[PC-BSD Commits] r6116 - pcbsd/trunk/XGUISource/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sun Jan 31 02:01:39 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-01-31 02:01:39 -0800 (Sun, 31 Jan 2010)
New Revision: 6116

Modified:
  pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_pl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for XGUISource


Modified: pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_pl.ts	2010-01-31 10:01:27 UTC (rev 6115)
+++ pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_pl.ts	2010-01-31 10:01:39 UTC (rev 6116)
@@ -71,7 +71,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Video Card:</source>
-    <translation type="unfinished">Karta Graficzna:</translation>
+    <translation>Karta Graficzna:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monitor:</source>
@@ -79,7 +79,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Enable Dual-Head support</source>
-    <translation type="unfinished">Włącz wsparcie dla Dual-Head</translation>
+    <translation>Włącz wsparcie dla Dual-Head</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monitor Resolution:</source>
@@ -95,12 +95,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD was unable to autodetect your monitor. You may need to specify this monitor's Horizontal and Vertical refresh rates in the 'Advanced' tab.</source>
-    <translation type="unfinished">PC-BSD nie był w stanie automatycznie wykryć twojego monitora. Może być konieczne określenie pionowej i poziomej częstotliwości odświeżania monitora w zakładce "Zaawansowane"</translation>
+    <translation>PC-BSD nie był w stanie automatycznie wykryć twojego monitora. Może być konieczne określenie pionowej i poziomej częstotliwości odświeżania monitora w zakładce "Zaawansowane"</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Dual-Head support is designed for systems with one video card and two monitors. Other setups may be achieved by editing /etc/X11/xorg.conf</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wsparcie dla Dual-Head jest stworzone dla systemów z jedną katrą graficzną i dwoma minitorami. Inne konfiguracje mogą zostać osiągnięte przez edycję pliku '/etc/X11/xorg.conf' .</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
More information about the Commits mailing list