[PC-BSD Commits] r5734 - pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sat Jan 2 02:02:22 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-01-02 02:02:22 -0800 (Sat, 02 Jan 2010)
New Revision: 5734

Modified:
  pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_bg.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for LifePreserver


Modified: pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_bg.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_bg.ts	2010-01-02 10:02:07 UTC (rev 5733)
+++ pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_bg.ts	2010-01-02 10:02:22 UTC (rev 5734)
@@ -5,179 +5,145 @@
   <name>PRESERVER</name>
   <message>
     <source>No Previous Backup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Няма предишен архив</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disabled</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Изключено</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Daily:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Дневно:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sunday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Неделя</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Понеделник</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tuesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Вторник</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wednesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Сряда</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Thursday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Четвъртък</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Friday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Петък</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Saturday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Събота</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Weekly:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Седмично:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifeListBackups</name>
   <message>
     <source>No Backups Found</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Архиви не са намерени</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No backups could be found on this server!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Не могат да бъдат намерени архиви на този сървър!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed connecting to server</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Неуспешно свързване към сървър</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed connecting to the server! Check connection and try again!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Неуспешно свързване към сървър! Проверете връзката и опитайте отново!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following backups are available:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Достъпни са следните архиви:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select Backup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Изберете архив</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetching backup list from server, please wait...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Изтегляне на списъка с архиви от сървъра, моля почакайте...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Available Backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Достъпни архиви</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Select Backup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Избери архив</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Отказ</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifePreserver</name>
   <message>
     <source>Edit</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Редактиране</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore From</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Възстанови от</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Премахни</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Старт</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Not running</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Не работи</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Stop</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Стоп</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Running</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Работи</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Life Preserver</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Пазител на живота</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preserver Name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Име на пазитела(сървъра)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Last Backup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Последен архив</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Frequency</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Честота</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Status</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Положение</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&File</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Файл</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Preservers</source>
@@ -191,18 +157,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Quit</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>И&зход</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Edit</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Редактиране</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Remove</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Премахване</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -249,93 +212,75 @@
   </message>
   <message>
     <source>Server information</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Информация за сървъра</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Host Name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Име на хоста</translation>
   </message>
   <message>
     <source>User Name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Потребителско име</translation>
   </message>
   <message>
     <source>SSH Port</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>SSH Порт</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Scheduled Backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Планирани архиви</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disable automatic backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Изключи автоматичните архиви</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup daily at</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Архивирай дневно от</translation>
   </message>
   <message>
     <source>AM</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>AM</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PM</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PM</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup weekly on</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Архивирай седмично в</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sunday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Неделя</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Понеделник</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tuesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Вторник</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wednesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Сряда</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Thursday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Четвъртък</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Friday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Петък</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Saturday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Събота</translation>
   </message>
   <message>
     <source>at</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>от</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You are now ready to setup the connection to your remote backup server. When you click finish, a window will popup, and you will need to enter the password for the server.</source>
@@ -438,98 +383,79 @@
   </message>
   <message>
     <source>Backup Options</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Настройки за архивиране</translation>
   </message>
   <message>
     <source> Number of backups to keep</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation> брой на архиви за съхранение</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove incomplete or failed backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Премахни незавършените или неуспешни архиви</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Scheduled Backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Планирани архиви</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disable automatic backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Изключи автоматичните архиви</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup daily at</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Архивирай дневно от</translation>
   </message>
   <message>
     <source>AM</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>AM</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PM</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PM</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup weekly on</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Архивирай седмично в</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sunday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Неделя</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Понеделник</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tuesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Вторник</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wednesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Сряда</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Thursday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Четвъртък</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Friday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Петък</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Saturday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Събота</translation>
   </message>
   <message>
     <source>at</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>от</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&OK</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>О&К</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Отказ</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list