[PC-BSD Commits] r5732 - pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sat Jan 2 02:01:54 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-01-02 02:01:54 -0800 (Sat, 02 Jan 2010)
New Revision: 5732

Modified:
  pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_bg.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBSystem


Modified: pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_bg.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_bg.ts	2010-01-02 10:01:40 UTC (rev 5731)
+++ pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_bg.ts	2010-01-02 10:01:54 UTC (rev 5732)
@@ -67,8 +67,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Parts of source code to download:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Части на сорс кода за сваляне:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>CVSup server not set. To set your CVSup server, please click the 'Find Fastest...' button and follow the instructions.
@@ -107,7 +106,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>This dialog will detect the fastest CVSup server for your location. Detection may take several minutes if all countries are selected. To narrow down the search, and speed up detection, please unselect 'All' below, and select your country, and a couple of its neighbours from the list below.</source>
-    <translation>Този диалог ще намери най-бързия CVSup сървър за твоето местоположение. Откриването може да отнеме няколко минути ако са маркирани всички държави. За да стесним търсенето, и ускорим откриването, моля размаркирайте 'Всички' надолу, и маркирай твоята държава, и няколко съседни от листа по-долу.</translation>
+    <translation>Този диалог ще намери най-бързия CVSup сървър за вашето местоположение. Откриването може да отнеме няколко минути, ако са маркирани всички държави. За да стесним търсенето и ускорим откриването, моля размаркирайте 'Всички' по-надолу и изберете вашата държава и няколко съседни от списъка по-долу.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please wait whilst PC-BSD attempts to find the fastest CVSup server available for your location.</source>
@@ -267,28 +266,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>Ports Console</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Конзола на портовете</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch &Ports Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Вземане дървото на &портовете</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Tasks - Advanced Users Only</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Системни задачи - само за Напреднали потребители</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch System P&orts Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Вземане дървото на &системните портове</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You may also generate a diagnostic sheet, with information about your system. This sheet can be used by technicians for troubleshooting purposes.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Може да създадете диагностичен лист с информация за вашата система. Този лист може да бъде използван от техници за отстраняване на проблеми.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -323,8 +317,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Fetching Ports, this may take a while...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Вземане на портове, това може да отнеме известно време...</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list