[PC-BSD Commits] r6074 - pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Fri Jan 29 02:01:57 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-01-29 02:01:57 -0800 (Fri, 29 Jan 2010)
New Revision: 6074

Modified:
  pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_sk.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBSystem


Modified: pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_sk.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_sk.ts	2010-01-29 10:01:44 UTC (rev 6073)
+++ pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_sk.ts	2010-01-29 10:01:57 UTC (rev 6074)
@@ -49,7 +49,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Close</source>
-    <translation>Z&atvor</translation>
+    <translation>&Zavrieť</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please set CVSup server before proceeding</source>
@@ -61,23 +61,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Parts of source code to download:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Časti zdrojového kódu k stiahnutiu:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>CVSup server not set. To set your CVSup server, please click the 'Find Fastest...' button and follow the instructions. Alternatively, the CVSup server for this operation may be set manually from the following file</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nie je nastavený CVSup server. Na nastavenie CVSup servra kliknite na tlačidlo 'Nájsť najrýchlejší...' a riaďte sa pokynmi. Alternatívou je nastaviť CVSup server ručne v tomto súbore</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD has detected the fastest server to be:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PC-BSD detekovalo tento server ako najrýchlejší:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Would you like to use this server in future?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chcete používať tento server aj v budúcnosti?</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -120,8 +116,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Unable to reach any server. This could be because all selected servers are down, or because your internet connection is improperly configured. You may wish to try testing other servers.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nepodarilo se spojiť so žiadnym serverom. Je možné, že Vaše internetové pripojenie nie je správne nakonfigurované, alebo všetky zvolené servre sú momentálne nedostupné. Skúste otestovať dostupnosť iných serverov.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -259,39 +254,34 @@
   </message>
   <message>
     <source>Custom</source>
-    <translation>Upravený</translation>
+    <translation>Vlastné</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Ports Console</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Konzola portov</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch &Ports Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stiahnuť strom &Portov</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Tasks - Advanced Users Only</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Systémové úlohy - Iba pre pokročilých užívateľov</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch System P&orts Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stiahnuť systémový strom &Portov</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You may also generate a diagnostic sheet, with information about your system. This sheet can be used by technicians for troubleshooting purposes.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Môžete tiež vygenerovat diagnostický protokol s informáciou o Vašom systéme. Tento protokol môže byť použitý technikom na riešenie problému.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PortsnapProgress</name>
   <message>
     <source>Portsnap Progress</source>
-    <translation>Postup Portsnap</translation>
+    <translation>Priebeh Portsnap</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
@@ -319,8 +309,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Fetching Ports, this may take a while...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sťahujú sa porty, bude to chvíľu trvať...</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list