[PC-BSD Commits] r6112 - pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sun Jan 31 02:00:35 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-01-31 02:00:35 -0800 (Sun, 31 Jan 2010)
New Revision: 6112

Modified:
  pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_pl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for SoftwareManager


Modified: pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_pl.ts	2010-01-30 11:30:59 UTC (rev 6111)
+++ pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_pl.ts	2010-01-31 10:00:35 UTC (rev 6112)
@@ -5,589 +5,473 @@
   <name>PBM</name>
   <message>
     <source>You currently have PBIs downloading! Exit anyway?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Trwa pobieranie plikow PBI. Czy na pewno chcesz wyłączyć program?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cancel this download?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Przerwać pobieranie?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove this application?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Usunąć wybraną aplikację?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>BŁĄD!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This program must be run as root!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Program musi być uruchamiany na prawach administratora!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Proxy Configuration!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Konfiguracja proxy!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You will need to restart the system updater for any proxy changes to take effect!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Musisz restartować Menadżera Aktualizacji aby zmiany ustawień serwera proxy zaczęły działać.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD Software and Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PC-BSD: Oprogramowanie i Aktualizacje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Software Browser</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Przeglądanie Oprogramowania</translation>
   </message>
   <message>
     <source>...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>about:blank</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>about:blank</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installed Software</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zainstalowane Oprogramowanie</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Program Name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nazwa Programu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Status</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>stan</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizuj</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Remove</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Usuń</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+R</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Alt+R</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizacje Systemowe</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following system updates are available:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dostępne są następujące aktualizacje systemowe:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select All</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wybierz wszystkie</translation>
   </message>
   <message>
     <source>View Details</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zobacz szczegoły</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Show ignored updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pokaż ignorowane aktualizacje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install selected updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instaluj wybrane aktualizacje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Check for Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sprawdź dostępność aktualizacji</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Configuration</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Konfiguracja</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Quit</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>wyjście</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Checking for Updates...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sprawdzanie dostępności aktualizacji...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending Upgrade</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>aktualizacja rozpocznie się za chwilę</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update Manager</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Menadżer aktualizacji</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No software selected to update!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nie wybrano żadnej aktualizacji!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Starting Download</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Rozpoczęto pobieranie</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Download failed! Please try again later.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pobieranie nie powiodło się! Proszę sprobować poźniej.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Download failed... Attempting to re-download...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pobieranie nie powiodło się! Proba ponownego pobierania...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pobieranie....</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Upgrading...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizacja...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installing...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalacja...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Online Update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizacja Online</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The updated version of</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zaktualizowana wersja programu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>failed the integrity check! Please try updating this PBI again later.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd kontroli spojności pliku! Proszę sprobować poźniej aktualizować ten program</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You may need to re-install this PBI manually.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Musisz reinstalować ten pakiet PBI ręcznie.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Upgrade complete!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizacja zakończona!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install complete!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalacja zakończona!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading: </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pobieranie:</translation>
   </message>
   <message>
     <source> of </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation> z </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Uninstall</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Deinstaluj</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install Desktop Icons</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instaluj ikony pulpitu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Retry Download</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Powtórz pobieranie</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending Download...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pobieranie rozpocznie się za chwilę...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Ignore this update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ignoruj tę aktualizację</translation>
   </message>
   <message>
     <source>View update details</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zobacz szczegóły aktualizacji</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Un-Ignore this update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nie ignoruj tej aktualizacji</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No updates are currently being ignored</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nie ma żadnych ignorowanych aktualizacji</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The system is fully updated!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>System jest aktualny!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following system updates are being ignored:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Następujące aktualizacje systemowe są ignorowane:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error parsing sysupdate.conf!!!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>błąd składni pliku 'sysupdate.conf' !!!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Checking for updates failed!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sprawdzanie dostępności aktualizacji nie powiodło się!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Updater</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizator Systemu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>ERROR:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>BŁĄD:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error determining remaining disk space!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd sprawdzania dostępnego miejsca na dysku!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending download</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pobieranie rozpocznie się za chwilę...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>One or more updates will require a reboot. You will be prompted to restart after the update is finished.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jedna lub więcej aktualizacji wymaga restartu systemu. Zalecenie restartu systemu będzie przypomniane po zakończeniu aktualizacji.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preparing to install...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Przygotowywanie instalacji</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalacja rozpocznie się za chwilę...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Data verify failed... Attempting to re-download...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd spójności danych... Próba ponownego pobierania..</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading updates...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pobieranie aktualizacji...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Checking data integrity...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sprawdzanie spójności danych...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Data verified... Preparing to Install...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Weryfikacja danych pomyślna... Przygotowywanie instalacji...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updates successfully installed! Your system will need to reboot to finish.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalacja aktualizacji zakończona pomyślnie. Teraz należy ponownie uruchomić system.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updates successfully installed!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalacja aktualizacji zakończona pomyślnie.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installing</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalowanie</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Starting installation...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Rozpoczynanie instalowania..</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>BŁAD</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You must select an update to install!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Musisz wybrać aktualizację do instalacji!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The update '</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizacja '</translation>
   </message>
   <message>
     <source>' must be installed by itself. All other items will be unselected.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>' musi być zainstalowana oddzielnie. Należy odznaczyć pozostałe aktualizacje.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed to connect to pbidir!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Połączenie z serwisem PBIDIR nie powiodło się!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install Software?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalować oprogramowanie?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Do you want to install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chcesz zainstalować</translation>
   </message>
   <message>
     <source>OK</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Anuluj</translation>
   </message>
   <message>
     <source>An error occurred while upgrading</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>W trakcie aktualizacji wystąpił błąd.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>An error occurred while downloading. Please check your connection or try again later.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wystąpił błąd w traksie pobierania. Prosze sprawdzić połączenie sieciowe lub spróbować ponownie później.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cancel Download</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Anuluj pobieranie</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: Not enough disk space for these updates!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd: Brak wystarczającej ilości miejsca na dysku dla wybranych aktualizacji!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Free Space needed. Please select a different partition or free up some space to continue.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Potrzebne wolne miejsce. Proszę wybrać inną partycję albo zwolnić wystarczającą ilość miejsca aby kontynuować.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>softwareConfigWidget</name>
   <message>
     <source>Config Error</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd konfiguracji</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: Your custom mirror needs to begin with ftp:// or http://</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd: podany przez ciebie adres serwera powinien zaczynać się od ftp:// lub http://</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Refresh Mirrors</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Odśwież adresy serwerów.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error fetching mirror list! Check your internet connection, or try again later.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd w trakcie pobierania listy serwerów! Sprawdź połączenie internetowe lub spróbuj później.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select Temp directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wybierz katalog tymczasowy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Software Manager Configuration</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Konfiguracja menadżera oprogramowania</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mirrors</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Serwery</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mirror Configuration</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Konfiguracja serwera</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Automatic Mirror Selection</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Automatyczny wybór serwera</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select Mirror from list</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wybierz serwer z listy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Refresh Mirror Listing</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Odśwież listę serwerów</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Specify a custom Mirror</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Podaj własny serwer</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Software</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Oprogramowanie</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Download and install software updates automatically.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pobierz i zainstaluj oprogramowanie automatycznie.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Automatically update software</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Automatycznie aktualizuj oprogramowanie.</translation>
   </message>
   <message>
     <source> Keep downloaded software in Temporary Directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zachowaj pobrane oprogramowanie w katalogu tymczasowym</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>System</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This will download updates in the background, and install them at shutdown.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>To spowoduje pobranie aktualizacji w tle i zainstalowanie ich w trakcie wyłączania systemu.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Automatically install available updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Automatycznie instaluj dostępne aktualizacje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Misc</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Różne</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Temporary file directory:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Katalog plików tymczasowych:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Save</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Zapisz</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Anuluj</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>updaterStatus</name>
   <message>
     <source>Update Progress</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Postęp aktualizacji</translation>
   </message>
   <message>
     <source> of </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation> z </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installing Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalowanie aktualizacji</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The system is currently installing the following updates:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Trwa Instalowanie następujących aktualizacji:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizuj</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Size</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Rozmiar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Status</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stan</translation>
   </message>
   <message>
     <source>ID</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ID</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list