[PC-BSD Commits] r5944 - pcbsd/trunk/pcbsd-netmanager/src/ethernetconfig/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Mon Jan 11 02:03:38 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-01-11 02:03:38 -0800 (Mon, 11 Jan 2010)
New Revision: 5944

Modified:
  pcbsd/trunk/pcbsd-netmanager/src/ethernetconfig/i18n/ethernetconfig_sl.ts
  pcbsd/trunk/pcbsd-netmanager/src/ethernetconfig/i18n/ethernetconfig_tr.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for ethernetconfig


Modified: pcbsd/trunk/pcbsd-netmanager/src/ethernetconfig/i18n/ethernetconfig_sl.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/pcbsd-netmanager/src/ethernetconfig/i18n/ethernetconfig_sl.ts	2010-01-11 10:03:25 UTC (rev 5943)
+++ pcbsd/trunk/pcbsd-netmanager/src/ethernetconfig/i18n/ethernetconfig_sl.ts	2010-01-11 10:03:38 UTC (rev 5944)
@@ -5,7 +5,7 @@
   <name>ethernetconfig</name>
   <message>
     <source>Network Configuration</source>
-    <translation>Nastavitve omre?ja</translation>
+    <translation>Nastavitve omrežja</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&OK</source>
@@ -33,7 +33,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Disable this networ&k device</source>
-    <translation>Onemo&go?i to omre?no napravo</translation>
+    <translation>Onemo&goči to omrežno napravo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+K</source>
@@ -41,7 +41,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>&General</source>
-    <translation>&Splo?no</translation>
+    <translation>&Splošno</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Obtain IP automaticall&y (DHCP)</source>
@@ -53,15 +53,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Network address configuration</source>
-    <translation>Nastavitve omre?nega naslova</translation>
+    <translation>Nastavitve omrežnega naslova</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Assign static IP address</source>
-    <translation>Dodeli stati?ni IP</translation>
+    <translation>Dodeli statični IP</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Netmask:</source>
-    <translation>Omre?na maska:</translation>
+    <translation>Omrežna maska:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>IP:</source>
@@ -89,7 +89,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>IPv6 static address</source>
-    <translation>Stati?ni naslov IPv6</translation>
+    <translation>Statični naslov IPv6</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Address:</source>
@@ -149,12 +149,12 @@
   </message>
   <message>
     <source>Missing Fields</source>
-    <translation>Manjkajo?a polja</translation>
+    <translation>Manjkajoča polja</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You must enter an IP and Netmask to continue!
 </source>
-    <translation>Za nadaljevanje morate vnesti IP in mre?no masko.
+    <translation>Za nadaljevanje morate vnesti IP in mrežno masko.
 </translation>
   </message>
   <message>
@@ -171,7 +171,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Netmask is out of range! (</source>
-    <translation>Omre?na maska je izven intervala (</translation>
+    <translation>Omrežna maska je izven intervala (</translation>
   </message>
   <message>
     <source>configuration</source>

Modified: pcbsd/trunk/pcbsd-netmanager/src/ethernetconfig/i18n/ethernetconfig_tr.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/pcbsd-netmanager/src/ethernetconfig/i18n/ethernetconfig_tr.ts	2010-01-11 10:03:25 UTC (rev 5943)
+++ pcbsd/trunk/pcbsd-netmanager/src/ethernetconfig/i18n/ethernetconfig_tr.ts	2010-01-11 10:03:38 UTC (rev 5944)
@@ -5,177 +5,177 @@
   <name>ethernetconfig</name>
   <message>
     <source>Network Configuration</source>
-    <translation type="unfinished">Ağ Yapılandırması</translation>
+    <translation>Ağ Yapılandırması</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&OK</source>
-    <translation type="unfinished">&TAMAM</translation>
+    <translation>&TAMAM</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+O</source>
-    <translation type="unfinished">Alt+O</translation>
+    <translation>Alt+O</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Apply</source>
-    <translation type="unfinished">&Uygula</translation>
+    <translation>&Uygula</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+A</source>
-    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
+    <translation>Alt+A</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Close</source>
-    <translation type="unfinished">&Kapat</translation>
+    <translation>&Kapat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+C</source>
-    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
+    <translation>Alt+C</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disable this networ&k device</source>
-    <translation type="unfinished">Bu ağ aygıtını devredışı bıra&k</translation>
+    <translation>Bu ağ aygıtını devredışı bıra&k</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+K</source>
-    <translation type="unfinished">Alt+K</translation>
+    <translation>Alt+K</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&General</source>
-    <translation type="unfinished">&Genel</translation>
+    <translation>&Genel</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Obtain IP automaticall&y (DHCP)</source>
-    <translation type="unfinished">Otomatik olarak bir IP adresi a&l (DHCP)</translation>
+    <translation>Otomatik olarak bir IP adresi a&l (DHCP)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+Y</source>
-    <translation type="unfinished">Alt+Y</translation>
+    <translation>Alt+Y</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Network address configuration</source>
-    <translation type="unfinished">Ağ adresi yapılandırması</translation>
+    <translation>Ağ adresi yapılandırması</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Assign static IP address</source>
-    <translation type="unfinished">Sabit IP adresi ata</translation>
+    <translation>Sabit IP adresi ata</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Netmask:</source>
-    <translation type="unfinished">Ağ Maskesi:</translation>
+    <translation>Ağ Maskesi:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>IP:</source>
-    <translation type="unfinished">IP:</translation>
+    <translation>IP:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>999\.999\.999\.999; </source>
-    <translation type="unfinished">999\.999\.999\.999;</translation>
+    <translation>999\.999\.999\.999;</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Advanced</source>
-    <translation type="unfinished">Gelişmiş</translation>
+    <translation>Gelişmiş</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Use hardware defau&lt MAC address</source>
-    <translation type="unfinished">Donanımın öntanımlı MAC adresini kul&lan</translation>
+    <translation>Donanımın öntanımlı MAC adresini kul&lan</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+L</source>
-    <translation type="unfinished">Alt+L</translation>
+    <translation>Alt+L</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Custom MAC address</source>
-    <translation type="unfinished">Özel MAC adresi</translation>
+    <translation>Özel MAC adresi</translation>
   </message>
   <message>
     <source>IPv6 static address</source>
-    <translation type="unfinished">IPv6 sabit adresi</translation>
+    <translation>IPv6 sabit adresi</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Address:</source>
-    <translation type="unfinished">Adres:</translation>
+    <translation>Adres:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Obtain IPv6 address automaticall&y</source>
-    <translation type="unfinished">Otomatik olarak IPv6 a&dresi ata</translation>
+    <translation>Otomatik olarak IPv6 a&dresi ata</translation>
   </message>
   <message>
     <source>I&nfo</source>
-    <translation type="unfinished">Bil&gi</translation>
+    <translation>Bil&gi</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Configuration info</source>
-    <translation type="unfinished">Yapılandırma bilgisi</translation>
+    <translation>Yapılandırma bilgisi</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Gateway:</source>
-    <translation type="unfinished">Ağ Geçidi:</translation>
+    <translation>Ağ Geçidi:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>IPv6:</source>
-    <translation type="unfinished">IPv6:</translation>
+    <translation>IPv6:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mac:</source>
-    <translation type="unfinished">Mac:</translation>
+    <translation>Mac:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Media:</source>
-    <translation type="unfinished">Ortam:</translation>
+    <translation>Ortam:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Status:</source>
-    <translation type="unfinished">Durum:</translation>
+    <translation>Durum:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Traffic info</source>
-    <translation type="unfinished">Trafik bilgisi</translation>
+    <translation>Trafik bilgisi</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Packets:</source>
-    <translation type="unfinished">Sarmalaçlar:</translation>
+    <translation>Paketler:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Errors:</source>
-    <translation type="unfinished">Hatalar:</translation>
+    <translation>Hatalar:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>In:</source>
-    <translation type="unfinished">Gelen:</translation>
+    <translation>Gelen:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Out:</source>
-    <translation type="unfinished">Giden:</translation>
+    <translation>Giden:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Missing Fields</source>
-    <translation type="unfinished">Kayıp Alanlar</translation>
+    <translation>Kayıp Alanlar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You must enter an IP and Netmask to continue!
 </source>
-    <translation type="unfinished">Devam etmek için IP ve Ağ Maskesi verilerini girmelisiniz!
+    <translation>Devam etmek için IP ve Ağ Maskesi verilerini girmelisiniz!
 </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Warning</source>
-    <translation type="unfinished">Uyarı</translation>
+    <translation>Uyarı</translation>
   </message>
   <message>
     <source>IP Address is out of range! (</source>
-    <translation type="unfinished">IP Adresi sınır dışı! (</translation>
+    <translation>IP Adresi alanın dışında! (</translation>
   </message>
   <message>
     <source>) Fields must be between 0-255.</source>
-    <translation type="unfinished">) Alanlar 0 ile 255 arasında olmalıdır.</translation>
+    <translation>) Alanlar 0 ile 255 arasında olmalıdır.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Netmask is out of range! (</source>
-    <translation type="unfinished">Netmask kapsam dışı! (</translation>
+    <translation>Netmask kapsam dışı! (</translation>
   </message>
   <message>
     <source>configuration</source>
-    <translation type="unfinished">yapılandırma</translation>
+    <translation>yapılandırma</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list