[PC-BSD Commits] r5950 - pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Mon Jan 11 02:05:00 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-01-11 02:05:00 -0800 (Mon, 11 Jan 2010)
New Revision: 5950

Modified:
  pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_sl.ts
  pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_tr.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBI


Modified: pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_sl.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_sl.ts	2010-01-11 10:04:47 UTC (rev 5949)
+++ pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_sl.ts	2010-01-11 10:05:00 UTC (rev 5950)
@@ -33,7 +33,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Installation Finished!</source>
-    <translation>Namestitev je zaklju?ena</translation>
+    <translation>Namestitev je zaključena</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Running install script...</source>
@@ -49,11 +49,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Cancel</source>
-    <translation>Prekli?i</translation>
+    <translation>Prekliči</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Extracting files...</source>
-    <translation>Izvle?evanje datotek ...</translation>
+    <translation>Izvlečevanje datotek ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source><progress></source>
@@ -81,7 +81,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Click Next to start the install of </source>
-    <translation>Kliknite Naprej za za?etek namestitve </translation>
+    <translation>Kliknite Naprej za začetek namestitve </translation>
   </message>
   <message>
     <source>.</source>
@@ -93,7 +93,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Are you sure you wish to cancel?</source>
-    <translation>Ali ste prepri?ani, da ?elite preklicati?</translation>
+    <translation>Ali ste prepričani, da želite preklicati?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Yes</source>
@@ -105,7 +105,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Please select where you wish this application to be installed. The suggested directory below is often the best location.</source>
-    <translation>Izberite mapo, v katero naj se program namesti. Spodaj predlagana mapa je pogosto najbolj?a izbira.</translation>
+    <translation>Izberite mapo, v katero naj se program namesti. Spodaj predlagana mapa je pogosto najboljša izbira.</translation>
   </message>
   <message>
     <source><b>Installation Directory</b></source>
@@ -117,7 +117,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Available Space</source>
-    <translation>Razpolo?ljivi prostor</translation>
+    <translation>Razpoložljivi prostor</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Required Space</source>
@@ -129,15 +129,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>The program is now being installed. This may take a few moments.</source>
-    <translation>Program se name??a. To lahko traja nekaj minut.</translation>
+    <translation>Program se namešča. To lahko traja nekaj minut.</translation>
   </message>
   <message>
     <source><b><font size="+1">Installation complete! </font></b><br><br>Click "Finish" to exit.</source>
-    <translation><b><font size="+1">Namestitev zaklju?ena. </font></b><br><br>Pritisnite Zaklju?i za izhod.</translation>
+    <translation><b><font size="+1">Namestitev zaključena. </font></b><br><br>Pritisnite »Zaključi« za izhod.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start application when I click "Finish"</source>
-    <translation>Za?eni aplikacijo, ko pritisnem Zaklju?i</translation>
+    <translation>Zaženi aplikacijo, ko pritisnem »Zaključi«</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Yes</source>
@@ -169,11 +169,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Error: This directory cannot be used for program installation. Please select another directory.</source>
-    <translation>Napaka: Programa ni mo? namestiti v izbrano mapo. Izberite drugo mapo.</translation>
+    <translation>Napaka: Programa ni moč namestiti v izbrano mapo. Izberite drugo mapo.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: The selected directory is not writable. Please select another directory.</source>
-    <translation>Napaka: V izbrano mapo ni mo? pisati. Izberite drugo mapo.</translation>
+    <translation>Napaka: V izbrano mapo ni moč pisati. Izberite drugo mapo.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error running internal checksum Script! </source>
@@ -189,7 +189,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Finishing data integrity check...</source>
-    <translation>Zaklju?evanje preverjanja celovitosti podatkov ...</translation>
+    <translation>Zaključevanje preverjanja celovitosti podatkov ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>32bit Warning!</source>
@@ -197,7 +197,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>This PBI is 32bit, while your system is 64bit. The PBI can be installed, however it will not receive online-update notifications. Also, the installed application may not perform optimally. Continue installing?</source>
-    <translation>Ta PBI je 32-biten, va? sistem pa je 64-biten. PBI je mo?no namestiti, vendar no boste prejeli obvestil o spletnih posodobitvah. Name??eni program tudi ne bo deloval optimalno. Ali ?elite nadaljevati namestitev?</translation>
+    <translation>Ta PBI je 32-biten, vaš sistem pa je 64-biten. PBI je možno namestiti, vendar no boste prejeli obvestil o spletnih posodobitvah. Nameščeni program tudi ne bo deloval optimalno. Ali želite nadaljevati namestitev?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The program</source>
@@ -205,7 +205,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>is already installed. Overwrite it?</source>
-    <translation>je ?e name??en. Ali ga ?elite nadomestiti?</translation>
+    <translation>je že nameščen. Ali ga želite nadomestiti?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PBI Installer</source>

Modified: pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_tr.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_tr.ts	2010-01-11 10:04:47 UTC (rev 5949)
+++ pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_tr.ts	2010-01-11 10:05:00 UTC (rev 5950)
@@ -41,7 +41,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Warning!</source>
-    <translation>Uyarı !</translation>
+    <translation>Uyarı!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>OK</source>
@@ -49,7 +49,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Cancel</source>
-    <translation>Vazgeç</translation>
+    <translation>İptal</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Extracting files...</source>
@@ -81,7 +81,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Click Next to start the install of </source>
-    <translation>Kurulumu başlatmak için Devam'a tıklayın</translation>
+    <translation>Kurulumu başlatmak için Devam'a tıklayın </translation>
   </message>
   <message>
     <source>.</source>
@@ -89,7 +89,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Cancel Confirmation</source>
-    <translation>Doğrulamayı İptal Et</translation>
+    <translation>Doğrulama İptal</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Are you sure you wish to cancel?</source>
@@ -105,11 +105,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Please select where you wish this application to be installed. The suggested directory below is often the best location.</source>
-    <translation>Lütfen, bu uygulamanın nereye yüklenmesini dilediğinizi işaretleyin. Aşağıda önerilen dizin genellikle en iyi yerdir.</translation>
+    <translation>Lütfen uygulamanın kurulacağı yeri belirt. Aşağıda önerilen dizin genellikle en iyi yerdir.</translation>
   </message>
   <message>
     <source><b>Installation Directory</b></source>
-    <translation><b>Kurulum Yeri</b></translation>
+    <translation><b>Kurulum Dizini</b></translation>
   </message>
   <message>
     <source>XXMB</source>
@@ -117,7 +117,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Available Space</source>
-    <translation>Mevcut Alan</translation>
+    <translation>Bulunan boş alan</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Required Space</source>
@@ -125,7 +125,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Remaining Space</source>
-    <translation>Arta Kalan Alan</translation>
+    <translation>Kalan boş alan</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The program is now being installed. This may take a few moments.</source>
@@ -149,7 +149,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Error: Not enough disk space on selected partition!</source>
-    <translation>Hata : Seçilen bölümde, yeterli alan yok !</translation>
+    <translation>Hata: Seçilen bölümde yeterli disk alanı yok !</translation>
   </message>
   <message>
     <source>ERROR:</source>
@@ -177,7 +177,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Error running internal checksum Script! </source>
-    <translation>Dahili checksum betiği çalıştırılırken hata oluştu!_</translation>
+    <translation>Dahili kontrol betiği çalıştırılırken hata oluştu!_</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Data integrity check failed!</source>
@@ -185,37 +185,31 @@
   </message>
   <message>
     <source>ERROR: The internal data integrity check failed! The file is corrupt! </source>
-    <translation>HATA: Dahili veri doğruluk kontrolü başarısız! Dosya bozuk!_</translation>
+    <translation>HATA: Dahili veri doğruluk kontrolü başarısız! Dosya bozuk!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Finishing data integrity check...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Veri bütünlüğü kontrolü bitiyor...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>32bit Warning!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dikkat 32 bit!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This PBI is 32bit, while your system is 64bit. The PBI can be installed, however it will not receive online-update notifications. Also, the installed application may not perform optimally. Continue installing?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Bu PBI 32 bit, senin sistem 64 bit. Bu PBI kurulacaktır fakat güncelleme bildirileri alamayacaksın. Ayrıca, kurulu uygulama en iyi şekilde çalışmayabilir. Kuruluma devam edeyim mi?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The program</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Yazılım </translation>
   </message>
   <message>
     <source>is already installed. Overwrite it?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation> zaten kurulu. Üzerine yazayım mı?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PBI Installer</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PBI Kurucu</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list