[PC-BSD Commits] r7270 - pcbsd/stable/SysInstaller/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sat Jul 24 02:01:32 PDT 2010


Author: autotrans
Date: 2010-07-24 02:01:32 -0700 (Sat, 24 Jul 2010)
New Revision: 7270

Modified:
  pcbsd/stable/SysInstaller/i18n/SysInstaller_ca.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for SysInstaller


Modified: pcbsd/stable/SysInstaller/i18n/SysInstaller_ca.ts
===================================================================
--- pcbsd/stable/SysInstaller/i18n/SysInstaller_ca.ts	2010-07-23 18:23:33 UTC (rev 7269)
+++ pcbsd/stable/SysInstaller/i18n/SysInstaller_ca.ts	2010-07-24 09:01:32 UTC (rev 7270)
@@ -185,7 +185,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
-    <translation>( podeu escriure al següent espai per provar las vostres preferències seleccionades )</translation>
+    <translation>( podeu escriure en aquest espai per a provar las vostres preferències seleccionades. )</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Upgrade</source>
@@ -353,7 +353,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
-    <translation>Ara s'està instal·lant el vostre sistema! Aquest procés pot trigar uns moments, depenent de les opcions seleccionades, i de la velocitat del sistema. Se us notificarà quant s'hagi completat la instal·lació.</translation>
+    <translation>Ara s'està instal·lant el vostre sistema! Aquest procés pot trigar uns minuts, depenent de les opcions seleccionades, i de la velocitat del sistema. Se us notificarà quant s'hagi completat la instal·lació.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Complete</source>
@@ -545,7 +545,7 @@
 <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
-<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Benvinguts a PC-BSD! PC-BSD ha estat dissenyat amb l'usuari &quot;habitual&quot; d'ordinadors en ment. La instal·lació del sistema és un procés senzill d'uns pocs clics i triga uns breus minuts per a instal·lar-se al sistema. El programari com la targeta gràfica, só, xarxa, així com altres dispositius es detectaran de forma automàtica i estaran disponibles des de la primera vegada que inicieu el sistema. Els usuaris domèstics es trobaran immediatament còmodes amb la interfície d'escriptori de PC-BSD, amb el famós gestor d'escriptori KDE inclòs. Seleccione el vostre idioma i cliqueu a següent per tal d'iniciar el procés d'instal·lació.</p></body></html></translation>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Benvinguts a PC-BSD! PC-BSD ha estat dissenyat amb l'usuari &quot;habitual&quot; d'ordinadors en ment. La instal·lació del sistema és un procés senzill d'uns pocs clics i triga uns breus minuts per a instal·lar-se al sistema. El programari com la targeta gràfica, só, xarxa, així com altres dispositius es detectaran de forma automàtica i estaran disponibles des de la primera vegada que inicieu el sistema. Els usuaris domèstics es trobaran immediatament còmodes amb la interfície d'escriptori de PC-BSD, amb el famós gestor d'escriptori KDE inclòs. Seleccioneu el vostre idioma i cliqueu a següent per tal d'iniciar el procés d'instal·lació.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove all other language support files</source>
More information about the Commits mailing list