[PC-BSD Commits] r6934 - pcbsd/stable/kcmPBSystem/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sat Jun 12 02:01:48 PDT 2010


Author: autotrans
Date: 2010-06-12 02:01:48 -0700 (Sat, 12 Jun 2010)
New Revision: 6934

Modified:
  pcbsd/stable/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_ca.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBSystem


Modified: pcbsd/stable/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_ca.ts
===================================================================
--- pcbsd/stable/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_ca.ts	2010-06-12 09:01:23 UTC (rev 6933)
+++ pcbsd/stable/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_ca.ts	2010-06-12 09:01:48 UTC (rev 6934)
@@ -100,7 +100,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>This dialog will detect the fastest CVSup server for your location. Detection may take several minutes if all countries are selected. To narrow down the search, and speed up detection, please unselect 'All' below, and select your country, and a couple of its neighbours from the list below.</source>
-    <translation>Aquest diàleg detectarà la rèplica més ràpida CVSup per a la seva ubicació. La detecció pot trigar diversos minuts si es seleccionen tots els països. Per reduir la cerca, i accelerar la detecció, si us plau, a continuació desseleccioneu 'tots', i seleccioneu el vostre país, i un parell dels seus veïns de la següent llista.</translation>
+    <translation>Aquest diàleg detectarà la rèplica més ràpida CVSup per a la seva ubicació. La detecció pot trigar diversos minuts si es seleccionen tots els països. Per reduir la cerca, i accelerar la detecció, si us plau, a continuació desseleccioneu 'tots', i seleccioneu el vostre país, i un parell dels seus veïns de la següent llista.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please wait whilst PC-BSD attempts to find the fastest CVSup server available for your location.</source>
@@ -116,7 +116,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Unable to reach any server. This could be because all selected servers are down, or because your internet connection is improperly configured. You may wish to try testing other servers.</source>
-    <translation>No es pot connectar amb cap servidor. Això podria ser perquè tots els servidors seleccionats estàn caiguts, o perquè la connexió a internet està configurada incorrectament. Potser voldrieu provar altres servidors de proves.</translation>
+    <translation>No es pot connectar amb cap servidor. Això podria ser degut a que tots els servidors seleccionats estan caiguts, o perquè la connexió a Internet està configurada incorrectament. Potser voldríeu provar altres servidors de proves.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -127,7 +127,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>This program must be run as root. Click the "Administrator Mode" button below or restart the program as root.</source>
-    <translation>Aquest programa s'ha d'executar com a superusuari. Cliqueu al botó 'Mode Administrador' d'abaix o reinicieu el programa com a super-usuari.</translation>
+    <translation>Aquest programa s'ha d'executar com a superusuari. Cliqueu al botó "Mode Administrador" d'abaix o reinicieu el programa com a super-usuari.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Run in Administrator Mode</source>
More information about the Commits mailing list