[PC-BSD Commits] r6084 - pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Fri Jan 29 02:04:24 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-01-29 02:04:24 -0800 (Fri, 29 Jan 2010)
New Revision: 6084

Modified:
  pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_sk.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBC


Modified: pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_sk.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_sk.ts	2010-01-29 10:04:10 UTC (rev 6083)
+++ pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_sk.ts	2010-01-29 10:04:24 UTC (rev 6084)
@@ -307,13 +307,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Invalid File</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Neplatný súbor</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PBI Creator</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PBI Creator</translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -325,8 +323,15 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If you have a preset file, you may load it below.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If you wish to run an "update" service for this PBI, enter the full URL for version check script. Please see the README for more information.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Táto informácia bude použitá v prieběhu inštalácie, rovnako tiež v správcovi balíčkov pre administráciu.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Pokiaľ máte súbor s predvoľbami, môžete ho načítať nižšie.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Pokiaľ si prajete spustiť "Aktualizáciu" pre tento PBI, vložte kompletnú URL skriptu pre kontrolu. Pre viac informácií sa pozrite do README.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -334,8 +339,11 @@
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If "Display License" is set to "Yes", then during the installation, the software will require the user to accept the license agreement before going further. Setting this to "No" will simply skip the license screen, and continue on with installation.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Pokiaľ je voľba "Zobraziť licenciu" nastavená na "Áno", potom v priebehu inštalácie bude software vyžadovať od užívateľa odsúhlasenie licenčnej zmluvy. Nastavením na "NIE" bude preskočená licenčná obrazovka a bude pokračovať v inštalácii.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -347,8 +355,15 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">WARNING: Not including a library directory may render this program inoperable on systems without the required libraries.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You may also edit your initial FirstRun script, and Setup / Remove Scripts here. </p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Vyberte zložku s programom ktorý chcete vložit, potom vyberte knihovňu. Potom budete musieť tiež označiť voľbu Knihovne . Doporučujeme používať voľbu "Auto". Tá zaručí priloženie všetkých potrebných knihovien pre správnu funkciu na rôznych systémoch.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">VAROVANIE: Nepriloženie knihovien môže spôsobiť nefunkčnosť celého programu.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Môžete tu tieź upraviť Váš inicializačný skript pre Prvé spustenie a Odstráněnie skriptov.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -356,8 +371,11 @@
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Next you need to set a default icon for your program, which will be used for the KDE interface. Program Executables are the files you wish to show up as icons on the desktop, or in the "K" menu. At least one executable must be added, but if your program has multiple binaries, you may add more.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Potom je treba nastaviť ikonu vášho programu pre KDE. Spustitelné súbory sú súbory ktoré si prajete zobraziť ako ikony na ploche alebo v "K" menu. Musíte pridať aspoň jeden spustiteľný súbor alebo môže byť tiež pridané viac spustiteľných súborov.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -367,8 +385,13 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Some programs need to register file-types to function fully. You may specifiy up to 100 file extensions and the programs they are opened with.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If you do not wish to register any file-types, you can safely ignore this section, and click next.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Niekoré programy potrebujú pre správnu funkciu zaregistrovať súborové typy. Môžete špecifikovať až 100 prípon a programov ktoré ich majú otvárať.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Pokud nechcete registrovat přípony, můžete zcela bezpečně tento krok přeskočit.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -378,8 +401,13 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Your software package is now being created! Please wait, this may take a few moments, depending on the size of your package.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">In addition, you may also save a "preset" file, which may be loaded in the package creator for modification. </p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Váš softwarový balíček je práve vytváraný! Prosím počkajte, môže to chvíľu trvať, záleží na veľkosti vášho balíčku.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Potom tiež môžete uložiť súbor s predvoľbami, ktoré môžu byť neskôr znovu načítané v Správcovi balíčkov pre prípadné úpravy.</p></body></html></translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list