[PC-BSD Commits] r6267 - pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Wed Feb 17 02:02:12 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-02-17 02:02:12 -0800 (Wed, 17 Feb 2010)
New Revision: 6267

Modified:
  pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_bg.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for LifePreserver


Modified: pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_bg.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_bg.ts	2010-02-17 10:00:34 UTC (rev 6266)
+++ pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_bg.ts	2010-02-17 10:02:12 UTC (rev 6267)
@@ -289,84 +289,69 @@
   </message>
   <message>
     <source>List the files/dirs you wish to restore below, use commas for multiple files. Files must begin with '/'.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Напишете файловете/директориите, които искате да бъдат възстановени, използвайте запетайки за множество файлове. Файловете трябва да започват с '/'.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Relative Restore</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Относително възстановяване</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preserve File Path</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Запази пътя на файловете</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Restore</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Възстановяване</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Отказ</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore Relative to specified directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Относително възстановяване в указана директория</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifeRestoreProgress</name>
   <message>
     <source>Restore Failed</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Възстановяването неуспешно</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The restore failed! Please check your settings and try again!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Възстановяването е неуспешно! Моля, проверете вашите настройки и опитайте отново!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore Finished</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Възстановяването завърши</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The restore finished successfully!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Възстановяването завърши успешно!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Close</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Затвори</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restoring</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Възстановявам</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore in progress... Please wait...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Възстановяването се извършва в момента... Моля, почакайте...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Отказ</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>pSettings</name>
   <message>
     <source>Life-Preserver Settings</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Настройки на Life-Preserver</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup Options</source>
More information about the Commits mailing list