[PC-BSD Commits] r5817 - pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Thu Jan 7 02:04:19 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-01-07 02:04:19 -0800 (Thu, 07 Jan 2010)
New Revision: 5817

Modified:
  pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_cs.ts
  pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_de.ts
  pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_ru.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBC


Modified: pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_cs.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_cs.ts	2010-01-07 10:04:06 UTC (rev 5816)
+++ pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_cs.ts	2010-01-07 10:04:19 UTC (rev 5817)
@@ -343,7 +343,7 @@
 <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
-<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Pokud je volba "Zobrazit licenci" nastavena na "Ano", pak v průběhu instalace, bude software vyžadovat od uživatele odsouhlasení licenční smlouvy. Nastavení na "NE" bude přeskočena licenční obrazovka a bude pokračovat v instalaci.</p></body></html></translation>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Pokud je volba "Zobrazit licenci" nastavena na "Ano", pak v průběhu instalace bude software vyžadovat od uživatele odsouhlasení licenční smlouvy. Nastavení na "NE" bude přeskočena licenční obrazovka a bude pokračovat v instalaci.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -359,7 +359,7 @@
 <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
-<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Vyberte složku s programem který chcete vložit, potom vyberte knihovny. Poté budete muset také zaškrnout volbu Knihovny také. Doporučujeme používat volbu "Auto". ta zabezpečení přiložení všech potřebných knihoven pro správnou funkci na různých systémech.</p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Vyberte složku s programem který chcete vložit, potom vyberte knihovny. Poté budete muset také označit volbu Knihovny také. Doporučujeme používat volbu "Auto". Ta zaručí přiložení všech potřebných knihoven pro správnou funkci na různých systémech.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">VAROVÁNÍ: Nepřiložení knihoven může způsobit nefunkčnost celého programu.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
@@ -375,7 +375,7 @@
 <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
-<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Poté je třeba nastavit výchozí ikonu vašeho programu pro KDE. Spustitelné soubory jsou soubory které si přejete zobrazit jako ikony na ploše nebo v "K" menu.Musíte přidat alespoň jeden spustitelný soubor nebo může být také přidáno více spustitelných souborů.</p></body></html></translation>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Poté je třeba nastavit výchozí ikonu vašeho programu pro KDE. Spustitelné soubory jsou soubory které si přejete zobrazit jako ikony na ploše nebo v "K" menu. Musíte přidat alespoň jeden spustitelný soubor nebo může být také přidáno více spustitelných souborů.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -405,7 +405,7 @@
 <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
-<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Váš softwarový balíček je nyní vytvářen! Prosím počkejte, můžete to chvíli zabrat, záleží na velikosti vašeho balíčku.</p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Váš softwarový balíček je nyní vytvářen! Prosím počkejte, můžete to chvíli trvat, záleží na velikosti vašeho balíčku.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Poté také můžete uložit soubor s předvolbami, které mohou být později znovu načteny ve Správci balíčku pro případné úpravy.</p></body></html></translation>
   </message>

Modified: pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_de.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_de.ts	2010-01-07 10:04:06 UTC (rev 5816)
+++ pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_de.ts	2010-01-07 10:04:19 UTC (rev 5817)
@@ -303,8 +303,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Invalid File</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ungültige Datei</translation>
   </message>
   <message>
     <source>'. Check the location exists, and is writeable.</source>
@@ -312,8 +311,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>PBI Creator</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PBI Creator</translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -325,8 +323,15 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If you have a preset file, you may load it below.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If you wish to run an "update" service for this PBI, enter the full URL for version check script. Please see the README for more information.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished"><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Diese Information wird f&uuml;r die Installation, als auch für den Package Manager zur Administration verwendet.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Wenn Sie eine vorbereitete Datei haben k&ouml;nnen Sie diese unten laden.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Wenn Sie einen Update-Service für dieses PBI durchf&uuml;hren wollen geben Sie die komplette URL zum Versionspr&uuml;funsscript an. Bitte lesen sie README f&uuml;r mehr Informationen.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -334,8 +339,11 @@
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If "Display License" is set to "Yes", then during the installation, the software will require the user to accept the license agreement before going further. Setting this to "No" will simply skip the license screen, and continue on with installation.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished"><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"> Wenn "Lizenz anzeigen" auf "Ja" gesetzt ist wird der Benutzer w&auml;hrend der Installation gebeten die Lizenz zu akzeptieren bevor mit der Installation fortgefahren wird. Das Setzen auf "Nein" &uuml;berspringt die Lizenzanzeige und f&auml;hrt mit der Installation fort.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">

Modified: pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_ru.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_ru.ts	2010-01-07 10:04:06 UTC (rev 5816)
+++ pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_ru.ts	2010-01-07 10:04:19 UTC (rev 5817)
@@ -151,7 +151,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Package Name:</source>
-    <translation>Название пакета</translation>
+    <translation>Название пакета:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Author:</source>
@@ -307,13 +307,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Invalid File</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Неверный или битый файл</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PBI Creator</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PBI создатель</translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -325,8 +323,15 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If you have a preset file, you may load it below.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If you wish to run an "update" service for this PBI, enter the full URL for version check script. Please see the README for more information.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Эта информация будет использована в процессе инсталляции, а также в пакетном менеджере для админстрирования.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Если есть файл предустановок, загрузите его ниже.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Если вы хотите держать службу обновлений для этого PBI, введите полный URL для скрипта проверки версии. Читайте README для дальнейшей информации.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -334,8 +339,11 @@
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If "Display License" is set to "Yes", then during the installation, the software will require the user to accept the license agreement before going further. Setting this to "No" will simply skip the license screen, and continue on with installation.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Если "Показать лицензию" установлено в "Да", то в процессе установки пользователь должен будет согласиться с лицензионным соглашением. Если установить в "Нет" - этот шаг будет просто пропущен.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -347,8 +355,15 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">WARNING: Not including a library directory may render this program inoperable on systems without the required libraries.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You may also edit your initial FirstRun script, and Setup / Remove Scripts here. </p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Укажите директорию программы которую вы хотите включить, далее выберите опцию для файлов библиотек. Рекомендуется использовать опцию "Авто", что позволит включить все нужные библиотеки для работы на разных системах.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">ВНИМАНИЕ: Не включение директорию с библиотеками может превратить эту программу в неработающую на системах без нужных библиотек.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Вы можете также изменить свой скрипт первого запуска (FirstRun), и скрипты Настройки / Удаления тут. </p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -356,8 +371,11 @@
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Next you need to set a default icon for your program, which will be used for the KDE interface. Program Executables are the files you wish to show up as icons on the desktop, or in the "K" menu. At least one executable must be added, but if your program has multiple binaries, you may add more.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Далее вам необходимо установить иконку по умолчанию для вашей программы, которая будет использоваться в интерфейсе KDE. Исполняемые файлы это те файлы, иконки которых вы хотите видеть на рабочем столе, или в "К" меню. Минимум один исполняемый файл должен быть добавлен, но если программа имеет несколько файлов - можете добавить больше.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -367,8 +385,13 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Some programs need to register file-types to function fully. You may specifiy up to 100 file extensions and the programs they are opened with.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If you do not wish to register any file-types, you can safely ignore this section, and click next.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Некоторые программы должны зарегистрировать типы файлов чтобы работать полноценно. Вы можете указать до 100 расширений файлов и соответственно программы в которых их открывать.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Если не нужно регистрировать никакие типы файлов, это все можно игнорировать и нажимать далее.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -378,8 +401,13 @@
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Your software package is now being created! Please wait, this may take a few moments, depending on the size of your package.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">In addition, you may also save a "preset" file, which may be loaded in the package creator for modification. </p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Ваш программный пакет создаётся! Это может занять некоторое время, в зависимости от размеров пакета.</p>
+<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Также, можно сохранить файл предустановок, который можно будет загрузить в Создатель Пакетов для изменений. </p></body></html></translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list