[PC-BSD Commits] r7679 - pcbsd/stable/SysInstaller/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Fri Oct 1 02:01:26 PDT 2010


Author: autotrans
Date: 2010-10-01 02:01:26 -0700 (Fri, 01 Oct 2010)
New Revision: 7679

Modified:
  pcbsd/stable/SysInstaller/i18n/SysInstaller_da.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for SysInstaller


Modified: pcbsd/stable/SysInstaller/i18n/SysInstaller_da.ts
===================================================================
--- pcbsd/stable/SysInstaller/i18n/SysInstaller_da.ts	2010-10-01 09:01:07 UTC (rev 7678)
+++ pcbsd/stable/SysInstaller/i18n/SysInstaller_da.ts	2010-10-01 09:01:26 UTC (rev 7679)
@@ -5,228 +5,183 @@
   <name>SysInstaller</name>
   <message>
     <source>Language</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sprog</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Welcome & Language selection</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Velkomst & sprogvalg     </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Keyboard</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tastatur </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Keyboard setup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tastaturopsætning</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select installation type</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Vælg installationstype </translation>
   </message>
   <message>
     <source>System</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>System</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disk setup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Diskopsætning   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disk</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Disk    </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Users</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Brugere   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>User Creation</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Brugeropretning   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Time</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tid</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Date & Time</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dato & tid</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Components</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dele</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Optional components</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Valgfrie dele     </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Summary</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sammenfatning  </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pre-Install Summary</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Præinstalleringssammenfatning </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Installering  </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Progress</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Installeringsfremgang </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Finished</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Færdig   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Finished</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Installering færdig</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Time Setup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Opsætning af tid</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Time and Region setup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Opsætning af tid og region</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Configuration Finished</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Opsætning færdig</translation>
   </message>
   <message>
     <source>AUTO-DHCP</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>AUTO-DHCP   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Invalid Upgrade Partition</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ugyldig opgraderingspartition      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>No upgrade partition has been selected!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ingen opgraderingspartition er valgt. </translation>
   </message>
   <message>
     <source>The system will be installed with the following options:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Systemet vil blive installeret med de følgende valg:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Performing a system restore from:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Udfører en systemgenskabelse fra:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Performing a system upgrade of PC-BSD on:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Udfører en systemopgradering af PC-BSD på:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Performing a system upgrade of FreeBSD on:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Udfører en systemopgradering af FreeBSD på:    </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Performing a fresh install of PC-BSD</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Udfører en frisk installation af PC-BSD  </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Performing a fresh install of FreeBSD</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Udfører en frisk installation af FreeBSD </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installing From:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Installerer fra: </translation>
   </message>
   <message>
     <source>DVD/USB</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>DVD/USB </translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD Installer</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PC-BSD Installatør     </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Finish</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Færdig</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start the installation now?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Start installeringen nu?    </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Er du sikker på, at du vil afbryde denne installering nu?      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>SysInstaller</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>SysInstaller</translation>
   </message>
   <message>
     <source>TextLabel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tekstmærkat      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Language Selection</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sprogvalg</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Welcome</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Velkommen </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Keyboard Model</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tastaturmodel  </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preferred Layout</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Foretrukken opsætning  </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preferred Variant</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Foretrukken variant</translation>
   </message>
   <message>
     <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
More information about the Commits mailing list