[PC-BSD Commits] r5806 - pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Thu Jan 7 02:01:56 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-01-07 02:01:56 -0800 (Thu, 07 Jan 2010)
New Revision: 5806

Modified:
  pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_cs.ts
  pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_ru.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBSystem


Modified: pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_cs.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_cs.ts	2010-01-07 10:01:41 UTC (rev 5805)
+++ pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_cs.ts	2010-01-07 10:01:56 UTC (rev 5806)
@@ -61,23 +61,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Parts of source code to download:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Části zdrojového kódu ke stažení:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>CVSup server not set. To set your CVSup server, please click the 'Find Fastest...' button and follow the instructions. Alternatively, the CVSup server for this operation may be set manually from the following file</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Není nastaven CVSup server. K nastavení CVSup serveru klikněte na tlačítko 'Najít nejrychlejší...' a řiďte se pokyny. Alternativou je nastavit CVSup server ručně v tomto souboru</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD has detected the fastest server to be:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PC-BSD detekovalo tento server jako nejrychlejší:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Would you like to use this server in future?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chcete používat tento server i v budoucnu?</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -104,11 +100,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>This dialog will detect the fastest CVSup server for your location. Detection may take several minutes if all countries are selected. To narrow down the search, and speed up detection, please unselect 'All' below, and select your country, and a couple of its neighbours from the list below.</source>
-    <translation>Tímto dialogem začíná detekce nejrychlejšího CVSup server ve vašem okolí. Detekce může zabrat pár minut pokud jste vybraly hledání ve všech zemích. Pro zúžení výsledků hledání a zvýšení rychlosti hledání prosím odznačte 'Vše' a vyberte vaši zemi a několik vašich sousedích zemí ze seznamu.</translation>
+    <translation>Tímto dialogem Vám pomůže najít nejrychlejší CVSup server ve vašem okolí. Detekce může zabrat několik minut pokud jste vybrali hledání ve všech zemích. Pro zúžení výsledků hledání a zvýšení rychlosti hledání prosím odznačte 'Vše' a vyberte vaši zemi a několik vašich sousedních zemí ze seznamu.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please wait whilst PC-BSD attempts to find the fastest CVSup server available for your location.</source>
-    <translation>Prosím čekejte PC-BSD se pokouší nalézt nejrychlejší CVUSup server ve vašem okolí.</translation>
+    <translation>Prosím čekejte, PC-BSD se pokouší nalézt nejrychlejší CVSup server ve Vašem okolí.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
@@ -168,7 +164,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Base Version:</source>
-    <translation>Základní verze:</translation>
+    <translation>Verze základního systému:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Kernel</source>
@@ -208,7 +204,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Fetch &System Source</source>
-    <translation>Zavést &Systémový zdroj</translation>
+    <translation>Stáhnout zdrojový kód &Systému</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+P</source>
@@ -228,7 +224,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Misc</source>
-    <translation>Odhad</translation>
+    <translation>Různé</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Boot Screen</source>
@@ -236,7 +232,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>S&how splash image on boot</source>
-    <translation>Z&obrazit uvítací obrazovku při bootu</translation>
+    <translation>Z&obrazit uvítací obrazovku během bootu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+H</source>
@@ -256,7 +252,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>The splash screen image cannot be any larger than 1024x768, or any greater than 8-bit (256 colours) depth.</source>
-    <translation>Obrázek uvítací obrazovky nemůže být větší než 1024x768, nebo mít méně než 8-bitovou (256 barev) hloubku.</translation>
+    <translation>Obrázek uvítací obrazovky nemůže být větší než 1024x768, nebo mít více než 8-bitovou (256 barev) barevnou hloubku.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Custom</source>
@@ -264,25 +260,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>Ports Console</source>
-    <translation>Konzole portů
-      </translation>
+    <translation>Konzole portů</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch &Ports Tree</source>
-    <translation>Stáhnout strom &Portů      </translation>
+    <translation>Stáhnout strom &Portů</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Tasks - Advanced Users Only</source>
-    <translation>Systémové úlohy - Pouze pro pokročilé uživatele      </translation>
+    <translation>Systémové úlohy - Pouze pro pokročilé uživatele</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch System P&orts Tree</source>
-    <translation>Stáhnout systémový strom &Portů   </translation>
+    <translation>Stáhnout systémový strom &Portů</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You may also generate a diagnostic sheet, with information about your system. This sheet can be used by technicians for troubleshooting purposes.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Můžete taky vygenerovat diagnostický protokol s informací o Vašem systému. Tento protokol může být použit technikem k řešení problému.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -317,7 +311,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Fetching Ports, this may take a while...</source>
-    <translation>Stahuji porty, bude to chvilku trvat... </translation>
+    <translation>Stahují se porty, bude to chvíli trvat...</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_ru.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_ru.ts	2010-01-07 10:01:41 UTC (rev 5805)
+++ pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_ru.ts	2010-01-07 10:01:56 UTC (rev 5806)
@@ -61,24 +61,20 @@
   </message>
   <message>
     <source>Parts of source code to download:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Чачти исходного кода для загрузки:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>CVSup server not set. To set your CVSup server, please click the 'Find Fastest...' button and follow the instructions. Alternatively, the CVSup server for this operation may be set manually from the following file</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>PC-BSD has detected the fastest server to be:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PC-BSD определил быстрейший сервер:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Would you like to use this server in future?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Хотите использовать этот сервер в будущем?</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>CVSup server not set. To set your CVSup server, please click the 'Find Fastest...' button and follow the instructions. Alternatively, the CVSup server for this operation may be set manually from the following file</source>
+    <translation type="unfinished">CVSup сервер не указан. Чтобы указать его, нажмите на кнопку "Найти быстрейший..." и следуйте инструкциям. Или укажите CVSup сервер для этой операции вручную в следующем файле.</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>FastestCvsup</name>
@@ -264,18 +260,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Ports Console</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Консоль портов</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch &Ports Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Скачать дерево портов</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Tasks - Advanced Users Only</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Системные задачи - только для опытных пользователей</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch System P&orts Tree</source>
@@ -283,8 +276,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>You may also generate a diagnostic sheet, with information about your system. This sheet can be used by technicians for troubleshooting purposes.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Вы также можете сгенерировать диагностичный лист, с информацией о вашей системе. Этот лист может быть полезен техникам для борьбы с проблемами.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
More information about the Commits mailing list