[PC-BSD Commits] r6437 - pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Wed Mar 24 02:01:26 PDT 2010


Author: autotrans
Date: 2010-03-24 02:01:26 -0700 (Wed, 24 Mar 2010)
New Revision: 6437

Modified:
  pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_bg.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for SysInstaller


Modified: pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_bg.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_bg.ts	2010-03-24 09:00:34 UTC (rev 6436)
+++ pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_bg.ts	2010-03-24 09:01:26 UTC (rev 6437)
@@ -643,8 +643,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Installing system... This may take a while...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Инициализиране на системата... Това ще отнеме малко време...</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -711,46 +710,39 @@
   </message>
   <message>
     <source>ZFS Pool Type</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ZFS тип на басейна</translation>
   </message>
   <message>
     <source>basic</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>първичен</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Additional ZFS Pool Devices</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Допълнителни ZFS Устройства за Басейна</translation>
   </message>
   <message>
     <source>ZFS File Systems / Mount Points</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ZFS Файлова система / Точка на монтиране</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add</source>
-    <translation type="unfinished">Добави</translation>
+    <translation>Добави</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove</source>
-    <translation type="unfinished">Премахни</translation>
+    <translation>Премахни</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: A partition with this mount point already exists!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Грешка: Дял с тази точка на монтиране вече съществува!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: Need a at least one ZFS File-System mount-point.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Грешка: Необходима е точка за монтиране на ZFS Файлова-Система.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: This mount point already exists!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Грешка: Тази точка на монтиране вече съществува!</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -808,37 +800,31 @@
   <name>dialogZFSMount</name>
   <message>
     <source>ZFS File-System</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ZFS Файлова система</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Invalid mount point, must begin with '/'.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Невалидна точка на монтиране, трябва да започва с '/'.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Invalid mount point, white-spaces disallowed.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Невалидна точка на монтиране, не се позволяват интервали.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>ZFS File System</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ZFS Файлова система</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please enter the ZFS file-system mount point.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Моля въведете точка за монтиране на ZFS.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Add</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Добави</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">&Отказ</translation>
+    <translation>&Отказ</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list