[PC-BSD Commits] r7004 - pcbsd/stable/kcmSoftwareManagerLauncher/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Wed Jun 23 02:02:41 PDT 2010


Author: autotrans
Date: 2010-06-23 02:02:41 -0700 (Wed, 23 Jun 2010)
New Revision: 7004

Modified:
  pcbsd/stable/kcmSoftwareManagerLauncher/i18n/kcmSML_ar.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for kcmSML


Modified: pcbsd/stable/kcmSoftwareManagerLauncher/i18n/kcmSML_ar.ts
===================================================================
--- pcbsd/stable/kcmSoftwareManagerLauncher/i18n/kcmSML_ar.ts	2010-06-23 09:02:29 UTC (rev 7003)
+++ pcbsd/stable/kcmSoftwareManagerLauncher/i18n/kcmSML_ar.ts	2010-06-23 09:02:41 UTC (rev 7004)
@@ -5,11 +5,11 @@
   <name>NotRoot</name>
   <message>
     <source>Root Access Required</source>
-    <translation>مطلوب صلاحيات الجذر</translation>
+    <translation>مطلوب صلاحيات المستخدم الرئيسي</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This program must be run as root. Click the "Administrator Mode" button below or restart the program as root.</source>
-    <translation>يحتاج هذا البرنامج للعمل كجذر , أنقر على زر "وضع المدير" أدناه أو أعد تشغيل البرنامج كجذر</translation>
+    <translation>يحتاج هذا البرنامج للعمل للمستخدم الرئيسي , أنقر على زر "وضع المدير" أدناه أو أعد تشغيل البرنامج كمستخدم رئيسي</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Run in Administrator Mode</source>
More information about the Commits mailing list