allerede en gyldig swap-partition.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: No more available partitions for this disk/slice.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Fejl: Der er ikke plads til flere partitioner på denne disk/slice.   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: Drive cannot mirror itself.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Fejl: Mappen kan ikke spejle sig selv.   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>File System</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Filsystem   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disk / Slice</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Disk/Slice  </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Type</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Type    </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mount Point:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Monteringspunkt:  </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Size:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Størrelse:   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>MB</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>MB    </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enable Encryption</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Muliggør kryptering    </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disk to Mirror</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Disk der skal spejles   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mirror Method</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Spejlingsmetode </translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Afbryd </translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Save</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Gem      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>ZFS Pool Type</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ZFS puljetype    </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Additional ZFS Pool Devices</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Yderligere enheder i ZFS-puljen   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>ZFS File Systems / Mount Points</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ZFS filsystemer/monteringspunkter  </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tilføj  </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Fjern   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: A partition with this mount point already exists!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Fejl: Der findes allerede en partition med dette monteringspunkt.   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: Need a at least one ZFS File-System mount-point.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Fejl: Der kræves mindst et monteringspunkt i et ZFS-filsystem. </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: This mount point already exists!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Fejl: Dette monteringspunkt findes allerede.    </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enter Passphrase</source>
More information about the Commits mailing list