[PC-BSD Commits] r5808 - pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Thu Jan 7 02:02:23 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-01-07 02:02:23 -0800 (Thu, 07 Jan 2010)
New Revision: 5808

Modified:
  pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_cs.ts
  pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_de.ts
  pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_ru.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for LifePreserver


Modified: pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_cs.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_cs.ts	2010-01-07 10:02:08 UTC (rev 5807)
+++ pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_cs.ts	2010-01-07 10:02:23 UTC (rev 5808)
@@ -56,15 +56,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>No backups could be found on this server!</source>
-    <translation>Žádné zálohy nebyly nenalezeny na tomto serveru</translation>
+    <translation>Žádné zálohy nebyly nenalezeny na tomto serveru!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed connecting to server</source>
-    <translation>Chyba při komunikaci se serverem</translation>
+    <translation>Selhalo navázání spojení se serverem</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed connecting to the server! Check connection and try again!</source>
-    <translation>Selhalo navázání spojení se serverem. Překontrolujte připojení a zkuste to znovu.</translation>
+    <translation>Selhalo navázání spojení se serverem. Překontrolujte připojení a zkuste to znovu!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following backups are available:</source>
@@ -103,7 +103,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Remove</source>
-    <translation>Odstraňit</translation>
+    <translation>Odstranit</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start</source>
@@ -123,7 +123,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Life Preserver</source>
-    <translation>Záchraná vesta</translation>
+    <translation>Záchranná vesta</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preserver Name</source>
@@ -147,11 +147,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Preservers</source>
-    <translation>Přechovávatelé</translation>
+    <translation type="unfinished">Přechovávatelé</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&New Preserver</source>
-    <translation>&Nový přechovávatel</translation>
+    <translation type="unfinished">&Nový přechovávatel</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Quit</source>
@@ -170,11 +170,11 @@
   <name>lifePreserverWizard</name>
   <message>
     <source>Duplicate Preserver</source>
-    <translation>Zkopírovat přechovávatele</translation>
+    <translation type="unfinished">Zkopírovat přechovávatele</translation>
   </message>
   <message>
     <source>A preserver for this user + host already exists! Please select a different username / host when creating a new lifePreserver.</source>
-    <translation>Přechovávatel pro tohoto uživatele a počítače již existuje. Vyberte prosím jiné uživatelské jméno nebo počítač když vytváříte nového přechovávatele.</translation>
+    <translation type="unfinished">Přechovávatel pro tohoto uživatele a počítače již existuje. Vyberte prosím jiné uživatelské jméno nebo počítač když vytváříte nového přechovávatele.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed setting up SSH keys</source>
@@ -182,19 +182,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Failed setting up the SSH keys for this server. Please click Back to check your settings and try again.</source>
-    <translation>Selhalo nastavení SSH klíčů pro tento server. Klikněte na zpět a překontrolujte nastavení.</translation>
+    <translation>Selhalo nastavení SSH klíčů pro tento server. Klikněte na Zpět a překontrolujte nastavení.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add new Life Preserver</source>
-    <translation>Přidat nového přechovávatele</translation>
+    <translation type="unfinished">Přidat nového přechovávatele</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This wizard will walk you through the process of setting up a new Life Preserver backup on a remote storage device.</source>
-    <translation>Tento průvodce vás provede skrz nastavení nového přechovávatele pro vzálené úložiště.</translation>
+    <translation type="unfinished">Tento průvodce vás provede skrz nastavení nového přechovávatele pro vzdálené úložiště.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>To get started, click next. </source>
-    <translation>Začněte cliknutím na Další.</translation>
+    <translation>Začněte kliknutím na Další.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remote Device</source>
@@ -250,7 +250,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Tuesday</source>
-    <translation>Üterý</translation>
+    <translation>Úterý</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wednesday</source>
@@ -266,7 +266,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Saturday</source>
-    <translation>Sobota</translation>
+    <translation>Sobotu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>at</source>
@@ -289,7 +289,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>List the files/dirs you wish to restore below, use commas for multiple files. Files must begin with '/'.</source>
-    <translation>Vypište níže soubora a adresáře které si přejete obnovit. Použijte čárky pro oddělení více souborů. Soubory musí začínat '/'.</translation>
+    <translation>Vypište níže soubory a adresáře, které si přejete obnovit. Použijte čárky pro oddělení více souborů. Soubory musí začínat '/'.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Relative Restore</source>
@@ -320,7 +320,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>The restore failed! Please check your settings and try again!</source>
-    <translation>Obnova selhala! Překontrolujte nastavení a zkuste to znovu.</translation>
+    <translation>Obnova selhala! Překontrolujte nastavení a zkuste to znovu!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore Finished</source>
@@ -359,7 +359,7 @@
   </message>
   <message>
     <source> Number of backups to keep</source>
-    <translation>Uchovávat počet záloh</translation>
+    <translation> Počet záloh k uchování</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove incomplete or failed backups</source>

Modified: pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_de.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_de.ts	2010-01-07 10:02:08 UTC (rev 5807)
+++ pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_de.ts	2010-01-07 10:02:23 UTC (rev 5808)
@@ -5,8 +5,7 @@
   <name>PRESERVER</name>
   <message>
     <source>No Previous Backup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Kein vorheriges Backup      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disabled</source>
@@ -206,13 +205,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Remote Device</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Entferntes Gerät</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Server information</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Serverinformationen</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Host Name</source>

Modified: pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_ru.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_ru.ts	2010-01-07 10:02:08 UTC (rev 5807)
+++ pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_ru.ts	2010-01-07 10:02:23 UTC (rev 5808)
@@ -274,197 +274,160 @@
   </message>
   <message>
     <source>You are now ready to setup the connection to your remote backup server. When you click finish, a window will popup, and you will need to enter the password for the server.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Вы сейчас готовы настроить соединение к удалённому серверу бекапов. Когда вы нажмете Готово, появится окно и необходимо будет ввести пароль для сервера.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifeRestore</name>
   <message>
     <source>Open Directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Открыть директорию</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore Files</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Восстановить файлы</translation>
   </message>
   <message>
     <source>List the files/dirs you wish to restore below, use commas for multiple files. Files must begin with '/'.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Перечислите файлы/директории которые вы хотите восстановить, используйте запятые для ввода нескольких файлов. Файлы должны начинаться с '/'.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Relative Restore</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Относительное восстановление</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preserve File Path</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Сохранять пути файлов</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Restore</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Восстановить</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Отмена</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore Relative to specified directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Восстановить относительно указанной директории</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifeRestoreProgress</name>
   <message>
     <source>Restore Failed</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Восстановление не удалось</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The restore failed! Please check your settings and try again!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Восстановление не удалось! Проверьте ваши настройки и повторите попытку!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore Finished</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Восстановление окончено</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The restore finished successfully!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Восстановление окончилось успешно!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Close</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Закрыть</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restoring</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Восстанавливается</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore in progress... Please wait...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Восстановление в процессе... Пожалуйста подождите...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Отмена</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>pSettings</name>
   <message>
     <source>Life-Preserver Settings</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Настройки спасательного круга</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup Options</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Настройки бекапов</translation>
   </message>
   <message>
     <source> Number of backups to keep</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Количество хранимых бекапов</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove incomplete or failed backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Удалять неполные или провалившиеся бекапы</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Scheduled Backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Запланированные бекапы</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disable automatic backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Отменить автоматические бекапы</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup daily at</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Делать бекапы ежедневно в</translation>
   </message>
   <message>
     <source>AM</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ДП</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PM</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ПП</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup weekly on</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Делать бекапы еженедельно в дни</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sunday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Воскресенье</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Понедельник</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tuesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Вторник</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wednesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Среда</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Thursday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Четверг</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Friday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Пятница</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Saturday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Суббота</translation>
   </message>
   <message>
     <source>at</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>в</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&OK</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ОК</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Отмена</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list