[PC-BSD Commits] r5937 - pcbsd/trunk/XGUISource/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Mon Jan 11 02:01:51 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-01-11 02:01:51 -0800 (Mon, 11 Jan 2010)
New Revision: 5937

Modified:
  pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_de.ts
  pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_sl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for XGUISource


Modified: pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_de.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_de.ts	2010-01-11 10:01:36 UTC (rev 5936)
+++ pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_de.ts	2010-01-11 10:01:51 UTC (rev 5937)
@@ -122,15 +122,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Auto-close in 10 seconds...</source>
-    <translation>Automatisches Schließen in 10 Sekunden...</translation>
+    <translation>Automatisches Schließen in 10 Sekunden ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Auto-close in </source>
-    <translation>Automatisches Schließen in </translation>
+    <translation>Automatisches Schließen in </translation>
   </message>
   <message>
     <source> seconds...</source>
-    <translation> Sekunde/n...</translation>
+    <translation> Sekunden ...</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_sl.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_sl.ts	2010-01-11 10:01:36 UTC (rev 5936)
+++ pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_sl.ts	2010-01-11 10:01:51 UTC (rev 5937)
@@ -13,19 +13,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Skip</source>
-    <translation>Presko?i</translation>
+    <translation>Preskoči</translation>
   </message>
   <message>
     <source>General</source>
-    <translation>Splo?no</translation>
+    <translation>Splošno</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Screen Resolution:</source>
-    <translation>Lo?ljivost zaslona:</translation>
+    <translation>Ločljivost zaslona:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>1024x768</source>
-    <translation>1024x768</translation>
+    <translation>1024×768</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Color Depth:</source>
@@ -37,7 +37,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Video Driver</source>
-    <translation>Grafi?ni gonilnik</translation>
+    <translation>Grafični gonilnik</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Advanced</source>
@@ -57,7 +57,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Vertical Refresh:</source>
-    <translation>Navpi?no osve?evanje:</translation>
+    <translation>Navpično osveževanje:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>50.0-76.0</source>
@@ -66,12 +66,12 @@
   <message>
     <source>The settings you have specified will now be tested.
 If your screen does not appear, please wait and you will be returned to this screen.</source>
-    <translation>Izbrane nastavitve bodo sedaj preizku?ene.
-?e ostane zaslon nekaj ?asa ?rn, po?akajte nekaj sekund in vrnili se boste na to okno.</translation>
+    <translation>Izbrane nastavitve bodo sedaj preizkušene.
+Če ostane zaslon nekaj časa črn, počakajte nekaj sekund in vrnili se boste na to okno.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Video Card:</source>
-    <translation>Grafi?na kartica:</translation>
+    <translation>Grafična kartica:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monitor:</source>
@@ -79,11 +79,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Enable Dual-Head support</source>
-    <translation>Omogo?i podporo za dva zaslona</translation>
+    <translation>Omogoči podporo za dva zaslona</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monitor Resolution:</source>
-    <translation>Lo?ljivost zaslona:</translation>
+    <translation>Ločljivost zaslona:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unknown Monitor</source>
@@ -95,22 +95,22 @@
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD was unable to autodetect your monitor. You may need to specify this monitor's Horizontal and Vertical refresh rates in the 'Advanced' tab.</source>
-    <translation>PC-BSD ni uspel samodejno zaznati va?ega zaslona. Morda boste morali na zavihku 'Napredno' ro?no nastaviti vodoravno in navpi?no frekvenco osve?evanja.</translation>
+    <translation>PC-BSD ni uspel samodejno zaznati vašega zaslona. Morda boste morali na zavihku »Napredno« ročno nastaviti vodoravno in navpično frekvenco osveževanja.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Dual-Head support is designed for systems with one video card and two monitors. Other setups may be achieved by editing /etc/X11/xorg.conf</source>
-    <translation>Podpora za dva zaslona je zasnovana za sisteme z eno grafi?no kartico in dvema zaslonoma. Ostale postavitve lahko nastavite z urejanje datoteke /etc/X11/xorg.conf.</translation>
+    <translation>Podpora za dva zaslona je zasnovana za sisteme z eno grafično kartico in dvema zaslonoma. Ostale postavitve lahko nastavite z urejanje datoteke /etc/X11/xorg.conf.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogConfirm</name>
   <message>
     <source>Confirm Resolution</source>
-    <translation>Potrdite lo?ljivost</translation>
+    <translation>Potrdite ločljivost</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Do you wish to use this resolution?</source>
-    <translation>Ali ?elite uporabiti to lo?ljivost?</translation>
+    <translation>Ali želite uporabiti to ločljivost?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Yes</source>
@@ -122,11 +122,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Auto-close in 10 seconds...</source>
-    <translation>Okno se bo samodejno zaprlo ?ez 10 s ...</translation>
+    <translation>Okno se bo samodejno zaprlo čez 10 s ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Auto-close in </source>
-    <translation>Okno se bo samodejno zaprlo ?ez </translation>
+    <translation>Okno se bo samodejno zaprlo čez </translation>
   </message>
   <message>
     <source> seconds...</source>
More information about the Commits mailing list