[PC-BSD Commits] r6282 - pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sun Feb 21 02:01:23 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-02-21 02:01:23 -0800 (Sun, 21 Feb 2010)
New Revision: 6282

Modified:
  pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_bg.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for SysInstaller


Modified: pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_bg.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_bg.ts	2010-02-21 10:00:34 UTC (rev 6281)
+++ pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_bg.ts	2010-02-21 10:01:23 UTC (rev 6282)
@@ -29,8 +29,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Disk setup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Настройка на диска</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disk</source>
@@ -66,8 +65,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Pre-Install Summary</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Обобщение преди инсталацията</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation</source>
@@ -91,7 +89,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Time and Region setup</source>
-    <translation>Настройка на часово време и зона</translation>
+    <translation>Настройка на време и регион</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Configuration Finished</source>
@@ -371,8 +369,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Auto-login User (The first user listed will be logged on automatically)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Потребител с автоматичен вход (Първият потребител в списъка ще влиза автоматично)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Administrator Password (root)</source>
@@ -412,68 +409,55 @@
   </message>
   <message>
     <source>User Accounts</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Потребителски акаунти</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Премахни</translation>
   </message>
   <message>
     <source>color: rgb(167, 0, 0);</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>color: rgb(167, 0, 0);</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Local TimeZone</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Локална времева зона</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Available Components</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Достъпни компоненти</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Selected Components</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Избрани компоненти</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Summary</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Резюме на инсталацията</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please check the summary above, and click 'back' to make any corrections.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Моля, проверете резюмето по-горе и натиснете 'Назад', за да направите корекции в инсталацията.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Вашата система в момента се инсталира! Този процес може да отнеме известно време в зависимост от избраните настройки и скоростта на компютъра. Ще бъдете уведомени, кагато инсталирането завърши.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Complete</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Инсталирането приключи</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The installation is now complete! You may now remove any boot media, and reboot the system to finish.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Инсталацията приключи! Вече може да извадите първоначално зареждащата медия и да рестартирате системата, за да завършите.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:0.2, x2:0.5, y2:1, stop:0 rgba(116, 160, 180, 255), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:0.2, x2:0.5, y2:1, stop:0 rgba(116, 160, 180, 255), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Selected Components:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Избрани компоненти:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD Installer Error</source>
@@ -482,28 +466,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>This install requires a disk/slice with at least</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>За тази инсталация е необходим диск/слайс с минимум</translation>
   </message>
   <message>
     <source>of disk space.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>свободно дисково пространство.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Missing '/' file-system, please add a file-system for mount-point '/' to continue.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Липсва '/' файлова система, моля добавете файлова система с точка на монтиране '/', за да продължите.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Missing SWAP file-system, please add a SWAP file-system to continue.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Липсва SWAP файлова система, моля добавете SWAP файлова система, за да продължите.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>file-system is below the required minimum:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>файловата система е под необходимия минимум:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
@@ -512,73 +491,59 @@
   </message>
   <message>
     <source>Disk:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Диск:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mirroring:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Огледален масив:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Partition:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Дял:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>FileSystem:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Файлова система:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Size:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Размер:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mount:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Точка на монтиране:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Root passwords do not match!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Root паролите не съвпадат!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: User passwords do not match!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Грешка: Потребителските пароли не съвпадат!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Username may contain only letters and numbers!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Потребителското може да съдържа само букви и цифри!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: The username</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Грешка: Потребителското име</translation>
   </message>
   <message>
     <source>is reserved.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>е запазено.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You must setup at least one username to continue. </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Трябва да сложите поне едно потребителско име, за да продължите. </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: Root password must be set to continue. </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Грешка: Трябва да сложите root парола, за да продължите. </translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following users will be created:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ще бъдат създадени следните потребители:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select the type of installation you wish to perform:</source>
@@ -587,43 +552,35 @@
   </message>
   <message>
     <source>Fresh Install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Чиста инсталация</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore from backup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Възстановяване от архив</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select the system to install:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Изберете системата за инсталиране:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select the system to upgrade:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Изберете системата за обновяване:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enter your Life-Preserver settings:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Въведете вашите Life-Preserver настройки:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select your Installation Source:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Изберете вашият инсталационен източник:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Network Interface</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Мрежов интерфейс</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select the disk drive you wish to use:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Моля, изберете дисковото устройство, което желаете да ползвате:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disk Layout Settings</source>
@@ -632,43 +589,35 @@
   </message>
   <message>
     <source>Customize Disk Partitions (Advanced)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Промени дисковите дялове (Напреднали)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select the slice you wish to install to, or check "Use Entire Disk"</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Изберете слайс, в които да се инсталира или маркирайте "Използвай целия диск"</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following partitions will be created during the installation:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>По време на инсталацията ще бъдат създадени следните дялове:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Timezone Settings</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Настройки на часовата зона</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Ab&ort</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Отказ</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Back</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Назад</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Next</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>На&пред</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The installer has encountered an error and has been halted.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Инсталаторът намери грешка и бе спрян.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Do you want to generate an error report?</source>
More information about the Commits mailing list