[PC-BSD Commits] r6108 - pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sat Jan 30 02:04:16 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-01-30 02:04:16 -0800 (Sat, 30 Jan 2010)
New Revision: 6108

Modified:
  pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_fr.ts
  pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_pl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBC


Modified: pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_fr.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_fr.ts	2010-01-30 10:04:02 UTC (rev 6107)
+++ pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_fr.ts	2010-01-30 10:04:16 UTC (rev 6108)
@@ -307,13 +307,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Invalid File</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Fichier invalide</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PBI Creator</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Créateur de PBI</translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">

Modified: pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_pl.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_pl.ts	2010-01-30 10:04:02 UTC (rev 6107)
+++ pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_pl.ts	2010-01-30 10:04:16 UTC (rev 6108)
@@ -41,11 +41,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Alt+C</source>
-    <translation>Alt+A</translation>
+    <translation>Alt+C</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No desktop icon</source>
-    <translation>Brak ikony na pulpit</translation>
+    <translation>Brak ikony pulpitu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Icon Files</source>
@@ -61,7 +61,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Startup notify</source>
-    <translation type="unfinished">Powiadomienie przy starcie</translation>
+    <translation>Powiadamianie przy starcie</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Open as a link (Local documents)</source>
@@ -124,11 +124,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Alt+C</source>
-    <translation>Alt+Aa</translation>
+    <translation>Alt+C</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Save</source>
-    <translation>Zapi&sz</translation>
+    <translation>&Zapisz</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+S</source>
@@ -307,13 +307,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Invalid File</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nieprawidłowy plik</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PBI Creator</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PBI Kreator</translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -325,8 +323,15 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If you have a preset file, you may load it below.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If you wish to run an "update" service for this PBI, enter the full URL for version check script. Please see the README for more information.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Ta informacja będzie używana w trakcje instalacji, jak rownież w menadżerze pakietow dla funkcji administracyjnych.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Jeśli chcesz podać domyślny plik, możesz go przesłać poniżej.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Jeśli chcesz uruchomić usługę "Aktualizacja" dla tego pliku PBI, podaj pełny adres dla skryptu sprawdzającego wersję. Dodatkowe informacje w pliku README.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -334,8 +339,11 @@
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If "Display License" is set to "Yes", then during the installation, the software will require the user to accept the license agreement before going further. Setting this to "No" will simply skip the license screen, and continue on with installation.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Jeśli opcja "Wyświetl Licencję" jest ustawiona na "TAK", to w trakcie instalacji, program będzie wymagał od użytkownika akceptacji warunkow licencji przed dalszą instalacją Ustawienie opcji na "NIE" spowoduje ominięcie ekranu z licencją i dalszej procedury instalacyjnej .</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -347,17 +355,15 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">WARNING: Not including a library directory may render this program inoperable on systems without the required libraries.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You may also edit your initial FirstRun script, and Setup / Remove Scripts here. </p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
 <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
-<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Next you need to set a default icon for your program, which will be used for the KDE interface. Program Executables are the files you wish to show up as icons on the desktop, or in the "K" menu. At least one executable must be added, but if your program has multiple binaries, you may add more.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Podaj katalog programu ktory chcesz dołączyć, następnie ustaw opcje plikow bibliotek. Trzeba rownież ustawić opcje twoich bibliotek. Zalecane jest użycie opcji "AUTO", ktora spowoduje dołączenie potrzebnych bibliotek aby twoj program działał na wielu systemach.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">UWAGA:Nie dołączenie katalogu bibliotek może spowodować że program nie będzie pracował na systemach bez wymaganych bibliotek.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Możesz także edytować skrypty używane przy pierwszym uruchomieniu programu, skrypty konfiguracji i deinstalacji. </p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -367,8 +373,13 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Some programs need to register file-types to function fully. You may specifiy up to 100 file extensions and the programs they are opened with.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If you do not wish to register any file-types, you can safely ignore this section, and click next.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Niektore programy powinny zarejestrować typy plikow dla pełnej funkcjonalności. Możesz zdefiniować do 100 rozszerzeń plikow i programow za pomocą ktorych są one otwierane.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Jeśli NIE chcesz zarejestrować żadnych typow plikow, możesz zignorować tę sekcję i wybrać "DALEJ".</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -378,8 +389,25 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Your software package is now being created! Please wait, this may take a few moments, depending on the size of your package.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">In addition, you may also save a "preset" file, which may be loaded in the package creator for modification. </p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Twoj instalator jest właśnie tworzony! Proszę czekać, to może potrwać pewnien okres czasu zależny od przyszłego rozmiaru instalatora.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Dodatkowo możesz zachować domyślny plik konfiguracyjny, tak aby można go było w przyszłości wykorzystać w kreatorze instalatora. </p></body></html></translation>
   </message>
+  <message>
+    <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Next you need to set a default icon for your program, which will be used for the KDE interface. Program Executables are the files you wish to show up as icons on the desktop, or in the "K" menu. At least one executable must be added, but if your program has multiple binaries, you may add more.</p></body></html></source>
+    <translation type="unfinished"><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Teraz należy ustawić domyślną ikonę dla twojego programu, ktora będzie używana przez interfejs KDE. Wykonywalne elementy programu to pliki ktore musisz wskazać za pośrednictwem ikon pulpitu i menu KDE ("K" menu). Przynajmniej jeden plik plik wykonywalny musi być dodany, ale jeśli twoj program używa wielu plikow wykonywalnych, możesz wskazać dodać ich więcej.</p></body></html></translation>
+  </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list