[PC-BSD Commits] r7169 - pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Mon Jul 12 02:04:08 PDT 2010


Author: autotrans
Date: 2010-07-12 02:04:08 -0700 (Mon, 12 Jul 2010)
New Revision: 7169

Modified:
  pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_ar.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBC


Modified: pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_ar.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_ar.ts	2010-07-12 09:03:32 UTC (rev 7168)
+++ pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_ar.ts	2010-07-12 09:04:08 UTC (rev 7169)
@@ -347,8 +347,15 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">WARNING: Not including a library directory may render this program inoperable on systems without the required libraries.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;You may also edit your initial FirstRun script, and Setup / Remove Scripts here. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
+&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Bitstream Vera Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;حدد دليل البرنامج الذي ترغب في إدراجه، ثم اختر خيارا لملفات المكتبة، ستحتاج أيضا لاختيار خيار لمكتباتك. نحن نستحسن أن تستعمل خيار &apos;آلي&apos;،وهذا سيشمل المكتبات اللازمة لبرنامجك للعمل على عدة أنواع من اﻷنظمة.&lt;/p&gt;
+&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;تحذير: هذا لا يشمل دليل مكتبة قد يجعل برنامجك غير قابل للتشغيل على اﻷنظمة دون المكتبات المطلوبة.&lt;/p&gt;
+&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;يمكنك أيضا تحرير سكريبت FirstRun اﻷولي الخاص بك، و تثبيت / حذف السكريبتات هنا. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
@@ -370,8 +377,13 @@
 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Some programs need to register file-types to function fully. You may specifiy up to 100 file extensions and the programs they are opened with.&lt;/p&gt;
 &lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;If you do not wish to register any file-types, you can safely ignore this section, and click next.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
+&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Bitstream Vera Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;بعض البرامج تحتاج إلى تسجيل أنواع-ملف للعمل بشكل كامل. يمكنك تحديد على الأكثر 100 صيغة ملف والبرامج سوف تفتح بـ.&lt;/p&gt;
+&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;إذا كنت لا ترغب في تسجيل أي أنواع-ملف، يمكنك بأمان تجاهل هذه الخطوة، والضغط على أمام.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
@@ -387,7 +399,7 @@
 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Bitstream Vera Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;الآن حزمة البرامج الخاصة بك يتم إنشاؤه! يرجى الانتظار، هذا قد يستغرق بضع لحظات، اعتمادا على حجم الحزمة الخاصة بك.&lt;/p&gt;
 &lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;و بالإضافة إلى ذلك، قد حفظت أيضا ملف &quot;preset&quot;، الذي يمكن تحميله في الصانع الحزم لتعديل. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;و بالإضافة إلى ذلك، قد حفظت أيضا ملف &quot;preset&quot;، الذي يمكن تحميله في منشأ الحزم للتعديل. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Open Directory</source>
@@ -403,8 +415,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>PBI Creator preset (*.pbc)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>منشأ ملفات PBI مسبقا (*.pbc)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Open File</source>More information about the Commits mailing list