[PC-BSD Commits] r5805 - pcbsd/trunk/XGUISource/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Thu Jan 7 02:01:41 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-01-07 02:01:41 -0800 (Thu, 07 Jan 2010)
New Revision: 5805

Modified:
  pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_cs.ts
  pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_de.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for XGUISource


Modified: pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_cs.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_cs.ts	2010-01-07 10:01:29 UTC (rev 5804)
+++ pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_cs.ts	2010-01-07 10:01:41 UTC (rev 5805)
@@ -17,7 +17,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>General</source>
-    <translation>Všeobecné</translation>
+    <translation>Obecné</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Screen Resolution:</source>
@@ -37,7 +37,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Video Driver</source>
-    <translation>Video Driver</translation>
+    <translation>Ovladač</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Advanced</source>
@@ -67,7 +67,7 @@
     <source>The settings you have specified will now be tested.
 If your screen does not appear, please wait and you will be returned to this screen.</source>
     <translation>Vámi zadané nastavení bude nyní otestováno.
-Pokud nebude zobrazení v pořádku, vyčkejte a budete navrácen zpět do této obrazovky.</translation>
+Pokud nebude zobrazení v pořádku, vyčkejte a budete navráceni zpět do této obrazovky.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Video Card:</source>
@@ -79,7 +79,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Enable Dual-Head support</source>
-    <translation>Povolit podporu Dual-Head</translation>
+    <translation>Povolit podporu dvou monitorů</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monitor Resolution:</source>
@@ -95,12 +95,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD was unable to autodetect your monitor. You may need to specify this monitor's Horizontal and Vertical refresh rates in the 'Advanced' tab.</source>
-    <translation>PC-BSD nemůže automaticky detekovat váš monitor. Možná budete muset specifikovata horizontální a vertikální obnovovací frekvenci i záložce 'Rozšířené'.</translation>
+    <translation>PC-BSD nemůže automaticky detekovat váš monitor. Možná budete muset specifikovat horizontální a vertikální obnovovací frekvenci v záložce 'Rozšířené'.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Dual-Head support is designed for systems with one video card and two monitors. Other setups may be achieved by editing /etc/X11/xorg.conf</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Podpora více monitorů (Dual-Head) je navržena pro systémy s jednou grafickou kartou a dvěma monitory. Jiné konfigurace jsou možné pomocí ruční editace souboru /etc/X11/xorg.conf</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_de.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_de.ts	2010-01-07 10:01:29 UTC (rev 5804)
+++ pcbsd/trunk/XGUISource/i18n/XGUISource_de.ts	2010-01-07 10:01:41 UTC (rev 5805)
@@ -66,7 +66,8 @@
   <message>
     <source>The settings you have specified will now be tested.
 If your screen does not appear, please wait and you will be returned to this screen.</source>
-    <translation>Ihre neuen Einstellungen werden jetzt getestet. Wenn sie nicht funktionieren sollten, warten Sie einfach bis dieser Bildschirm wieder erscheint.</translation>
+    <translation>Ihre neuen Einstellungen werden jetzt getestet.
+Wenn sie nicht funktionieren sollten, warten Sie einfach bis dieser Bildschirm wieder erscheint.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Video Card:</source>
More information about the Commits mailing list