[PC-BSD Commits] r6074 - pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Fri Jan 29 02:01:57 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-01-29 02:01:57 -0800 (Fri, 29 Jan 2010)
New Revision: 6074

Modified:
  pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_sk.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBSystem


Modified: pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_sk.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_sk.ts	2010-01-29 10:01:44 UTC (rev 6073)
+++ pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_sk.ts	2010-01-29 10:01:57 UTC (rev 6074)
@@ -49,7 +49,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>&amp;Close</source>
-    <translation>Z&amp;atvor</translation>
+    <translation>&amp;Zavrieť</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please set CVSup server before proceeding</source>
@@ -61,23 +61,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Parts of source code to download:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Časti zdrojového kódu k stiahnutiu:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>CVSup server not set. To set your CVSup server, please click the &apos;Find Fastest...&apos; button and follow the instructions. Alternatively, the CVSup server for this operation may be set manually from the following file</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nie je nastavený CVSup server. Na nastavenie CVSup servra kliknite na tlačidlo &apos;Nájsť najrýchlejší...&apos; a riaďte sa pokynmi. Alternatívou je nastaviť CVSup server ručne v tomto súbore</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD has detected the fastest server to be:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PC-BSD detekovalo tento server ako najrýchlejší:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Would you like to use this server in future?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chcete používať tento server aj v budúcnosti?</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -120,8 +116,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Unable to reach any server. This could be because all selected servers are down, or because your internet connection is improperly configured. You may wish to try testing other servers.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nepodarilo se spojiť so žiadnym serverom. Je možné, že Vaše internetové pripojenie nie je správne nakonfigurované, alebo všetky zvolené servre sú momentálne nedostupné. Skúste otestovať dostupnosť iných serverov.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -259,39 +254,34 @@
   </message>
   <message>
     <source>Custom</source>
-    <translation>Upravený</translation>
+    <translation>Vlastné</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Ports Console</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Konzola portov</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch &amp;Ports Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stiahnuť strom &amp;Portov</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Tasks - Advanced Users Only</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Systémové úlohy - Iba pre pokročilých užívateľov</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch System P&amp;orts Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stiahnuť systémový strom &amp;Portov</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You may also generate a diagnostic sheet, with information about your system. This sheet can be used by technicians for troubleshooting purposes.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Môžete tiež vygenerovat diagnostický protokol s informáciou o Vašom systéme. Tento protokol môže byť použitý technikom na riešenie problému.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PortsnapProgress</name>
   <message>
     <source>Portsnap Progress</source>
-    <translation>Postup Portsnap</translation>
+    <translation>Priebeh Portsnap</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&amp;Cancel</source>
@@ -319,8 +309,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Fetching Ports, this may take a while...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sťahujú sa porty, bude to chvíľu trvať...</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>More information about the Commits mailing list