[PC-BSD Commits] r6099 - pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sat Jan 30 02:01:52 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-01-30 02:01:52 -0800 (Sat, 30 Jan 2010)
New Revision: 6099

Modified:
  pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_fr.ts
  pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_pl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBSystem


Modified: pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_fr.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_fr.ts	2010-01-30 10:01:00 UTC (rev 6098)
+++ pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_fr.ts	2010-01-30 10:01:52 UTC (rev 6099)
@@ -61,23 +61,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Parts of source code to download:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Parties du code sources à télécharger:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>CVSup server not set. To set your CVSup server, please click the 'Find Fastest...' button and follow the instructions. Alternatively, the CVSup server for this operation may be set manually from the following file</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Serveur CVSup non spécifié. Pour spécifier votre serveur CVSup, merci de cliquer sur le bouton "Chercher le plus rapide...' et suivre les instructions. Il est également possible de configurer le serveur CVSup manuellement à partir du fichier suivant</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD has detected the fastest server to be:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PC-BSD a trouvé le serveur le plus rapide:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Would you like to use this server in future?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Voulez-vous utiliser ce serveur à l'avenir?</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -128,7 +124,7 @@
   <name>NotRoot</name>
   <message>
     <source>Root Access Required</source>
-    <translation>Accès Root exigé </translation>
+    <translation>Accès Root nécessaire</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This program must be run as root. Click the "Administrator Mode" button below or restart the program as root.</source>
@@ -163,11 +159,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD Version:</source>
-    <translation>Version de PC-BSD: </translation>
+    <translation>Version de PC-BSD:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Base Version:</source>
-    <translation>Version de Base: </translation>
+    <translation>Version de Base:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Kernel</source>

Modified: pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_pl.ts	2010-01-30 10:01:00 UTC (rev 6098)
+++ pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_pl.ts	2010-01-30 10:01:52 UTC (rev 6099)
@@ -29,7 +29,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Alt+F</source>
-    <translation>Alt+Z</translation>
+    <translation>Alt+F</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Selected CVSup server: </source>
@@ -57,27 +57,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>Alt+S</source>
-    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
+    <translation>Alt+S</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Parts of source code to download:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ścieżka do pobieranego kodu źrodłowego:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>CVSup server not set. To set your CVSup server, please click the 'Find Fastest...' button and follow the instructions. Alternatively, the CVSup server for this operation may be set manually from the following file</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Serwer CVSup nie został wybrany. Aby go wybrać, proszę kliknąć na przycisk "Znajdź najszybszy..." i podążać za poleceniami. Można rownież wybrać serwer CVSup ręcznie dla poniższego pliku</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD has detected the fastest server to be:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PC-BSD określił że najszybszym serwerem jest:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Would you like to use this server in future?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chcesz używać tego serwera w przyszłości?</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -100,39 +96,38 @@
   </message>
   <message>
     <source>Alt+S</source>
-    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
+    <translation>Alt+S</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This dialog will detect the fastest CVSup server for your location. Detection may take several minutes if all countries are selected. To narrow down the search, and speed up detection, please unselect 'All' below, and select your country, and a couple of its neighbours from the list below.</source>
-    <translation type="unfinished">Wykryty zostanie najszybszy serwer CVSup dla twojego położenia. Wykrywanie może zająć kilka minut jeśli zaznaczone zostały wszystkie kraje. Aby zawęzić obszar poszukiwań i przyspieszyć wykrywanie, proszę odznaczyć "All", i wybrać swój kraj oraz kilka sąsiednich z podanej listy. </translation>
+    <translation>Wykryty zostanie najszybszy serwer CVSup dla twojego położenia. Wykrywanie może zająć kilka minut jeśli zaznaczone zostały wszystkie kraje. Aby zawęzić obszar poszukiwań i przyspieszyć wykrywanie, proszę odznaczyć "Wszystkie", i wybrać swój kraj oraz kilka sąsiednich z podanej listy. </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please wait whilst PC-BSD attempts to find the fastest CVSup server available for your location.</source>
-    <translation type="unfinished">Proszę czekać podczas gdy PC-BSD próbuje znaleźć najszybszy serwer CVSup dostępny dla twojej lokalizacji. </translation>
+    <translation>Proszę czekać podczas gdy PC-BSD próbuje znaleźć najszybszy serwer CVSup dostępny dla twojej lokalizacji. </translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">&Anuluj</translation>
+    <translation>&Anuluj</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+C</source>
-    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
+    <translation>Alt+C</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unable to reach any server. This could be because all selected servers are down, or because your internet connection is improperly configured. You may wish to try testing other servers.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nie udało się nawiązać połączenia z żadnym serwerem. Przyczyną może być niedziałanie żadnego z wybranych serwerow lub niewłaściwa konfiguracja twojego połączenia internetowego. Możesz sprobować połączyć się z innymi serwerami.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>NotRoot</name>
   <message>
     <source>Root Access Required</source>
-    <translation>Wymagany dostęp roota</translation>
+    <translation>Wymagany dostęp roota (administratora)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This program must be run as root. Click the "Administrator Mode" button below or restart the program as root.</source>
-    <translation>Ten program musi być uruchomiony przez roota. Kliknij na przycisk "Tryb administratora" lub uruchom program ponownie jako root.</translation>
+    <translation>Ten program musi być uruchomiony przez roota (administratora). Kliknij na przycisk "Tryb administratora" lub uruchom program ponownie jako root (administrator).</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Run in Administrator Mode</source>
@@ -151,7 +146,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Alt+C</source>
-    <translation>Alt+Z</translation>
+    <translation>Alt+C</translation>
   </message>
   <message>
     <source>General</source>
@@ -223,7 +218,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>System Memory:</source>
-    <translation>Pamięć procesora:</translation>
+    <translation>Pamięć operacyjna:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Misc</source>
@@ -239,7 +234,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Alt+H</source>
-    <translation>Alt+P</translation>
+    <translation>Alt+H</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Custom...</source>
@@ -263,28 +258,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>Ports Console</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Konsola Portow</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch &Ports Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pobierz Drzewo &portow</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Tasks - Advanced Users Only</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zadania systemowe - tylko dla zaawansowanych użytkownikow</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch System P&orts Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pobierz systemowe Drzewo &portow</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You may also generate a diagnostic sheet, with information about your system. This sheet can be used by technicians for troubleshooting purposes.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Możesz rownież wygenerować plik diagnostyczny z informacją o twoim systemie.Może on zostać użyty w celach diagnostycznych i wykrywaniu błędow.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -299,7 +289,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Alt+C</source>
-    <translation>Alt+A</translation>
+    <translation>Alt+C</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Task Progress...</source>
@@ -319,8 +309,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Fetching Ports, this may take a while...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pobieranie portow, może to zając jakiś czas....</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list