[PC-BSD Commits] r6109 - pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sat Jan 30 02:04:29 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-01-30 02:04:29 -0800 (Sat, 30 Jan 2010)
New Revision: 6109

Modified:
  pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_pl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBI


Modified: pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_pl.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_pl.ts	2010-01-30 10:04:16 UTC (rev 6108)
+++ pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_pl.ts	2010-01-30 10:04:29 UTC (rev 6109)
@@ -77,11 +77,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>The installer must be run as root. Please try again, and enter your root password. </source>
-    <translation>Instalator musi być uruchomiony przez roota. Spróbuj ponownie i wpisz swoje hasło roota (administratora). </translation>
+    <translation>Instalator musi być uruchomiony przez roota. Spróbuj ponownie i wpisz swoje hasło roota (administratora).</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Click Next to start the install of </source>
-    <translation>Kliknij Dalej by zacząć instalację </translation>
+    <translation>Kliknij Dalej by zacząć instalację</translation>
   </message>
   <message>
     <source>.</source>
@@ -193,28 +193,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>32bit Warning!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>UWAGA! - 32bity</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This PBI is 32bit, while your system is 64bit. The PBI can be installed, however it will not receive online-update notifications. Also, the installed application may not perform optimally. Continue installing?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ten plik PBI jest 32-bitowy, podczas gdy twoj system jest 64-bitowy. Ten plik może zostać zainstalowany, ale informacje o aktualizacji tego pakietu nie będą wyświetlane i może on nie działać optymalnie. Kontynuować instalację?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The program</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Program</translation>
   </message>
   <message>
     <source>is already installed. Overwrite it?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>jest już zainstalowany. Nadpisać starą instalację?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PBI Installer</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalator PBI</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list