[PC-BSD Commits] r5738 - pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sun Jan 3 02:01:25 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-01-03 02:01:25 -0800 (Sun, 03 Jan 2010)
New Revision: 5738

Modified:
  pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_ca.ts
  pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_it.ts
  pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_ja.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for SysInstaller


Modified: pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_ca.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_ca.ts	2010-01-03 10:00:32 UTC (rev 5737)
+++ pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_ca.ts	2010-01-03 10:01:25 UTC (rev 5738)
@@ -77,7 +77,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Finished</source>
-    <translation>Finalitzat</translation>
+    <translation>Finalització</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Finished</source>
@@ -109,7 +109,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>The system will be installed with the following options:</source>
-    <translation>El sistema serà instal·lat amb una de les opcions següents:</translation>
+    <translation>El sistema serà instal·lat amb les opcions següents:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Performing a system restore from:</source>
@@ -221,7 +221,7 @@
 <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
-<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Benvingut a PC-BSD! PC-BSD ha estat dissenyat amb el usuari d'ordinador "casual" en ment. La instal·lació del sistema és una cosa senzilla de pocs clics i pocs minuts per tal de finalitzar el procés d'instal·lació. El maquinari com vídeo, só, xarxa i altres dispositius serà auto-detectat i estarà disponible des del primer inici del sistema. Els usuaris domèstics es sentiran immediatament còmodes utilitzant la interfície d'escriptori de PC-BSD am la inclusió del popular gestor d'escriptori KDE. Seleccioneu el vostre idioma i cliqueu a següent per tal de començar el procés d'instal·lació.</p></body></html></translation>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Benvinguts a PC-BSD! PC-BSD ha estat dissenyat amb l'usuari d'ordinador "casual" en ment. La instal·lació del sistema és un tasca senzilla de pocs clics i que triga pocs minuts. El maquinari com vídeo, só, xarxa i altres dispositius seran auto-detectats i estaran disponibles des del primer inici del sistema. Els usuaris domèstics immediatament es trobaran còmodes utilitzant la interfície d'escriptori de PC-BSD amb la inclusió del popular gestor d'escriptori KDE. Seleccioneu el vostre idioma i cliqueu a següent per tal de començar el procés d'instal·lació.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source>Keyboard Model</source>
@@ -441,11 +441,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Please check the summary above, and click 'back' to make any corrections.</source>
-    <translation>Comproveu el següent resum, i cliqueu a 'erera' per fer correccions.</translation>
+    <translation>Comproveu el següent resum, i cliqueu a 'Retrocedir' per fer correccions.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
-    <translation>Elvostre sistema ara està sent instal·lat! Aquest procés pot trigar un temps, depenent de les opcions seleccionades, i de la velocitat del sistema. Se us notificara quant s'hagi completat la instal·lació.</translation>
+    <translation>Ara s'està instal·lant el vostre sistema! Aquest procés pot trigar uns moments, depenent de les opcions seleccionades, i de la velocitat del sistema. Se us notificarà quant s'hagi completat la instal·lació.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Complete</source>

Modified: pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_it.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_it.ts	2010-01-03 10:00:32 UTC (rev 5737)
+++ pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_it.ts	2010-01-03 10:01:25 UTC (rev 5738)
@@ -5,23 +5,19 @@
   <name>SysInstaller</name>
   <message>
     <source>Language</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Lingua</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Welcome & Language selection</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Benvenuto & Seleziona lingua </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Keyboard</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tastiera</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Keyboard setup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Configura tastiera</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select installation type</source>
@@ -30,98 +26,79 @@
   </message>
   <message>
     <source>System</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Systema</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disk setup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Configurazione Disco</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disk</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Disco</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Users</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Utenti</translation>
   </message>
   <message>
     <source>User Creation</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Creazione Utente</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Time</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ora</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Date & Time</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ora & Data   </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Components</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Componenti</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Optional components</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Componenti aggiuntivi</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Summary</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sommario</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pre-Install Summary</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sommario di preinstallazione</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Installazione</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Progress</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Avanzamento Installazione</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Finished</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Completato</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Finished</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Installazione Completata</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Time Setup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Configurazione Ora</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Time and Region setup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Configurazione Ora e Regione</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Configuration Finished</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Configurazione Completata</translation>
   </message>
   <message>
     <source>AUTO-DHCP</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>AUTO-DHCP      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Invalid Upgrade Partition</source>

Modified: pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_ja.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_ja.ts	2010-01-03 10:00:32 UTC (rev 5737)
+++ pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_ja.ts	2010-01-03 10:01:25 UTC (rev 5738)
@@ -53,7 +53,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Components</source>
-    <translation>追加機能</translation>
+    <translation>追加ソフトウェア</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Optional components</source>
@@ -373,11 +373,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Available Components</source>
-    <translation>未選択の追加機能</translation>
+    <translation>未選択の追加ソフトウェア</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Selected Components</source>
-    <translation>選択済みの追加機能</translation>
+    <translation>選択済みの追加ソフトウェア</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Summary</source>
@@ -405,7 +405,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Selected Components:</source>
-    <translation>選択済みの追加機能:</translation>
+    <translation>選択済みの追加ソフトウェア:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This install requires a disk/slice with at least</source>
@@ -489,7 +489,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD Installer</source>
-    <translation>PC-BSD インストーラー</translation>
+    <translation>PC-BSD Installer</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Finish</source>
@@ -569,7 +569,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Use Default</source>
-    <translation>初期設定値を使用する</translation>
+    <translation>初期設定値を使用する(US配列キーボードの設定になります)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>DVD / USB</source>
@@ -617,34 +617,29 @@
   </message>
   <message>
     <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>インストーラーにてエラーが発生したため停止します。</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Do you want to generate an error report?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>エラーレポートを生成しますか?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restart the system now?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>システムを再起動しますか?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Automatic synchronization with Internet Time Servers (NTP)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>インターネット経由で時刻を自動設定する(NTP)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Encryption is enabled! Keys are randomly generated and will be stored in /boot/keys/. You should immediately make a backup copy of these keys, or else data loss could occur should they be corrupted.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>暗号化が有功になりました。ランダムに生成された鍵が /boot/keys/ に格納されています。鍵が破壊された時に備えてコピーを取ってください。さもなくば、鍵が破壊されるとデータを失ってしまいます。</translation>
   </message>
   <message>
     <source>background-color: rgb(255, 255, 255);
 color: rgb(14, 14, 14);</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>background-color: rgb(255, 255, 255);
+color: rgb(14, 14, 14);</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
More information about the Commits mailing list