[PC-BSD Commits] r6285 - pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Mon Feb 22 02:01:22 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-02-22 02:01:22 -0800 (Mon, 22 Feb 2010)
New Revision: 6285

Modified:
  pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_bg.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for SysInstaller


Modified: pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_bg.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_bg.ts	2010-02-21 23:10:45 UTC (rev 6284)
+++ pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_bg.ts	2010-02-22 10:01:22 UTC (rev 6285)
@@ -461,8 +461,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD Installer Error</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Грешка на PC-BSD инсталатора</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This install requires a disk/slice with at least</source>
@@ -547,8 +546,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Please select the type of installation you wish to perform:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Моля, изберете инсталацията, която желаете да бъде извършена:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fresh Install</source>
@@ -621,97 +619,80 @@
   </message>
   <message>
     <source>Do you want to generate an error report?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Желаете ли да създам отчет?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restart the system now?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Рестартиране на системата?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Automatic synchronization with Internet Time Servers (NTP)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Автоматично синхронизиране със сървърите за време в интернет (NTP)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Encryption is enabled! Keys are randomly generated and will be stored in /boot/keys/. You should immediately make a backup copy of these keys, or else data loss could occur should they be corrupted.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Криптирането е включено! Ключовете са произволно генерирани и ще бъдат съхранени в /boot/keys/. Необходимо е да направите архив веднага, в противен случай, ако се стигне до загуба на данни, те може да бъдат развалени.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>background-color: rgb(255, 255, 255);
 color: rgb(14, 14, 14);</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>background-color: rgb(255, 255, 255);
+color: rgb(14, 14, 14);</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Сваляне:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>
   <message>
     <source>Error: Invalid Mount Point.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Грешка: Невалидна точка на монтиране.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: A partition with this mount-point already exists.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Грешка: Дял с тази точка на монтиране вече съществува.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: This partition already has a valid swap.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Грешка: Този дял вече има swap.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: No more available partitions for this disk/slice.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Грешка: Няма повече достъпни дялове за този диск/слайс.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: Drive cannot mirror itself.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Грешка: Устройството не може да прави огледало върху себе си.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>File System</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Файлова система</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disk / Slice</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Диск / Слайс</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Type</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Тип</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mount Point:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Точка на монтиране:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Size:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Размер:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>MB</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>MB</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enable Encryption</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Включено криптиране</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disk to Mirror</source>
@@ -720,81 +701,66 @@
   </message>
   <message>
     <source>Mirror Method</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Начин на работа на огледалния режим</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Отказ</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Save</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Запис</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogSelectNetServer</name>
   <message>
     <source>Enabling Networking... Please Wait...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Включване на мрежата... Моля, почакайте...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Selected backup:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Избран архив:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select Installation Source</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Изберете инсталационен източник:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install from Internet </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Инсталиране от Интернет </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install from specified server</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Инсталиране от избран сървър</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Local Network Install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Инсталиране от локалната мрежа</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enter the server name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Въведете име на сървъра</translation>
   </message>
   <message>
     <source>FTP</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>FTP</translation>
   </message>
   <message>
     <source>HTTP</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>HTTP</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enter the directory path</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Въведете пътя до директорията:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Select</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Избери</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Отказ</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list